Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Контрольна робота (Модуль)
Література: [4; 8; 9;10; 11; 14; 15]

 

 

4.2. ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ПІДГОТОВКА ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ

Теми для експертної оцінки

Тема: «Загальна характеристика податкової системи України»

1.Податкове навантаження та його розподіл між великим, середнім та малим бізнесом

2.Розподіл податкового навантаження між галузями господарювання

3.Податкове навантаження на працю, капітал, споживання та ресурси

4.Роль податкової системи України в згладжуванні соціальної нерівності

5.Податкова справедливість та відновлення рівних умов конкуренції в економіці України

6.Нестабільність і непередбачуваність податкової системи України до і після прийняття Податкового кодексу України. (Додаткові завдання можна виконувати у розрізі кожного податку окремо через підрахунок кількості внесених змін (за роками), наведення прикладів внесення змін з порушенням вимог принципу стабільності, надання власної оцінки доцільності внесених змін. Граничний термін виконання додаткових завдань – останнє практичне заняття, на якому вивчається відповідний податок)

7.Суперечливість податкового законодавства України. (Додаткові завдання можна виконувати у розрізі кожного податку окремо через наведення прикладів невідповідності окремих законодавчих норм. Граничний термін виконання додаткових завдань – останнє практичне заняття, на якому вивчається відповідний податок)

8.Малоефективні податки у податковій системі України до і після прийняття Податкового кодексу України

9.Система податкових пільг до і після прийняття Податкового кодексу України в контексті стимулювання інноваційної діяльності та енергоефективності. (Додаткові завдання можна виконувати у розрізі кожного податку окремо через порівняння податкових пільг, передбачених у ПКУ, з пільгами, передбаченими відповідними законами, що діяли до прийняття ПКУ. Граничний термін виконання додаткових завдань – останнє практичне заняття, на якому вивчається відповідний податок)

10.Тривалість базових податкових періодів в контексті принципу рівномірності та зручності сплати

11.Гармонізація податкового, валютного, митно-тарифного, зовнішньоекономічного і цивільного законодавства

Тема:«Податки на споживання»

12.Повернення накопиченої заборгованості щодо відшкодування ПДВ державними цінними паперами, забезпечення своєчасного відшкодування ПДВ

13.Вади автоматичного відшкодування ПДВ в Україні

14.Трансфертне ціноутворення та його роль у запобіганні ухиленню від сплати ПДВ

15.Трансфертне ціноутворення та його роль у запобіганні ухиленню від сплати податків через офшорні юрисдикції

16.Відповідність методики трансфертного ціноутворення в Україні методології Організації економічного співробітництва та розвитку

17.Наближення ставок і механізму стягнення акцизного податку до вимог законодавства ЄС

18.Посилення екологічної спрямованості акцизного податку на основі європейського принципу «Хто більше забруднює, той більше платить»

 

 

Тема: «Податки на доходи»

19.Гармонізація податкового і бухгалтерського обліку

20.Реалізація принципу нарахування та відповідності доходів і видатків при оподаткуванні прибутку підприємств

21.Зміцнення позиції вітчизняного бізнесу в міжнародній конкурентній боротьбі за рахунок зниження частки податків у витратах підприємств і скорочення витрат часу платників на нарахування та сплату податків

22.Єдиний соціальний внесок: розподіл між роботодавцями та найманими працівниками

23.Реформування єдиного соціального внеску в Україні

 

Тема: «Спрощена система оподаткування. Оподаткування малого бізнесу»

24.Спрощена система оподаткування до і після прийняття Податкового кодексу України (критерії застосування, перелік видів діяльності, щодо яких можливе застосування спрощеної системи, перелік податків та інших обов’язкових платежів, які замінює єдиний податок)

25.Податкові канікули для малого бізнесу: мета, умови надання, ефективність

 

Тема: «Платежі за ресурси»

26.Реалізація принципу рентного доходу в системі платежів за видобуток корисних копалин з метою встановлення справедливої плати за використання ресурсів

 

Тема: «Податок на майно»

27.Оцінювання бази оподаткування податком на майно

28.Обґрунтування ставок податку на майно

29.Етапи введення податку на майно

 

 

Мета експертної оцінки – дати обґрунтований висновок (експертне заключення).

Готуючи експертну оцінку, студент:

¾ обирає питання і погоджує його з викладачем;

¾ досліджує питання, шукаючи факти, аргументи “за” і “проти”, здійснює підборку та опрацювання широкого кола статистичних даних. Часовий період, за який проводиться аналіз, має складати не менше п’яти останніх років;

¾ готує висновок;

¾ оприлюднює висновок в аудиторії на семінарі (практичному занятті) (до 6 хвилин).

Інформаційні та літературні джерела студент обирає самостійно. Письмове оформлення не є обов’язковим.

Критеріями оцінки є кількість опрацьованих статистичних матеріалів, якість аналізу, вміння сформулювати висновки та обґрунтовувати їх.

ПЕРЕКЛАД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ З ЗАДАНОЮ ПРОБЛЕМАТИКОЮ

Літературні джерела для перекладу підбираються викладачем або студентом (з обов’язковим узгодженням з викладачем). Переклад виконується у письмовій формі За результатами перекладу має бути відображена оцінка студентом опрацьованого матеріалу з огляду доцільності використання зарубіжного досвіду в Україні.

 

5. Приклади розв’язання типових завдань

 

Завдання 1.Підприємство „Альфа” є платником ПДВ і в поточному році сплачує ПДВ щомісячно. Підприємство здійснює операції за цінами, що є на рівні звичайних, якщо інше не зазначено окремо. Підприємство здійснило наступні операції (без ПДВ):

№п/п Дата операції Зміст господарської операції Первинний документ Сума, грн. (без ПДВ)
1. 10.01 Отримано товари господарського призначення від постачальника Податкова накладна від 10.01 240 000
05.02 Здійснена оплата за товари
2. 15.01 Відвантажена продукція власного виробництва Податкова накладна від 15.01 400 000
03.02 Отримано на розрахунковий рахунок оплату за продукцію
3. 20.01 Отримано товари негосподарського призначення від постачальника Податкова накладна від 20.01 20 000
22.01 Здійснена оплата за товари
4. 23.01 Сплачено передоплату за послуги по транспортуванню товарів господарського призначення Акт виконаних робіт від 10.02 10 000
25.01 Отримано та оприбутковано матеріали від фізичної особи-підприємця   180 000

Визначити строки сплати та суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у січні та заповнити журнал господарських операцій за наступним зразком:

 

 

Розв’язання:

 

Короткий зміст господарської операції Коментар відповідно до податкового кодексу Податкові зобов’язання Податковий кредит
Оборот без ПДВ Дата, сума ПДВ Оборот без ПДВ Дата, сума ПДВ
1. Придбання товарів для господарської діяльності в Україні Дає право на отримання податкового кредиту. ПК виникає 10.01. за правилом першої з подій ПК=240тис*0,2=48 000     240 000 48 000 10.01
Постачання продукції господарського призначення на території України Виникає ПЗ. Датою виникнення ПЗ є 15.01-перша подія. ПЗ =400 тис *0,2 = 80 тис 400 000 80 000 15.01        
3. Придбання товарів негосподарського призначення від постачальника Товари негосподарського призначення, тому право на податковий кредит не виникає     20 000   Немає податкового кредиту  
Придбання послуг по транспортуванню товарів господарського призначення Оскільки послуги стосуються товарів господарського призначення, то виникає право на ПК. Датою виникнення ПК є 23.01-перша подія ПК = 10 тис *0,2=2000     10 000 2 000 23.01
Отримано та оприбутковано матеріали від фізичної особи-підприємця податковий кредит не виникає, так як фізична особа не є платником ПДВ       180 000 не має
  Разом ПЗ     80 000    
Разом ПК         50 000
ПДВ до бюджету         30 000

 

Декларація подається протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця, тобто по 20 лютого включно (якщо 20 лютого – вихідний або святковий день, то останнім днем для звітування є перший за ним робочий день), податок на додану вартість до бюджету сплачується в розмірі 30 000 грн. протягом 10 календарних днів після граничного строку подачі декларації.

 

Завдання 2.Підприємство «Коблево» виробляє перрі, собівартість 1 пляшки якого (0,5 літра, 40%) становить 12 грн., розрахунковий прибуток на 1 пляшку – 7,5 грн. В лютому обсяг реалізації даного напою склав 1000 пляшок (акцизні марки придбані 02.02 поточного року). Визначити суму акцизного податку, ПДВ та ціну реалізації з товару, виробленого на митній території України.

Додаткова інформація: код товару для розрахунку акцизного податку 2 206 000,ставка акцизного податку – 42,12 грн. за 1 літр 100% спирту.

Розв’язання:

1. Розрахуємо суму акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету:

∑ПЗ АП = 42,12 * 0,5 * 0,4*1000 = 8 420 грн сплатили 02.02.

2. Розрахуємо суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету:

Податкова База ПДВ = Св + Приб + ∑ПЗ АП = (12 + 7,5)*1000 + 8 420 = 27 920 грн.

∑ПЗ ПДВ = 27 920 * 0,2 = 5 584 грн подати декларацію до 20.03, сплатити до 30.03 .

3. Розрахуємо ціну реалізації товару, виробленого на митній території України:

Ціна реалізації = Св + Приб + ∑ПЗ АП + ∑ПЗ ПДВ =12 + 7,5 + 8,42 + 5,58 = 33,5 грн.

Відповідь: сума акцизного податку з товару, виробленого на митній території України складає 8420 грн.; сума ПДВ складає 4,78 грн. Ціна реалізації становить 28,7 грн.

 

Завдання 3.Головне підприємство “Бета” перебуває на загальній системі оподаткування, знаходиться у м. Києві і має відокремлені підрозділи: три філії та одне представництво, що не мають статусу юридичної особи, та розташовані на території іншої, ніж підприємство “Бета”, територіальної громади в м. Харків, в м. Ужгород та в м. Одеса, крім філії, що розташована в м. Київ. За рішенням головного підприємства, відокремлені підрозділи платника сплачують податок на прибуток до бюджетів територіальних громад за своїм місцезнаходженням.

За результатами роботи за 2 квартал поточного року платник має наступні показники:

№п\п Підрозділи платника Сума витрат, грн.
1. Підприємство “Бета” 45 000
2. філія 1, що розташована в м. Харків, відокремлений підрозділ 1 11 000
3. філія 2, що розташована в м. Ужгород, відокремлений підрозділ 2 3 000
4. філія 3, що розташована в м. Київ, відокремлений підрозділ 3 10 000
5. Представництво, що розташоване в м. Одеса, відокремлений підрозділ 4 15 000

 

Загальна сума податку на прибуток підприємства “Бета” за консолідованою декларацією за 1 квартал становить 60 000 грн. Визначити суму податку на прибуток підприємств, які сплачуються відокремленими підрозділами головного підприємства “Бета” та самим підприємством “Бета” за консолідованою декларацією до бюджету та заповнити журнал та за наступним зразком:

 

Підрозділи платника податку Сума витрат Питома вага витрат в витратах головного підприємства Нарахована сума податку, грн.
Платник податку за консолідованою декларацією 45 000 Х  
Відокремлені підрозділи в цілому, у тому числі:      
відокремлений підрозділ 1 24,4 14 667
відокремлений підрозділ 2 3 000 6,7
відокремлений підрозділ 3 10 000 - -
відокремлений підрозділ 4 15 000 - -

Розв’язання:

1. Розрахуємо податок на прибуток відокремленого підрозділу 1, що розташований в м. Харків:

60000 грн. х 11000 грн./45 000 грн. = 14667грн.

2. Розрахуємо податок на прибуток відокремленого підрозділу 2, що розташований

В м. Ужгород

60000 грн. х 3000 грн./45 000 грн.= 400 грн.

3. Відповідно до п. 156.4 Податкового кодексу, підрозділ 3, що розташований в м. Києві окремо податок на прибуток не сплачує, так як знаходиться на одній території з Головним підприємством і вони вважаються одним платником податку.

4. Розрахуємо податок на прибуток підприємств, який сплатить головне підприємство

60 000 грн. – 14 667грн. – 400 грн. = 44033грн.

 

Завдання №4. Промислове підприємство у своїй діяльності використовує водні ресурси загальнодержавного значення із змішаного джерела. Установлений ліміт води становить – 1100 куб. метрів. Згідно показників вимірювальних приладів, до змішаного джерела водопостачання забрано 1200 куб. м.: з них поверхневої води – 700 куб. м.; підземної води – 500 куб. м.; Ставка збору за використання поверхневої води –26,97 коп./куб.м.; підземних вод – 40,29 коп./куб.м; Визначити суму збору за спеціальне використання води за звітний період та строки сплати до бюджету та подачі звітності.

Розв’язання:

1)Ліміт 1100куб.м/1200куб.м=91,7%

2)Нарахована сума збору за спеціальне використання водних ресурсів в межах ліміту використання води становить:

2.1) з поверхневої води в межах ліміту:

700куб.м. х 91,7 =642 куб.м

642куб. м x 26,97 коп./куб.м = 173,14 (грн.) з поверхневих вод

2.2) з підземної води в межах ліміту (50куб.м х 91,7/100=458куб.м):

458 куб. м x 40,29 коп./куб. м/100 = 184,52 (грн.)

3)Нарахована сума збору за спеціальне використання водних ресурсів за перевищення ліміту використання води становить:

- з поверхневої води (700кубм. -642куб.м=58куб.м)

58 куб. м x 26,97 коп./куб.мx 5/100 = 78,21(грн.).

- з підземних вод (500куб.м. -458куб.м=42кубм.)

42 куб. м x 40,29 коп./куб. м x 5/100 = 84,60 (грн.).

Усього нараховано збору за спеціальне використання водних ресурсів з початку року:

173,14грн. + 184,52грн. + 78,21 грн. + 84,60 грн. = 520,47(грн.)

 

 

6. Карта самостійної роботи студента

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять Максимальна кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
Змістовий модуль №1
1.Тема: Засади побудови податкової системи 1. Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу 2.Розробка Інтелект-карт 3. Підготовка до тренінг-вправи «Опонент» Семінар-розгорнута бесіда
2.Тема: Становлення та розвиток податкової системи України 1.Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу 2. Підготовка експертних оцінок за заданою тематикою 3. Підготовка до тесту Семінар-дискусія Тест  
3.Тема: Розвиток акцизів та мита у податковій системі України 1.Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу 2. Опрацювання податкового законодавства 3.Розробка Інтелект-карт Семінар-розгорнута бесіда
4. 1. Опрацювання податкового законодавства 2.Відпрацювання розрахунків ПДВ Міні-кейс  
5. 1. Опрацювання податкового законодавства 2. Відпрацювання розрахунків ПДВ 3. Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми Міні-кейс Семінар – «мозковий штурм»
6. 1.Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу 2. Опрацювання податкового законодавства 3.Розробка Інтелект-карт 4. Відпрацювання розрахунків акцизного податку 5. Підготовка до контрольної роботи Семінар-розгорнута бесіда Міні-кейс Контрольна робота
7. 1.Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу 2. Опрацювання податкового законодавства 3.Розробка Інтелект-карт 4. Відпрацювання розрахунків мита   Міні-кейс    
Змістовий модуль №2
8. Тема: Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України 1.Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу 2. Опрацювання податкового законодавства 3.Розробка Інтелект-карт Семінар-розгорнута бесіда
9. 1.Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу 2. Опрацювання податкового законодавства 3. Відпрацювання розрахунків податку на прибуток Семінар-вирішення ситуаційних вправ  
10. 1.Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу 2. Опрацювання податкового законодавства 3.Відпрацювання розрахунків податку на прибуток 4.Підготовка до контрольної роботи Міні-кейс Контрольна робота
11. 1.Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу 2. Опрацювання податкового законодавства 3.Розробка Інтелект-карт 4. Відпрацювання розрахунків податку на доходи фізичних осіб   Міні-кейс    
12. 1. Підготовка експертних оцінок 2. Відпрацювання розрахунків податку на доходи фізичних осіб 3. Підготовка до контрольної роботи Міні-кейс Контрольна робота
13. Тема: Екологічне оподаткування та платежі за ресурси в Україні 1.Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу 2. Опрацювання податкового законодавства 3.Розробка Інтелект-карт 4. Відпрацювання розрахунків екологічного податку та платежів за ресурси   Міні-кейс    
14. Тема: Майнове оподаткування та інші загальнодержавні податки та збори, їх роль у податковій системі України 1.Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу 2. Опрацювання податкового законодавства 3.Розробка Інтелект-карт 4. Відпрацювання розрахунків збору за першу реєстрацію транспортних засобів та інших загальнодержавних зборів   Міні-кейс    
15. Тема: Місцеві податки та збори у податковій системі України Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми Семінар – «мозковий штурм»
16.Тема: Великі платники податків у податковій системі України. Підготовка, моделювання операцій великого платника податку в рамках ігрового етапу Ділова гра
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань
Модуль №1 Написання модульної контрольної роботи
Модуль №2 Написання модульної контрольної роботи
Усього балів за модульний контроль
За виконання індивідуальних завдань
Види індивідуальних завдань
1. Підготовка експертних оцінок за заданою тематикою
2. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)
3. Участі в олімпіадах з питань оподаткування та розвитку податкової системи України
4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС

 

 

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
заняття Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми) Форма занять і контролю Макс. кіл-ть балів
За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
1.   Тема 1. Засади побудови податкової системи,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Тема 2. Становлення та розвиток податкової системи України Установча міні-лекція (конспект)  
Міні-семінар – дискусія
   
2. Тема 3. Розвиток акцизів та мита у податковій системі України,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Міні-лекція (конспект)  
Міні-кейс
Тестовий контроль знань
3. Тема 4 Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Тема 5. Екологічне оподаткування та платежі за ресурси в Україні,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. (самостійне опрацювання) Тема 6. Майнове оподаткування та інші загальнодержавні податки і збори, їх роль у податкові системі України (самостійне опрацювання),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Міні-лекція (конспект)  
Міні-кейс
Тестовий контроль знань
4. Тема 7. Система місцевого оподаткування в Україні,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Міні-лекція (конспект)  
Виконання практичних завдань
Тестовий контроль знань
5.   Тема 8. Великі платники податків у податковій системі України,,,,,,,,, Ділова гра
6. Тема 9. Фіскальний потенціал та фіскальна функція податкової системи України Тема 10. Регулювальна роль податкової системи України Міні-лекція (конспект)  
Семінар - розгорнута бесіда
7. Тема 3. Розвиток акцизів та мита у податковій системі України,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Бліц-опитування
Розв’язання задач
8. Тема 4. Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Бліц-опитування
Розв’язання задач
9. Тема 5. Екологічне оподаткування та платежі за ресурси в Україні Розв’язання задач  
 
За виконання модульних (контрольних) завдань  
9. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота Поточний модульний контроль
Усього балів за контактні заняття
           

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань
Види завдань Форма подання Термін подання і реєстрація Форма контролю Макс. кіл-ть балів
Підготовка експертних оцінок (письмова або електронна) (наприклад, 01.06.2014р. на кафедру або на електронну пошту викладача) Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою електронна наприклад,01.04.2014р.   Викладачем вонлайн-режимі
За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)
1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень 2.Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)* 3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою (письмова або електронна) Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника» Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань
Разом

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача Тимченко Олена Миколаївна, професор, д.е.н., timel@hotbox.ru
Адреса, телефон та режим роботи кафедри 3-й корпус, аудиторія 055, тел. 456-36-35, 371-61-71, з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника  
Адреса, телефон та режим роботи деканату вул. Дегтярівська, 49г, 3-й корпус університету, ауд. 035, тел. 371-62-95, з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 17-00 та у день заочника

Самостійна робота студентів з дисципліни охоплює такі види:

¾ самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

¾ пошуково-аналітична робота;

¾ наукова-дослідницька робота;

 

Самостійна робота студентів проводиться в таких формах:

1) опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

2) вивчення окремих тем і питань для самостійного опрацювання;

3) вирішення і письмове оформлення задач;

4) систематизація матеріалу перед написанням контрольних робіт, модулів та іспитом;

5) виконання індивідуальних завдань.

1) ОПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ПРОСЛУХАНОГО ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

 

Ця робота проводиться студентами самостійно у поза аудиторний час і передбачає вивчення конспекту лекцій та рекомендованої літератури.

Опрацювання теоретичних основ курсу здійснюється студентами регулярно і підлягає контролю з боку викладача під час проведення практичних занять у формі усного опитування, а також модулів.

 

2) ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Перелік питань для самостійного опрацювання студентами у розрізі окремих тем курсу включає:

Тема 1. ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

1. Податкова система як складне багатоаспектне поняття

2. Зміст податкової системи на рівні безпосереднього сприйняття форм реалізації податкових відносин

3. Організаційно-управлінський рівень податкової системи

4. Характеристика суб’єктів податкової системи

5. Правові засади взаємовідносин між державою та платниками податків

6. Формування податкової системи в історичному аспекті

7. Системність як ознака певного рівня зрілості оподаткування. Критерії набуття оподаткуванням системності

8. Об’єктивні чинники становлення податкової системи. Суспільні, колективні (групові) та індивідуальні інтереси членів суспільства як суб’єктивний чинник формування податкової системи

9. Вимога системності при побудові податкової системи

10. Визначальна база податкової системи. Принципи побудови податкової системи, їх відмінність від принципів оподаткування. Реалізація принципів оподаткування при побудові податкової системи

11. Вихідні принципи формування податкової системи: фіскальна і економічна ефективність, соціальна справедливість, урівноваженість інтересів держави та платників, цілеспрямоване використання податків як фінансових регуляторів

 

Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

1. Історичні та економічні передумови виникнення податкової системи України

2. Етапи розвитку податкової системи України

3. Еволюція складу та структури податків і зборів

4. Тенденції розвитку податкової системи України

5. Основні бюджетоутворюючі податки: новації в оподаткуванні

6. Еволюція податкового законодавства. Податковий кодекс України

7. Трактування податку, збору, плати як елементів податкової системи у Податковому кодексі України

8. Принципи податкового законодавства

9. Напрями подальшого удосконалення податкової системи України. Посилення регулюючого впливу податкової системи на соціально-економічний розвиток України

 

Тема 3. РОЗВИТОК АКЦИЗІВ ТА МИТА У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

1. Сутність податку на додану вартість

2. Платники податку на додану вартість

3. Ставки податку на додану вартість

4. Об’єкт оподаткування ПДВ, операції, що не є об’єктом оподаткування.

5. Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість. Порядок визначення бази оподаткування для операцій різних видів

6. Перелік операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою і звільняються від оподаткування

7. Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету

8. Поняття податкового зобов’язання і податкового кредиту. Порядок визначення дати податкового зобов’язання. Порядок визначення дати податкового кредиту

9. Види бюджетного відшкодування: автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ та бюджетне відшкодування на загальних підставах

10. Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України, повне та часткове умовне звільнення від оподаткування

11. Акцизний податок у системі податків на споживання

12. Платники акцизного податку

13. Об’єкт оподаткування для вітчизняних та імпортних товарів

14. База оподаткування акцизним податком. Види ставок акцизного податку

15. Порядок визначення суми акцизного податку для вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких застосовуються адвалерні та специфічні ставки. Мінімальне акцизне податкове зобов’язання

16. Дата виникнення податкових зобов’язань для операцій різних видів

17. Особливості у механізмі оподаткування алкогольних та тютюнових виробів

18. Мито в системі податків на споживання

19. Види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне, сезонне.

20. Платники мита

21. Об’єкт оподаткування

22. Методи визначення митної вартості

23. Види митних ставок: тверді, процентні, комбіновані

24. Порядок визначення та сплати мита до бюджету

 

Тема 4. МЕХАНІЗМИ ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

1. Платники податку на прибуток. Ставки податку на прибуток

2. Особливості застосування нульової ставки при оподаткуванні прибутку підприємств в Україні. Об’єкт оподаткування

3. Склад доходів від операційної діяльності та інші доходи. Порядок визнання доходів

4. Перелік доходів, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, новації в їх структурі

5. Поняття витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування: витрати операційної діяльності, інші витрати

6. Структура інших витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування: адміністративні, загальновиробничі, фінансові витрати, витрати на збут, інші операційні витрати та інші витрати звичайної діяльності

7. Витрати подвійного призначення, основі зміни у їх складі

8. Порядок визнання витрат

9. Основні засоби та класифікація основних засобів, інших необоротних активів

10. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів та методи ії обчислення

11. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток до бюджету. Звітні податкові періоди

12. Звільнення від сплати податку на прибуток в Україні

13. Особливості оподаткування нерезидентів

14. Особливості оподаткування дивідендів

15. Особливості оподаткування страхового бізнесу

16. Становлення податку на доходи фізичних осіб в Україні

17. Платники, ставки та об’єкт оподаткування податку на доходи фізичних осіб

18. Доходи платника, які включаються та які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

19. Порядок отримання податкової знижки

20. Податкові соціальні пільги

21. Порядок нарахування та сплати податку

22. Особливості оподаткування окремих видів доходу. Порядок оподаткування доходів від підприємницької діяльності

 

Тема 8. ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПЛАТЕЖІ ЗА РЕСУРСИ В УКРАЇНІ

1. Необхідність та сутність екологічного оподаткування

2. Платники, об’єкт та база оподаткування

3. Порядок обчислення податку та порядок подання податкової звітності та сплати податку

4. Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь і регулювання розміщення виробництва та населення в регіональному розрізі

5. Платники та об’єкти оподаткування. База оподаткування

6. Форми та порядок обчислення плати за землю: земельний податок та орендна плата

7. Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження і якісних характеристик

8. Пільги щодо податку для юридичних та фізичних осіб

9. Податковий період. Строки сплати плати за землю

10. Плата за користування надрами

11. Види плати: за використання надр для видобування корисних копалин; за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин: платники, об’єкт та база оподаткування

12. Базовий податковий період. Порядок подання розрахунку (звітність) Порядок сплати податкових зобов’язань

13. Збір за спеціальне використання води: платники та об’єкт оподаткування збором

14. Порядок обчислення збору. Особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води

15. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів: сутність, призначення: платники та об’єкт оподаткування збором

16. Порядок обчислення та сплати збору до бюджету

17. Збір за користування радіочастотним ресурсом України: платники та об’єкт оподаткування

18. Ставки збору: критерії диференціації

19. Порядок обчислення і сплати збору до бюджету

 

Тема 6. МАЙНОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ, ЇХ РОЛЬ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

1. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: платники та база оподаткування

2. Диференціація ставок залежно від характеристик транспортного засобу

3. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України: платники рентної плати та об’єкт оподаткування

4. Ставки оподаткування та порядок обчислення податкових зобов’язань та строки сплати

5. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні: платники рентної плати та об’єкт оподаткування

6. Ставки оподаткування та порядок обчислення податкових зобов’язань та строки сплати

7. Платники фіксованого сільськогосподарського податку

8. Порядок набуття та скасування статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку

9. Об’єкт та база оподаткування

10. Ставки, порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку

11. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію: платники, об’єкт оподаткування та ставки

12. Порядок обчислення та сплати. Цільове використання коштів

13. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ: платники, об’єкт оподаткування та ставки збору

14. Порядок обчислення та сплати

 

Тема 7. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ І УКРАЇНІ

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, його призначення. Платники податку

2. Об’єкт оподаткування. Нерухомість, яка не є об’єктом оподаткування

3. Ставки податку. База оподаткування та пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

4. Порядок обчислення та строки сплати податку

5. Єдиний податок. Умови перебування на єдиному податку

6. Перелік юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які мають право бути платниками єдиного податку

7. Перелік податків і зборів в рахунок яких сплачується єдиний податок

8. Особливості нарахування і сплати єдиного податку для юридичних осіб

9. Строки і порядок сплати та подання розрахунків для юридичних осіб. Порядок зарахування податку до бюджету

10. Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності

11. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, його призначення: платники збору. Суб'єкти, які звільняються від сплати збору

12. Види діяльності, що підлягають патентуванню. Види патентів на провадження торгівельної діяльності та строки їх дії

13. Ставки збору. Порядок придбання торгового патенту: періодичність та строки сплати збору

14. Збір за місця для паркування транспортних засобів, його призначення. Платники збору та об’єкт оподаткування

15. Ставки збору та база оподаткування. Порядок обчислення та строки сплати збору

16. Туристичний збір: платники збору

17. Пільгові категорії, які звільняються від сплати збору. Розмір збору. Податкові агенти зі сплати збору.

18. Порядок обчислення та строки сплати збору

19. Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва

20. Умови перебування на єдиному податку

21.Єдиний соціальний внесок для платників єдиного податку

22. Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності

 

Тема 8.ВЕЛИКІ ПЛАТНИКИ ПОДАКІВ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

 

1. Поняття та критерії визначення

2. Роль великих платників податків у податковій системі

3. Розподіл великих платників податків за галузями економіки

4. Види податків, що сплачуються великими платниками

 

Тема 9.ФІСКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ФІСКАЛЬНА ФУНКЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

1. Поняття фіскального потенціалу податкової системи

2. Чинники, що впливають на фіскальний потенціал податкової системи

3. Відмінність між фіскальним потенціалом та фіскальною функцією податкової системи

4. Показники оцінки фіскального потенціалу та фіскальної функції податкової системи

5. Поняття податкового навантаження

6. Методи визначення податкового навантаження

7. Податкове навантаження на суб’єктів малого бізнесу

8. Податкове навантаження на фактори виробництва та споживання

9. Міжгалузеві відмінності рівні податкового навантаження

10. Напрями зміщення податкового навантаження

 

Тема 10.РЕГУЛЮВАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 

1. Методи податкового регулювання: зниження податкових ставок, надання податкових пільг

2. Пріоритети податкового регулювання в Україні. Податкове регулювання у спеціальних економічних зонах.

3. Наслідки податкового регулювання в Україні

4. Недоліки податкового регулювання в Україні

 

Форми контролю вивчення студентами питань для самостійного опрацювання:

у письмовій формі:

¾ модульний контроль;

¾ пілотне опитування;

¾ бесіда;

¾ обговорення дискусійних і проблемних питань;

¾ презентація експертних оцінок.

 

3). ПІДГОТОВКА ДО СЕМІНАРІВ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Проводиться студентами згідно з розкладом занять у відповідності з планами семінарів і питаннями для самостійного опрацювання на основі опрацювання лекційних матеріалів та рекомендованої літератури.

 

4) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ ПЕРЕД НАПИСАННЯМ МОДУЛІВ ТА ІСПИТОМ


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 211; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты