Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДо чиїх поглядів близький у наведених міркуваннях М.В.Гоголь? Сформулюйте своє ставлення до них.
Читайте также:
  1. Виходячи із наведених міркувань, поясніть, в чому полягала особливість підходу просвітників до людини та її моральності; аргументуйте своє ставлення до даних думок.
  2. Діяльність - форма активного, творчого ставлення людини до оточуючого світу та самої себе з метою таких змін, перетворень, які б полегшували і прикрашували її життя.
  3. Засоби представлення алгоритмів
  4. Зіставлення XML-елементів з аркушем.
  5. Наукові критерії зіставлення західного та східного розвитку культури
  6. Оголошення та представлення теми та очікуваних навчальних результатів (інтерактивні вправи „Мікрофон" ,"Незакінчені речення", „Очікування").
  7. Проведіть порівняння даних поглядів Арістотеля із його вченням про начала світу: чому філософ віддає перевагу−явищам чуттєво-матеріальним чи інтелектуальним?
  8. Різноманітність поглядів на суть культури
  9. Склад та терміни представлення місячної, квартальної та річної звітності про виконання державного бюджету.

"Немає нічого постійного, стоячого (статичного), а бачить наш розум тільки переміну (еволюцію), рух (динаміку). Немає і не може бути постійних національних ознак, немає між людьми вічних політико-адміністративних порядків, таких, як наприклад, обрусеніє, не може бути національних святош. Вся практична мудрість людська може бути в тому, щоб вбачати напрям руху світового, його виміру, закон і послужитись тим рухом... З трьох світових вір дві, християнська та магометанська, ворогували проміж себе, а коли всередині їх теж почались незгоди, то різні церкви ворогували проміж себе та нищили людей не менше, коли не більше, як нищили їх війни національні. А ось розумніші та добріші люди по різних вірах почали думати, що не слід чіпатись до других за різні церковні звичаї та думки, а що треба поставити над усіма церквами людськість, і всіх людей всіх вір признати братами".

(М.Драгоманов)

Які цінності співставляє між собою автор уривку? Яким цінностям та на яких підставах він надає перевагу? Якими є ваші думки з даного питання? Аргументуйте свою відповідь.

Уважно перечитайте філософсько-світоглядні міркування І.Я.Франка.

"Ціла історія нашої цивілізації, матеріальної і духовної, се не що інше, як поступове систематичне і ненастанне відсування, віддалювання границь неможливого".

(І.Франко)

"Людина споконвіку прагне до однієї мети − до щастя. Того щастя вона досягне аж тоді, коли наука і праця зіллються для неї воєдино, коли всяка її наука буде корисною працею для суспільства, а всяка праця буде виявом її розвинутої думки, розуму, науки. І народи тільки тоді зможуть досягнути щастя і свободи, коли всі будуть вченими працівниками...".

(І.Франко)

Які чинники людської діяльності вважає автор найпершими чинниками суспільного поступу? Якою мірою виправдані такі думки?

"Ідеал національної самостійності в усякім погляді, культурнім і політичнім, лежить для нас поки що... поза межами можливого. Та не забуваймо ж, що тисячні стежки, які ведуть до його здійснення, лежать просто-таки під нашими ногами, і що тільки від нашої свідомості того ідеалу, від нашої відданості йому буде залежати, чи ми підемо тими стежками до нього, чи може звернемо на якісь інші стежки".(І.Франко)

Який орієнтир для індивідуальної діяльності висуває І.Я.Франко? Що він означає на практиці? Якою мірою це міркування можна використати для покращення сучасної ситуації в Україні?

Завдання 8. Українська філософія XX ст.

На початку XX ст. в Київському університеті плідно працював професор О.Гіляров, який зробив відчутний внесок у розвиток історико-філософської думки, а також розробив власну концепцію світобудови; ознайомтесь із деякими його міркуваннями.

"Кожен з філософських синтезів − плід особистої творчості їх авторів, що визріває на фунті сучасної для них культури, відповідно до їх особистих схильностей, смаків, настроїв, співчуттів і неспівчуттів".

(О.Гіляров)


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты