Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Читайте также:
  1. ДОДАТОК В. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. ЗАПИТАННЯ
  3. ЗАПИТАННЯ
  4. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  5. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  6. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  7. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  8. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  9. Контрольні заходи

 

1. Що розуміють під термінами “банк” та “банківська система”?

2. Наведіть розгорнуту структуру частин плану рахунків банків.

3. Які функції виконують комерційні банки?

4. Наведіть розгорнуту класифікацію банківських операцій.

5. Розкрийте склад груп активів за ступенем ліквідності.

6. Охарактеризуйте принципи вирішення проблеми ліквідності банків.

7. Охарактеризуйте різновиди банківського капіталу.

8. Наведіть класифікацію власного капіталу.

9. Назвіть види та складові акціонерного капіталу.

10. Розкрийте види та механізм формування фондів та резервів комерційного банку.

11. Які особливості має обіг готівки?

12. Що таке безготівкові розрахунки?

13. Що таке банківський рахунок і які є види банківських рахунків?

14. Охарактеризуйте порядок приймання та виконання платіжних документів комерційними банками.

15. Назвіть суб’єктів та особливості використання чеків у платіжному обороті.

16. Дайте класифікацію, назвіть суб’єктів та особливості використання акредитивів у розрахунках.

17. Охарактеризуйте порядок, механізм та умови примусового стягнення коштів.

18. Розкрийте особливості розрахунків в електронних системах типу “клієнт-банк”.

19. За якими параметрами класифікуються платіжні картки?

20. Опишіть технологію безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток.

21. Що таке СЕП НБУ? Наведіть її основні завдання, функції та принципи організації роботи.

22. Розкрийте сутність касових операцій комерційних банків.

23. Охарактеризуйте комплекс заходів та механізми регулювання обігу готівки комерційними банками.

24. Розкрийте сутність поняття “депозит”. Наведіть класифікацію депозитів.

25. Розкрийте сутність поняття “вклади населення”. Наведіть їх класифікацію.

26. Розкрийте зміст понять “кредит” та “кредитні операції”.

27. Назвіть принципи банківського кредитування.

28. Охарактеризуйте функції кредиту.

29. Охарактеризуйте форми та види кредиту.

30. Опишіть механізм банківського кредитування.

31. Охарактеризуйте організацію банківського кредитування за етапами.

32. Що таке кредитоспроможність клієнта банку?

33. Яка різниця між кредитоспроможністю та платоспроможністю?

34. Розкрийте етапи оцінки кредитоспроможності позичальників – юридичних осіб.35. Опишіть складові аналізу якісних показників діяльності підприємства.

36. Для чого використовується резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями?

37. Охарактеризуйте класи позичальників за результатами оцінки їх фінансово-економічного стану.

38. Як беруться до розрахунку резервів суми гарантій та вартість предмета застави?

39. Опишіть правила формування резерву за окремими видами кредитів.

40. Наведіть розгорнуту класифікацію забезпечення кредиту.

41. Охарактеризуйте механізми та особливості використання видів застави.

42. Розкрийте специфіку використання гарантій та порук як забезпечення кредиту.

43. Які особливості споживчого кредитування?

44. Що таке міжбанківський ринок?

45. Розкрийте сутність поняття “кредитний ризик”.

46. Наведіть розгорнуту класифікацію цінних паперів.

47. Розкрийте сутність поняття “емісія” стосовно цінних паперів.

48. Охарактеризуйте зміст та схему проведення інвестиційних операцій комерційного банку.

49. Наведіть класифікацію комісійних операцій банку.

50. Наведіть класифікацію операцій банку з векселями.51. Охарактеризуйте торговельні операції банку з векселями.

52. Розкрийте сутність поняття “аваль векселя”.

53. Охарактеризуйте різновиди валютних операцій комерційного банку.

54. У чому полягають особливості міжнародних розрахунків?

55. Які основні визначальні риси має лізинг?

56. Що таке факторинг? Які послуги він надає?

57. Розкрийте сутність поняття “траст” та “трастові послуги”.

58. Охарактеризуйте умови проведення операцій зі збереження цінностей.

59. Що таке форфейтинг?

60. Охарактеризуйте ринок дорогоцінних металів, його структуру та функції.

 

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 9; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Які у безготівковому платіжному обороті функціонують засоби платежу?
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты