Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗа якою групою балансових рахунків здійснюється бухгалтерський облік «процентні витрати за коштами фізичних осіб»?
Читайте также:
  1. Базові принципи бухгалтерського обліку
  2. Бухгалтерський облік
  3. Бухгалтерський облік і оподатковування туристичних послуг
  4. Бухгалтерський облік у системі наук
  5. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
  6. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.
  7. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства
  8. Валові, середні та граничні витрати
  9. Ведення рахунків клієнтів.
  10. Види обліку і їх призначення

А) 701;

Б) 704;

В) 710;

Г) 702.

24. Вкладник має право відкривати в установі банку:

А) будь-яку кількість вкладних рахунків;

Б) тільки один вкладний рахунок;

В) два вкладних рахунки;

Г) усі не вірні.

25. Арешт на вклади громадян може бути:

А) на підставі органів попереднього слідства чи дізнання;

Б) на основі постанови суду;

В) вірні відповіді А,Б;

Г) усі не вірні.

26. Величину депозитного процента комерційний банк встановлює:

А) по рішенню НБУ;

Б) по розпорядженню Кабміну України;

В) по рішенню Казначейства України;

Г) самостійно.

27. Принципи кредитування:

А) цілеспрямованість та забезпеченість;

Б) диференційованість та терміновість;

В) поверняність та платність;

Г) усі відповіді вірні.

28. Форми кредиту:

А) товарний;

Б) грошовий;

В) у вигляді гарантій;

Г) усі відповіді вірні.

29. Кредитування здійснюється із застосуванням позикових рахунків:

А) простий позиковий рахунок;

Б) спеціальний позиковий рахунок;

В) контокорентний рахунок;

Г) поточний рахунок з овердрафтом;

Д) усі відповіді вірні.

30. Процентна ставка по кредиту має бути:

А) достатньо високою для отримання прибутку та компенсації всіх ризиків;

Б) достатньо низькою, щоб позичальник міг скористатися та погасити кредит;

В) конкурентоспроможною;

Г) усі відповіді вірні.

31. Коефіцієнт резервування за стандартною категорією кредитної операції:

А) 5%

Б) 20%

В) 1%

Г) усі відповіді не вірні.

32. Механізм організації повернення кредиту:

А) порядок погашення конкретної позики за рахунок виручки (доходу);

Б) юридичне закріплення порядку її погашення;

В) використання повних форм забезпечення повноти і своєчасності повернення кредиту;

Г) усі відповіді вірні.

33. Форми забезпечення кредиту:

А) застава та гарантія;

Б) застава та порука;

В) застава та страхування;

Г) усі відповіді вірні.

34. Кредитні ресурси на міжбанківському ринку комерційний банк може поповнювати:

А) тільки за рахунок коштів інших банків;

Б) тільки за рахунок кредитів НБУ;

В) вірні відповіді А,Б;

Г) усі відповіді не вірні.

35. Кредитний ризик це:

А) ризик несплати позичальником основного боргу та процентів за ним;

Б) ризик утрати активу або втрати активом первісної якості;В) у майбутньому вартість кредитної частини активів зменшиться;

Г) усі відповіді вірні.

36. Методи управління ризиком кредитного портфеля банку:

А) диверсифікація та лімітування;

Б) створення резервів;

В) вірні відповіді А,Б;

Г) усі відповіді не вірні.

37. Банківські облігації можуть бути:

А) іменними та на пред’явника;

Б) процентними та цільовими;

В) вільного та обмеженого обігу;

Г) в документарній та бездокументарній формах;

Д) усі відповіді вірні.

38. Посередник на ринку цінних паперів це:

А) фінансовий брокер;

Б) інвестиційний консультант;

В) довірена особа;

Г) депозитарій;

Д) вірні відповіді А,Б,В,Г;

Ж) усі відповіді не вірні.

39. Термін вексельних зобов’язань у світі:

А) 3 місяця;

Б) 6-9 місяців;

В) один рік;

Г) вірні відповіді А,Б,В;

Д) усі відповіді не вірні.

40. Як посередник на ринку цінних паперів банки можуть здійснювати:

А) діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

Б) депозитарну діяльність зберігача;

В) розрахунково-клірингову діяльність;

Г) вірні відповіді А,Б,В;

Д) усі відповіді не вірні.

41. Термін врахування векселя банком при рефінансуванні до 270 днів:А) не менше ніж 10 днів;

Б) не менше ніж 20 днів;

В) не менше ніж 30 днів;

Г) вірні відповіді А,Б,В;

Д) усі відповіді не вірні.

42. Посередницькі операції банків з цінними паперами:

А) андерайтинг та трастові операції;

Б) консультативні та брокерські операції;

В) професійна депозитарна діяльність;

Г) вірні відповіді А,Б,В;

Д) усі відповіді не вірні.

43. Заставна вартість векселя при кредитуванні може сягати:

А) 60% від номіналу;

Б) 50% від номіналу;

В) 25% від номіналу;

Г) вірні відповіді А,Б,В;

Д) усі відповіді не вірні.

44. Іноземну валюту НБУ ділить на:

А) три групи;

Б) дві групи;

В) п`ять груп;

Г) вірні відповіді А,Б,В;

Д) усі відповіді не вірні.

45. Форвардний контракт це:

А) контракт обміну товарів;

Б) контракт обміну валют;

В) контракт певної продажі;

Г) вірні відповіді А,Б,В;

Д) усі відповіді не вірні.

46. Сума переказу іноземної валюти за межі України в один операційний день:

А) не більш ніж 3000 доларів США;

Б) не більш ніж 5000 доларів США;

В) не більш ніж 10000 доларів США;

Г) вірні відповіді А,Б,В;

Д) усі відповіді не вірні.

47. Сфера міжнародних рахунків:

А) розрахунки у зовнішній торгівлі за товари та послуги;

Б) розрахунки за некомерційні операції;

В) розрахунки за кредитами та рухом капіталу між країнами;

Г) не вірні відповіді А,Б,В;

Д) усі відповіді вірні.

48. Форми лізингу:

А) зворотний;

Б) пайовий;

В) міжнародний;

Г) вірні відповіді А,Б,В;

Д) усі відповіді не вірні.

49. Комплекс факторингових послуг:

А) фінансування поставок товарів;

Б) страхування кредитних ризиків;В) облік стану дебіторської заборгованості;

Г) контроль за своєчасністю оплати;

Д) усі відповіді вірні.

50. Трастові послуги банків це:

А) управління майном;

Б) управління спадщиною;

В) управління пенсійними, державними, муніципальними фондами;

Г) не вірні відповіді А,Б,В;

Д) усі відповіді вірні.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты