Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЯкі у безготівковому платіжному обороті функціонують засоби платежу?
Читайте также:
  1. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  2. Апаратні засоби роботи з відео
  3. ВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ. ЗАСОБИ ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.
  4. Вимоги, заходи та засоби протипожежного режиму
  5. Граматичні засоби стилістики. Вибір роду, числа, відмінка іменника у фаховому тексті.
  6. ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ.
  7. Є) які засоби називають ранні гуманісти визначальними у вихованні громадян, як вони пояснюють поняття патріотизму і громадського служіння.
  8. Загальні заходи та засоби нормалізації мікро­клімату та теплозахисту
  9. Загальні заходи та засоби нормалізації мікро­клімату та теплозахисту.
  10. Засоби автоматизації маркетингової діяльності

А) гроші на банківських рахунках;

Б) кредит, оформлений документально та вільні кредитні ресурси банку;

В) акцептовані або видані платникам платіжні документи (вексель, акредитив);

Г) усі відповіді вірні.

13. Значення безготівкових розрахунків полягає:

А) у прискоренні обігу грошових коштів та зменшенні потреби в готівці;

Б) у зменшенні витрат на проведення касових операцій та збереженні грошей;

В) у сприянні акумуляції тимчасово вільних коштів юридичних та фізичних осіб на рахунках у банках;

Г) усі відповіді вірні.

14. Способи безготівкових розрахунків:

А) шляхом перерахування коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів;

Б) шляхом зарахування взаємних вимог;

В) вірні відповіді А,Б;

Г) усі відповіді не вірні.

15. Банківський рахунок це:

А) спосіб зберігання коштів у банках;

Б) спосіб проведення грошових операцій через банки;

В) відповіді А,Б - не вірні;

Г) усі відповіді вірні.

16. Примусове списання (стягнення) коштів може бути, якщо:

А) підставою є виконавчий документ;

Б) підставою є рішення податкового органу;

В) підставою є стаття 8 Арбітражного кодексу України;

Г) усі відповіді вірні.

17. Види міжбанківських розрахунків:

А) розрахунки через організацію кореспондентських відносин між комерційними банками;

Б) розрахунки через кореспондентські рахунки в установах центральних банків;

В) розрахунки через клірингові установи;

Г) усі відповіді вірні.

18. Кореспондентські відносини можуть бути:

А) безпосередньо між комерційними банками;

Б) між комерційними банками та НБУ;

В) вірні відповіді А,Б;

Г) усі не вірні.

19. Касове обслуговування клієнтів включає такі операції:

А) переведення в готівку платіжних коштів;

Б) переведення готівки в безготівкові платіжні кошти;

В) вірні відповіді А,Б;

Г) усі відповіді не вірні.

20. Методи регулювання обігу:

А) лімітування залишку готівки в касах підприємств та визначення норм та цілей використання готівки з виручки;

Б) встановлення порядку та строків здачі готівки в банк і контроль за дотриманням порядку ведення касових операцій;

В) відповіді А,Б - не вірні;

Г) усі відповіді вірні.

21. Депозити класифікують:

А) депозити суб’єктів господарської діяльності, фізичних осіб та банків;

Б) іменні та на пред’явника;

В) до запитання, строкові та ощадні;

Г) усі відповіді вірні.

22. Сплати відсотків по депозитам може здійснюватись:

А) авансом та щомісячно;

Б) щоквартально та один раз на півроку;

В) один раз на рік та одночасно з поверненням суми депозиту;

Г) відповіді А,Б,В - не вірні;

Д) усі відповіді вірні.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 28; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты