Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗгадайте, ким із німецьких філософів був введений у філософію принцип достатньої причини (підстави)?
Читайте также:
  1. F) содействовать разработке руководящих принципов или руководств, касающихся насилия в отношении женщин, принимая во внимание меры, упомянутые в настоящей Декларации;
  2. I. Общие принципы фармацевтической опеки.
  3. II. Основные принципы и правила служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы
  4. II. Принципы разработки учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД)
  5. III.3.1) Цель наказания и общие принципы ответственности.
  6. R Принципы купирования пароксизмов мерцания и трепетания предсердий
  7. VI.3.1. Принципы действия
  8. XXVI. Правила перевозки грузов на принципах транспортной логистики.
  9. А. Дістервег “Дороговказ до освіти німецьких вчителів”.
  10. Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика и принцип системности в философии Гегеля. Законы диалектики Г. Гегеля.

Звертаючись до уривків з текстів Й.Б.Шада (викладав філософію у Харківському університеті), спробуйте з'ясувати, чим відрізнялась позиція Й.Шада від позиції І.Канта. Які світоглядні наслідки могла мати така відмінність?

"І.Кант виходив з поділу розуму на теоретичний та практичний... але теоретичний розум обмежувати сферою "речей для нас" не слід... Розум функціонує і в формі споглядання або бажання визначає, що і чому слід чинити, і тільки в цих різних формах називається по-різному − "теоретичний" і "практичний "розум".

(Й.Шад)

"Світ є відображенням абсолютного розуму. Речі за своєю природою відповідають ідеям, збігаються з ними. Ідеї − істинні, вічні форми всякого буття".

(Й.Шад)

Ознайомтесь із оцінкою ідей Й.Шада істориком української філософії Д.Чижевським:

"Шад хоче піти далі, ніж Кант, користуючись тим розмежуванням розуму (Vеrпипft ) і розсудку (Vеrstaпd), що його знаходить у Канта. Розсудок у своїй діяльності обмежується світом досвіду і феноменів (явищ). Він зустрічає протилежності, бо їх знаходимо в досвіді. Дух людини не заспокоюється на протилежностях та протиріччях, а хоче їх об'єднати. Розсудок може об'єднати протилежності лише "формально", при допомозі загальних понять. Розум має справу не з досвідом, а з ідеями. Ідеї ж вносять у весь світ єдність та гармонію. − Визнаючи це основне розрізняння Канта, Шад не хоче обмежувати ролі розуму "регулятивною" функцією, себто надаванням лише провідних точок погляду пізнанню, а вважає, що розум здібний і до дійсного пізнання "надсмислового", "речей по собі", "абсолютного".

(Д.Чижевський)

Завдання 6. Українська університетська філософія XIX ст.

Проаналізуйте наведені міркування О.Новицького; виділіть в них ті аспекти філософського мислення, які, на вашу думку є цікавими, важливими та зберігають свою значущість і сьогодні.

"Свідомість від самого початку перебуває у відношенні до того, що є вищим від неї і від світу... Пізнаючи предмети навколишнього світу через призму свого внутрішнього бачення, людина підпорядковує їм свої думки. Саме тут народжується філософія... Вона є наукою про все лише у тій мірі, що приводить до усвідомлення законів і основ усякого буття. Вона є наукою наук тільки тому, що містить у собі умови умов, начала і форми усякого бачення... Тільки ці форми і закони складають Ті істинний зміст, на який не можуть претендувати інші науки... Світ ідей є батьківщиною філософії. Там народжується вона, звідти черпає свої сили і з'являється у світ дальній як провісник світу горного".(О.Новицький)


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты