Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаУ чому полягає особливість погляду автора на умови філософської творчості? Чи бере він до уваги лише закони абстрактного мислення, чи виходить на ширші узагальнення?
Читайте также:
  1. А. Филиппов ОБ АВТОРАХ
  2. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  3. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  4. Б)умови стабільного горіння і гасіння дуги
  5. Балістичні умови стрільби
  6. В которой читатель узнает историю появления героини в доме ждущего его благосклонности автора
  7. В чому полягає внесок античної філософії в розвиток філософського знання
  8. В чому полягає внесок філософії Середньовіччя в духовний розвиток суспільства
  9. В чому полягає методологічна функція соціології? Розкрійте її.
  10. В чому полягає пізнавальна функція соціології? Опишіть її.

"Всупереч розповсюдженому погляду на розум, як на керівника життя, останнє підпорядковане емоціям, тому, що нас тішить і засмучує, що ми любимо або ненавидимо, що пас збуджує і тримає у напруженні. Розум, сильний у теоретичній галузі, стає рушієм життя лише тоді, коли зігрітий почуттям. Тільки напоєна пристрастю думка, перемагає людей".

(О.Гіляров)

Які традиційні особливості української філософської думки прогляда­ються у даних міркуваннях? Прокоментуйте їх і аргументуйте своє до них ставлення.

Ознайомтесь із характерним твердженням О.Гілярова, в якому подається його теорія світобудови так звана "синехологія" "вчення про співзвучність, узгодженість" (від. д-грецьк. "синехезис" співзвучність):

"За нашим вченням дух і матерія є однією і тією ж сутністю, що розглядається зрізних точок зору, двома визначеннями однієї першооснови, всесвітньої свідомості. Дух і свідомість, як явище кожного живого організму, особи для себе, матерія є свідомість, як явище їх для іншого. Як різні визначення свідомості, дух і матерія, явище для себе і для іншого, внутрішнє і зовнішнє, незводимі одне до одного, але вони зведені до одного спільного − всі вони є різні визначення свідомості... Всесвіт − одухотворений організм, в якому кожний член існує для цілого і ціле − для кожного члена. Всесвіт − це одне тіло і один дух..."

(О.Гіляров)

Спробуйте пригадати, в яких інших історичних вченнях вже фігурували схожі думки. Порівняйте ці ідеї О.Гілярова з ідеями Г.Сковороди, знайдіть в них спільне та відмінне. Спробуйте з'ясувати ступінь оригінальності даного світобачення.

Ознайомтесь із вихідними пунктами вчення В.Вернадського про ноосферу.

"Еволюційний процес... набуває нового геологічного значення завдяки тому, що він створив нову геологічну силу − наукову думку соціального людства. Ми якраз переживаємо її яскраве входження у геологічну історію планети. В останні тисячоліття спостерігається інтенсивне зростання впливу одного виду живої речовини − цивілізованого людства − на зміну біосфери. Під впливом наукової думки і людської праці біосфера переходить в новий стан в ноосферу... Людина вперше реально зрозуміла, що вона є мешканцем планети і може − навіть повинна − мислити та діяти в новому аспекті... Історія розумової культури людства... привела до сучасного всесвітнього життя. Зараз від нього нікуди не заховатись... І темпи укріплення всесвітньості настільки стрімкі, що сперечатись з цього приводу немає сенсу".(В. Вернадський)

Якщо врахувати те, що подані тут ідеї сформувались у 30-х роках XX ст., то можна оцінити проникливість думки мислителя. Чи виправдала подальша історія цивілізації передбачення та твердження В.Вернадського? Чи справді в наш час функціонує особлива складова біосфери − ноосфера (розумосфера)? Що приніс сучасному людству науково-технічний прогрес?


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты