Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗ. Базовi знання, вмiння, навички, нео6хiднi для вивчення теми (мiждисциплiнарна iнтеграцiя)
Читайте также:
  1. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ.
  2. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  3. Базові знання, необхідні для вивчення теми
  4. Вивчення антонімів
  5. Вивчення кореня слова
  6. Вивчення літературних джерел та написання курсової роботи
  7. Вивчення морфологічних написань
  8. Вивчення однорідних членів речення
  9. Вивчення основи слова і закінчення
  10. Вивчення префікса
Назви попереднiх дисциплiн Отриманi навики
1. Латинська мова   Володiти навичками виписування рецеnтiв.
2. Нормальна фізіологія Застосовувати знання механізму серцевого скорочення і електричної активності серця.  
3. Патологічна фізіологія   Інтерпретувати поняття серцева недостатність, описувати її прояви, причини розвитку, види. Застосовувати знання класифікації аритмій і розуміти механізми їх розвитку;  

 

4. 3авдання для самостiйної працi пiд час пiдготовки до заняття.

4.1. Перелiк основних тepмiнiв, napaмeтpiв, характеристик, якi повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Перелік основних препаратів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Назва препарата Форма випуску Спосіб використання
Серцеві глікозиди
1. Дигоксин Digoxinum Табл. 0,00025 г, Амп. 0,025% 1 мл   Всередину по 0,00025 г 2 рази на добу Внутрішньовенно по 1-2 мл в 10 мл 5% розчину глюкози чи ізотонічного розчину натрію хлориду
2. Строфантин К Strophantinum K Амп. 0,025% або 0,05% 1 мл Внутрішньовенно по 0,5-1 мл в 10-20 мл ізотонічного розчину натрію хлориду
3. Корглікон Corglyconum Амп. 0,06% 1 мл Внутрішньовенно по 0,5-1 мл в 20 мл 5% розчину глюкози або ізотонічного розчину натрію хлориду
4. Настій трави горицвіту весняного Infusum herbae Adonidis vernalis Трава 10 г Всередину у вигляді настою (6,0-180,0) по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу
5. Целанід Celanidum Табл. 0,00025 г, Амп. 0,02% 1 мл   Всередину доза насичення 0,0005 г підтримуюча доза 0,00025 Внутрішньовенно доза насичення 0,0002 г (по 1-2 мл в 10-20 мл 0,9% р-ну NaCl), підтримуюча доза 0,0003-0,0004
6. Дигітоксин Digіtoxinum   Табл. 0,0001 г, Суп. 0,00015 г   Всередину і ректально: доза насичення 0,00005-0,0001 г 1-2 рази на добу
Кардіотонічні засоби неглікозидної структури
1. Добутамін Dobutaminum Флак. або амп. по 0,1 г або 0,25 г Внутрішньовенно крапельно у конц.0,25; 0,5 або 1 г/л
2. Дофамін Dophaminum Амп. 0,5%, 4% 5мл Готують розчин в 125 або 400 мл 5% р-ну глюкози або 0,9% р-ну NaCl.
Антиаритмічні засоби
1. Хінідину сульфат Chinidini sulfas Табл. 0,1 та 0,2 г,   Всередину по 0,1 г 4 рази на добу
2. Новокаїнамід Novocainamidum Табл. 0,25 г,   Амп. 10% 5 мл Всередину по 0,5-1 г 3-4 рази на добу Внутрішньм’язово; довенно по 5-10 мл з 5% розчином глюкози або ізотонічним розчином натрію хлориду
3. Лідокаїн Lidocainum Амп. 10% 2 мл Внутрішньм’язово 2-4 мг/кг, довенно 1-2 мг/кг
4. Аймалін Ajmalinum Табл. 0,05 г   Амп. 2,5% 2 мл Всередину по 0,1 г 3-4 рази на добу Внутрішньм’язово; довенно по 2 мл 2,5% розчину в 10 мл ізотонічного розчину натрію хлориду
5. Пропранолол Propranololum Таб. 0,01 г та 0,04 г   Амп. 0,1% 5 мл Всередину по 0,01-0,04 г 3-4 рази на добу Внутрішньовенно по 5 мл 0,1% розчину в 20 мл 40 % розчину глюкози
6. Метопролол Metoprololum Табл. 0,05 г та 0,1 г Всередину по 0,1-0,2 г 2-3 рази на добу
7. Аміодарон Amiodaronum Табл. 0,2 г   Амп. 5% 3 мл Всередину по 0,2-0,6 г на добу Внутрішньовенно крапельно 0,6-1,2 г у 250-500 мл 5% розчину глюкози
8. Верапаміл Verapamilum Табл. 0,04 г та 0,08 г   Амп. 0,25% 2 мл Всередину по 0,04-0,08 г 3 рази на добу Внутрішньовенно повільно по 2-4 мл 0,25% розчину 2-3 рази на добу
9. Калію хлорид Kalii chloridum Порошок Табл. 0,5 г та 1 г, 10% розчин для застосування всередину Амп. 4% 50 мл Всередину по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу Внутрішньовенно крапельно (розвести вміст ампули в 500 мл ізотонічного розчину натрію хлориду або глюкози
10. Атропину сульфат Atropini sulfas Порошок Табл. 0,0005 г, Амп. 0,1% 1 мл,   Всередину по 0,0005-0,001 г Підшкірно, внутрішньом’язово, довенно по 0,00025-0,0005 г (0,25-0,5 мл)  
11. Пропафенону гідрохлорид Propafenoni hydrochloridum Табл. 0,15 г та 0,3 г, Амп. по 10 мл (0,035 г), 20 мл (0,07 г) По 0,15 г 4 рази на добу або по 0,3 г 2 рази на день Внутрішньовенно крапельно вміст ампули розчиняють в 20 мл 0,9% ізотонічного розчину натрію хлориду
12. Етацизин Aethacizinum Табл. 0,05 г Амп. 2,5% 2 мл По 0,05 г 3-4 рази на добу Внутрішньовенно крапельно

КЛАСИФІКАЦІЯ КАРДІОТОНІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

I. Кардіотонічні лікарські засоби прямої дії (препарати, які безпосередньо впливають на функцію і метаболізм міокарда), тобто беруть участь у реалізації скоротливого акту:

· Стероїдні кардіотонічні препарати (серцеві глікозиди).

· Нестероїдні кардіотонічні препарати (дофамін, добутамін та ін.)

 

II. Кардіотонічні лікарські засоби непрямої дії (лікарські препарати, які полегшують роботу серця, зменшуючи перед- і післянавантаження на міокард, належать до антигіпертензивних, антиангінальних і діуретичних засобів).

· Інгібітори АПФ: каптоприл, еналаприл, лізиноприл, периндоприл, раміприл, фозиноприл, квінаприл.

· Діуретики, крім осмотичних: тіазидні (гідрохлортіазид), петльові (фуросемід), калійзберігаючі (спіронолактон та ін.)

· β1-адреноблокатори: метопрололу сукцинат, бісопролол, небіволол.

· α-β-адреноблокатори: карведилол.

· Периферичні вазодилататори:

o артеріальні: апресин;

o венозні: органічні нітрати (нітрогліцерин, ізосорбіду мононітрат і динітрат) та ін;

o артеріальні і венозні: натрію нітропрусид і ін.

· Блокатори рецепторів ангіотензину-ІІ: лозартан, валсартан, кандесартан.

· Антагоністи кальцію: амлодипін, фелодипін.

КЛАСИФІКАЦІЯ СЕРЦЕВИХ ГЛІКОЗИДІВ ЗА ФАРМАКОКІНЕТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

1. Неполярні (дигітоксин), який повністю всмоктується у травному каналі (95–97 %), міцно зв’язується з білками плазми, біотрансформується в печінці, підлягає ентерогепатичній циркуляції, потім екскретується з сечею, фекаліями, кумулює. Ефект наступає через 1,5–2 год, повністю елімінується через 14–21 день.

2. Помірно полярні (дигоксин, целанід, настій трави горицвіту). Біодоступність дигоксину 70–80 %, з білками плазми зв’язується 20–30 %. Біодоступність целаніду 40–60 %. Препарати частково перетворюються в печінці, переважно екскретуються із сечею, менше ніж дигітоксин кумулюють. Початок дії через 30–120 хв. при пероральному введенні, 5–30 хвилин – при внутрішньовенному. Повна елімінація спостерігається через 5–7 днів.

3. Полярні (строфантин, корглікон) вводять головним чином внутрішньовенно (існують таблетки, вкриті оболонкою, що всмоктуються в кишечнику (для обмежених категорій хворих), при прийомі всередину практично не всмоктуються, незначно зв’язуються з білками, не біотрансформуються в печінці, не кумулюють, екскретуються з сечею. Початок дії 5–10 хвилин, повна елімінація – 1–3 дні.

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ СЕРЦЕВИХ ГЛІКОЗИДІВ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ

I. Препарати групи наперстянки (Digitalis):

Пурпурової (purpurea) – дигітоксин (в останні роки не застосовують);

Шерстистої (lanata) – дигоксин, ланатозид (целанід).

II. Препарати групи строфанту (Strophanthus):

Strophantinus Kombe – строфантин-К;

Strophantinus gratus – строфантин-G.

III. Препарати конвалії травневої (Convallaria majalis) – корглікон, настоянка конвалії.

IV. Препарати горицвіту весняного (Adonis vernalis) – настій трави горицвіту.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОТИАРИТМІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 

I. Засоби для корекції брадиаритмії:

· м-холіноблокатори (атропіну сульфат, настойка красавки, краплі Зеленіна);

· адреноміметичні засоби (адреналіну гідрохлорид, норадреналіну тартрат, орципреналіну сульфат);

· глюкагон.

II. Засоби для корекції тахіаритмії

· Клас 1. Мембраностабілізатори (блокують натрієві канали):

- клас : хінідин, новокаїнамід – блокують відкриті натрієві канали;

- клас : лідокаїн, тримекаїн, дифенін – блокують інактивовані натрієві канали;

- клас : етацизин, пропафенон та ін. – блокують відкриті й інактивовані нат­рієві канали більше від інших мембраностабілізуючих засобів.

· Клас 2. β -Адреноблокатори (анаприлін, атенолол, метопролол та ін.).

· Клас 3. Блокатори калієвих каналів (аміодарон, соталол).

· Клас 4. Блокатори кальцієвих каналів L-типу (верапаміл, дилтіазем).

· Інші протиаритмічні засоби

- серцеві глікозиди наперстянки (дигоксин),

- препарати калію і магнію (калію хлорид, панангін, аспаркам, ритмокор, магне-В6);

- метаболітні препарати (аденозин, рибоксин, АТФ-лонг);

- препарати лікарських рослин (рідкий екстракт глоду колючого, настойка кропиви собачої тощо).

4.2. Теоретичні питання до заняття:

1. Загальна характеристика і класифікація кардіотонічних засобів.

2. Джерела одержання серцевих глікозидів. Особливості хімічної будови серцевих глікозидів.

3. Механізм дії серцевих глікозидів.

4. Фармакологічні ефекти серцевих глікозидів.

5. Порівняльна характеристика основних препаратів групи серцевих глікозидів (строфантин, корглікон, дигоксин, дигітоксин, настій трави горицвіту).

6. Показання до застосування серцевих глікозидів.

7. Побічні ефекти серцевих глікозидів. Гостра та хронічна інтоксикація серцевими глікозидами. Принципи невідкладної допомоги при інтоксикації.

8. Фармакологічна характеристика неглікозидних кардіотонічних засобів. Класифікація, фармакологія дофаміну, добутаміну.

9. Класифікація антиаритмічних засобів за механізмом дії.

10. Фармакокінетика та фармакодинаміка блокаторів Na+-каналів ( І клас ). Порівняльна характеристика групи ІА (хінідину сульфат, новокаїнамід, аймалін), ІВ (лідокаїн, дифенін), ІС (пропафенон, етацизин). Показання до застосування.

11. Фармакологічна характеристика бета-адреноблокаторів (клас ІІ).. Показання до застосування. Порівняльна характеристика препаратів (пропранолол, метопролол, атенолол).

12. Фармакокінетика і фармакодинаміка блокаторів калієвих каналів (клас ІІІ). Аміодарон. Застосування у клінічній практиці.

13. Фармакологічна характеристика блокаторів кальцієвих каналів (клас IV). Порівняльна характеристика препаратів (верапаміл, дилтіазем). Показання до застосування.

14. Механізм протиаритмічної дії препаратів калію. Застосування у клінічній практиці.

15. Значення М-холіноблокаторів (атропін) та адреноміметиків (ізопреналін) в лікуванні порушень серцевого ритму при брадиаритміях.

 

4.3. Практичні завдання, які виконуються при підготовці до заняття:

4.3.1. Виписати рецепти:

1. Дигоксин у таблетках та ампулах

2. Корглікон в ампулах

3. Добутамін у флаконах

4. Верапаміл в ампулах та таблетках

5. Аміодарон у таблетках та в ампулах

6. Аспаркам у таблетках та ампулах

7. Анаприлін у таблетках та в ампулах

8. Новокаїнамід в ампулах


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 52; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты