Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1
Читайте также:
 1. IV. Практична робота
 2. V. ПРАКТИЧНА РОБОТА
 3. WORK. APPLYING FOR A JOB. РОБОТА. ЗВЕРНЕННЯ ПО РОБОТУ.
 4. Аденовирусы, морфология, культуральные, биологические свойства, серологическая классификация. Механизмы патогенеза, лабораторная диагностика аденовирусных инфекций.
 5. Виртуальная лабораторная работа №21
 6. Вирус бешенства, морфология, биологические свойства, вирусные включения. Патогенез заболевания. Лабораторная диагностика бешенства.
 7. Вирусный гепатит А (клиника, лабораторная диагностика, лечение).
 8. Внутрішня енергія. Кількість теплоти. Робота в термодинаміці
 9. Восстановление очерных экосистем Биологическая очистка природных водоемов. Биопруды и гидроботанические площадки
 10. ГЕОЛОГІЧНА РОБОТА ПОВЕРХНЕВІХ ВОД.

Тема: "Створення елементарних таблиць, побудова діаграм"

Мета: Оволодіти навиками створення та форматування електронних таблиць. Ознайомитися з технологією побудови діаграм.

 

Лабораторна робота складається з трьох завдань, при виконанні яких студент одержує практичні навики роботи з MS EXCEL. Кожне завдання виконується на окремому листі книги. Книзі привласнюється ім'я – прізвище студента.

Після виконання всіх трьох завдань оформляється звіт наступної структури:

 
 


1. Титульна сторінка

2. Зміст

3. Завдання 1

4. Завдання 2

5. Завдання 3

Завдання 1. „Форматування таблиць, Автосума, Майстер діаграм”

 

1. Завантажити ЕХСЕL.

2. Дати назву листу 1: „Зарплата” (контекстне меню листа - "Переименовать"); задати колір ярличка: жовтий.

 

3. Створити таблицю "Відомість нарахування заробітної плати" наступного виду:

 

  A B C D E F G
Відомість нарахування заробітної плати за січень 2009 року
Прізвище та ініціали Нарахо-вано, грн. Прибутковий податок, грн. Пенсійний фонд, грн. Фонд соціального страхування, грн. Всього утримано, грн. До виплати, грн.
Андрієвич Р.М. 2143,45 ? ? ? ? ?
Берзін О.М. 1156,35          
Вержба С.О. 988,32          
Захарченко С.І. 897,72          
Миренко П.Л. 3067,14          
  . . . . . .          
Всього   ? ? ? ? ?

 

4. Для зміни ширини колонки покажчик миші розташувати на межі між ідентифікаторами колонок, натиснути ліву кнопку миші та, утримуючи її змінити розмір колонки.

Таким же чином змінюється висота рядка.

Або при виділеному стовпчику виконати команду "Формат" -"Столбец" -"Ширина"

(при виділеному рядку виконати "Формат" -"Строка" -"Высота").

5. В таблицю додати прізвища (в комірки А8 : А13).

6. До колонки В ввести нараховані суми. 

7. Ввести розрахункові формули утримань та суми до виплати для першого робітника:

§ прибутковий податок визначити в розмірі 15% від нарахованої суми, наприклад комірка СЗ задається формулою =ВЗ*15/100 (або =В3*0,15)

§ податки до пенсійного фонду 2%: наприклад комірка DЗ задається формулою =ВЗ*2/100 (або =В3*0,02)

§ до Фонду соціального страхування – 1% від нарахованої суми

§ всього утримано визначити як суму податків (підрахувати за допомогою кнопки "Автосумма" )

§ суму до виплати визначити як різницю між нарахованою сумою та сумою всіх утримань.

 

8. Введені розрахункові формули для першого працівника в списку скопіювати для решти працівників.

Для цього виділити діапазон чарунок СЗ:GЗ, мишу встановити на маркер автозаповнення, щоб покажчик миші прийняв вигляд +, натиснути ліву кнопку миші та, утримуючи її перетягнути на діапазон клітинок С4:G13

9. За допомогою кнопки Автосумма підрахувати загальні суми
нарахувань, усіх видів утримань та суму до виплати.

 

10. Побудувати діаграму, на якій відобразити види нарахувань та утримань будь якого робітника. Роботу здійснювати за наступною послідовністю:  • виділити діапазон комірок, в яких знаходяться початкові данні, включаючи підписи до них (це діапазон комірок А2:Е13)
  • натиснути кнопку "Мастер диаграмм"
  • вибрати тип діаграми "Гистограмма"- "Объемный вариант обычной гистограммы".
  • відмітити, що данні знаходяться в стовпчиках
  • задати назву діаграми «Співвідношення утримань з заробітної плати», вісь категорій – «Прізвища», вісь значень – «Суми»
  • на вкладці "Легенда" встановити перемикач на рядок "справа"
  • на наступному кроці встановити перемикач на рядок "Поместить диаграмму на имеющемся листе"

 

11. Здійснити форматування таблиці та підготувати до друкування.

§ Перейти до режиму перегляду сторінки: "Файл" – "Параметры страницы""Поля"та задати наступні параметри сторінки.

 

 

§ Додати верхній колонтитул.

§ Додати нижній колонтитул, в якому розмістити наступну інформацію:

ліворуч – номер групи; праворуч – прізвище та ім’я.

§ Перевірити зовнішній вигляд сторінки - ; якщо треба – відредагувати таблицю. Таблиця та діаграма мають розміститись на одній сторінці.

§ Роздрукувати завдання.

 

 


Завдання 2. „Статистичні функції, перевірка даних, абсолютна адресація, Автофільтр, функції ЕСЛИ, СУММЕСЛИ та СЧЕТЕСЛИ”

 

Відомі результати сесії (3 іспити).

§ Організуйте введення початкових даних так, щоб при введенні помилкових оцінок (менше за «2» або більше за «5») видавалося повідомлення про помилку.

§ Розрахуйте середній бал сесії по кожному студенту і по групі в цілому.

§ Розрахуйте відхилення від середнього балу по кожному студенту.§ Розрахуйте ознаку заборгованості (1- є заборгованість, 0 – ні) для кожного студента, якщо хоч би по одному з предметів у нього є «2».

§ Побудуйте діаграму по стовпцях Прізвище і Середній бал на окремому листі.

§ Підрахуйте кількість студентів із заданої групи та середній бал по групі в цілому (наприклад, 12).

§ Скласти список студентів-відмінників за допомогою Автофільтру

 

Порядок виконання завдання

 1. Дати назву листу 2: „Сесія”; задати колір ярличка: блакитний.

2. Створити таблицю розрахунку за зразком:

  A B C D E F G H
Група Прізвище Філософія ІКТ Англ. мова Середній бал Відхилення від середн. Заборгован.
Андреев П.И. ? ? ?
Борисенко О.Д.      
Верчко М.М.      
Зайцев С.С.      
…..      
  Всего ?   ?
  Средний балл по группе 12 ?
  Число студентов в группе 12 ?
 1. В таблицю в комірки B6 : B10 ввести прізвища cстудентів (додати прізвища).
 2. Для організації введення даних з перевіркою, виділіть діапазон С2:Е11.

Виконайте пункт

"Данные"-"Проверка", виберіть "Тип даних""Целое число"

Значення між Мінімум 2 і Максимум 5.

На вкладці "Сообщение об ошибке" задайте

тип повідомлення -"Останов".

Введіть заголовок і текст повідомлення по вашому розсуду.

4. Для розрахунку середнього балу по кожному студенту встановити курсор в комірку F2, скористайтеся майстром функцій, виберіть категорію Статистичніі функцію СРЗНАЧ(). Аргументом даної функції є діапазон комірок С2:Е2. Скопіюйте формулу на діапазон комірок вниз.

5. Для розрахунку середнього балу по групі, в комірку F11 введіть формулу:

= СРЗНАЧ(F2:F10)

6. Для розрахунку відхилення від середнього балу в осередок G2 введіть формулу:

F2 - $F$12

Тут адреса $F$12 – абсолютна адреса, при копіюванні формули на діапазон комірок вниз він не змінюватиметься.

7. Для розрахунку ознаки заборгованості скористайтеся логічними функціями ЕСЛИ() і ИЛИ().

C допомогою майстра функцій в комірку Н2 введіть формулу:

=ЕСЛИ(ИЛИ(C2=2;E2=2;D2=2);1;0)

 
 

При введенні 1-го аргументу «Логическое_выражение», ми вибираємо із списку функцій (він знаходиться в лівій частині рядка формул) вкладену логічну функцію ИЛИ(). Заповнивши її аргументи, для коректного набору всієї формули і повернення у вікно функції ЕСЛИ() слід клацнути на ім'я функції ЕСЛИ() у рядку формул.

8. Для побудови графіка середнього балу по групі, виділіть з натиснутою клавішею CTRL діапазони В1:В10 і F1:F10, виконайте пункт "Вставка" – "Диаграмма" і, згідно з вказівками програми-майстра, побудуйте графік на окремому листі.

Можна побудувати декілька типів діаграм для вказаного діапазону: лінійчату, графік, круг, кільце. Можна вибрати представлення даних по рядках або стовпцях. Порівняйте, яка діаграма краще всього відображає початкові дані.

!Самостійно побудуйте діаграму, що відображають результати 1-го і 2-го іспитів.

9. Щоб визначити число студентів в заданій групі, наприклад в 12, в комірку F13 введіть статистичну функцію

= СЧЕТЕСЛИ(A2:A10;12)

Щоб визначити середній бал студентів в групі 12 в комірку F12 введіть функцію


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты