Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВаріанти для індивідуального завдання №2
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  3. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  4. Варіанти для індивідуального завдання №1
  5. Варіанти завдань для домашньої контрольної роботи із дисципліни
  6. Варіанти іммобілізації кінцівок
  7. Варіанти індивідуальних завдань
  8. Варіанти індивідуальних завдань
  9. Варіанти індивідуальних завдань

 

Варіант 1

 

1. Виконати нарахування страхових внесків громадянам по страхуванню особистого здоров'я і життя. Страхові внески налічуються таким чином:

- від середнього заробітку за останній рік береться 1,5%;

- для жінок при загальному стажі не менше 15 років до раніше нарахованої величини додається 10*S/55 [грн];

- для чоловіків при загальному стажі не менше 20 років до раніше нарахованої величини додається 15*S/60 [грн].

 

N п/п   ПІБ   Стать Загальний стаж, років, OS Вік, років   V Середня заробітна платня, грн., S Розмір страхового внеску, грн.
Іванченко М.О. ч ?
. .. . . . .  
  Всього         ?

 

2. Для даних стовпця «Вік» встановити перевірку даних (не менше 16 і не більше 65), які вводяться, і видачу повідомлення про помилку введення.

3. Відсортувати другий стовпець по убуванню.

4. Скопіювати таблицю з Листа 1 на Лист2 і Лист3.

5. На Листі 1 застосувати автофільтр до стовпця «Середня зарплата» по умові: менше 450, більше 300.

6. На Листі 2 до таблиці застосувати розширений фільтр по умові: OS>30 або V<35 і вивести результат у вигляді таблиці, що містить графи 2, 4, 5, 7.

7. Побудувати гістограму по стовпцях 2, 6, 7 і змінити кольорові елементи гістограми на чорно-білі.

8. На окремому листі побудувати кругову діаграму по стовпцях 2, 6.

9. На Листі 3 видати таблицю з Проміжними підсумками (Загальні суми страхових внесків по статі).

 

Варіант 2

 

1. Нарахувати заробітну платню робочим з урахуванням виконання плану товарообігу:

 

Z1, якщо Р < 100% ;

Z = Z2, якщо Р = 100% ;

Z3, якщо Р > 100%.

 

де Z1 = S*D1/D; Z2 = Z1*(1+P1/100); Z3 = Z2+Z1*P2/100;

D - кількість робочих днів в місяці за графіком (25 днів);

D1 - кількість відпрацьованих днів;

P - відсоток виконання плану;

Р1 = 3%; P2 = 10% .

 

  Код відділу   ПІБ Кількість відпра-цьованих днів D1 Оклад робочого, грн. S Відсоток виконання плану %, Р Заробітна платня, грн. Z
Черних С.П. 910,00 ?
.. .. .. . .  
  Всього       ?

 2. Для даних стовпця «Кількість відпрацьованих днів» встановити перевірку даних (не менше 15 і не більше 25), які вводяться, і видачу повідомлення про помилку введення.

3. Відсортувати четвертий стовпець за збільшенням.

4. Скопіювати таблицю з Листа 1 на Лист 2 і Лист 3.

5. На Листі 1 застосувати автофільтр до стовпця «Оклад» по умові: менше 500, більше 400.

6. На Листі 2 до таблиці застосувати розширений фільтр по умові: D1<=23, або Р>100 і вивести результат у вигляді таблиці, що містить графи 2, 3, 5, 6.

7. Побудувати гістограму по стовпцях 2, 4, 6 і змінити кольорові елементи гістограми на чорно-білі.

8. На окремому листі побудувати кругову діаграму по стовпцях 2, 6.

9. На Листі 3 видати таблицю з Проміжними підсумками (Загальні суми заробітної платні за кодами відділів).

 

Варіант 3

 

1. Розрахувати суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, керуючись наступною формулою і даними таблиці:

Z*B/(2*K), якщо C < 3;Z*B*3/(5*K), якщо 3 <= С < 5;

Д = Z*B*4/(5*K), якщо 5 <= C < 8;

Z*В/К якщо C >= 8.

 

  № ді-лянки   ПІБ За 2 попередніх місяця Період непрацездат-ності, днів В Безперервний стаж, років   С Сума допомоги, грн. Д
Середньомісячна зарплата, грн. Z Кількість робочих днів К
Петко К.Я. ?
. .. . . . .  
  Всього         ?

 

2. Для даних стовпця «№ ділянки» встановити перевірку даних (не менше 1 і не більше 5), які вводяться, і видачу повідомлення про помилку введення.

3. Відсортувати третій стовпець за збільшенням.

4. Скопіювати таблицю з Листа1 на Лист2 і Лист3.

5. На Листі 1 застосувати автофільтр до стовпця «Безперервний стаж» по умові: менше 10 та більше 5.

6. На Листі 2 до таблиці застосувати розширений фільтр по умові: B<=5 або C>5 і вивести результат у вигляді таблиці, що містить графи 2, 5, 6, 7.

7. Побудувати гістограму по стовпцях 2, 3, 7 і змінити кольорові елементи гістограми на чорно-білі.

8. На окремому листі побудувати кругову діаграму по стовпцях 2, 6.

9. На Листі 3 видати таблицю з Проміжними підсумками (Загальні суми допомоги по номерах ділянок).

 

Варіант 4

 

1. Знайти відсоток виконання плану товарообігу підприємства за кожен місяць, визначити серед них середній (С), максимальний (MAX) і мінімальний (MIN).

Визначити процес відставання по схемі:

якщо % < C, то П = "відставання";

якщо % ³ C, то П = "норма";

якщо % = MIN, то П = "найгірший результат";якщо % = MAX, то П = "найкращий результат"

 

  Місяць   Квартал План товарообігу, тис.грн. Р Фактичне виконання Відставання, П
тис. грн. Ф % виконання плану
Травень 232,1 ? ?
. . . .    
Всього   ? ? ?  
        Середній ?
        Мінімум ?
        Максимум ?

2. Для даних стовпця «Квартал» встановити перевірку даних (не менше 1 і не більше 4), які вводяться, і видачу повідомлення про помилку введення.

3. Відсортувати перший стовпець за збільшенням.

4. Скопіювати таблицю з Листа 1 на Лист 2 і Лист 3.

5. На Листі 1 застосувати автофільтр до стовпця «Відсоток виконання плану» по умові: менше 100 і більше 90.

6. На Листі 2 до таблиці застосувати розширений фільтр по умові: Ф ³ Р і вивести результат у вигляді таблиці, що містить графи 1, 3, 4, 6.

7. Побудувати гістограму по стовпцях 1, 3, 4 і змінити кольорові елементи гістограми на чорно-білі.

8. На окремому листі побудувати кругову діаграму по стовпцях 1, 4.

9. На Листі 3 видати таблицю з Проміжними підсумками (Загальні суми планового товарообігу по кварталах).

 

Варіант 5

 

1. Виконати нарахування пенсії працівникам. Пенсія налічується таким чином:

- від середнього заробітку за останній рік береться 50%;

- для жінок при безперервному стажі роботи не менше 20 років і при загальному стажі не менше 25 років до раніше нарахованої величини додається 20%;

- у чоловіків для нарахування додаткових 20% безперервний стаж роботи повинний бути не менше 25 років і загальний - не менше 30 років.

  № п/п   ПІБ   Стать, P Загальний стаж, років, OS Безперервний стаж, років Середня зарплата, грн. Розмір пенсії, грн.
Кирилов К.С. ч ?
. . . . . .  
  Всього         ?

 

2. Для даних стовпця «Стать» встановити перевірку даних (кількість символів, що вводяться, не більше 1) і видачу повідомлення про помилку введення.

3. Відсортувати другий стовпець по убуванню.

4. Скопіювати таблицю з Листа1 на Лист2 і Лист3.

5. На Листі 1 застосувати автофільтр до стовпця «Безперервний стаж» по умові: менше 25.

6. На Листі 2 до таблиці застосувати розширений фільтр по умові: P=мужской і OS £ 40, і вивести результат у вигляді таблиці, що містить графи 2, 3, 4, 6.

7. Побудувати гістограму по стовпцях 2, 4, 5 і змінити кольорові елементи гістограми на чорно-білі.

8. На окремому листі побудувати кругову діаграму по стовпцях 2, 7.

9. На Листі 3 видати таблицю з Проміжними підсумками (Загальні суми пенсій по статі).

 

Варіант 6

 

1. Знайти середню і максимальну заробітну платню серед членів бригади, а також нарахувати доплату по такій схемі:

 

якщо ЗП < ЗС, то Д = 300;

якщо ЗП >= ЗС і < МАХ, то Д = 200;

якщо ЗП = МАХ, то Д = 150.

 

№ ділянки ПІБ F Табельний номер Заробітна платня, грн. ZP Доплата, грн. D
Вересов С.М. 1395,20 ?
. . . . . . . . . . . . . . .
Всього ? ?
Середня зарплата ?  
Максимальна зарплата ?  

 

2. Для даних стовпця «Зарплата» встановити перевірку даних, які вводяться (не менше 300 і не більше 10000), і видачу повідомлення про помилку введення.

3. Відсортувати другий стовпець за збільшенням.

4. Скопіювати таблицю з Листа1 на Лист2 і Лист3.

5. На Листі 1 застосувати автофільтр до стовпця «Зарплата» по умові: менше 500.

6. На Листі 2 до таблиці застосувати розширений фільтр по умові: F починається з букви “В” і ZP<400, і вивести результат у вигляді таблиці, що містить графи 2, 4, 5.

7. Побудувати гістограму по стовпцях 2, 4, 5 і змінити кольорові елементи гістограми на чорно-білі.

8. На окремому листі побудувати кругову діаграму по стовпцях 1, 5.

9. На Листі 3 видати таблицю з Проміжними підсумками (Загальні суми доплат по номерах ділянок).

 

Варіант 7

 

1. Розрахувати суми аліментів, керуючись формулою і даними таблиці.

 

25% від Z, якщо K = 1;

S = 33% від Z, якщо K = 2;

50% від Z, якщо K > 2.

 

  ПІБ   Відділ Заробітна платня, грн. Z Кількість дітей К Сума аліментів на дітей, грн. S
Коваленко С.А. Бухгалтерія 1595,00 ?
. . . . . . . . . . . . . . .
Всього       ?

 

2. Для даних стовпця «Кількість дітей» встановити перевірку даних, які вводяться (не менше 1 і не більше 5), і видачу повідомлення про помилку введення.

3. Відсортувати перший стовпець за збільшенням.

4. Скопіювати таблицю з Листа1 на Лист2 і Лист3.

5. На Листі 1 застосувати автофільтр до стовпця «Зарплата» по умові: менше 450, більше 200.

6. На Листі 2 до таблиці застосувати розширений фільтр по умові: Z < 420 і К > 2, і вивести результат у вигляді таблиці, що містить графи 1, 3, 4, 5.

7. Побудувати гістограму по стовпцях 1, 3, 5 і змінити кольорові елементи гістограми на чорно-білі.

8. На окремому листі побудувати кругову діаграму по стовпцях 1, 5.

9. На Листі 3 видати таблицю з Проміжними підсумками (Загальні суми аліментів по відділах).

 

Варіант 8

 

1. Розрахувати суму допомоги (дотації) по квартплаті, керуючись формулою і даними таблиці:

 

Х=
0, якщо (G*B)/(Z*K) < 0,15

(G*B)-0,15*(Z*K), якщо (G*B)/(Z*K) >= 0,15

 

№ цеху     ПІБ За 3 попередніх місяця Кількість метрів житлової площі G Сума квартплати за 1м2, грн.   В Сума допомоги, грн.   Х
Середньомісячна зарплата, грн. Z Кількість членів сім'ї К
Петров К.Я. 4,1 ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Всього ?

 

2. Для даних стовпця «Кількість членів сім'ї» встановити перевірку даних, які вводяться (не менше 1 і не більше 5), і видачу повідомлення про помилку введення.

3. Відсортувати четвертий стовпець за збільшенням.

4. Скопіювати таблицю з Листа1 на Лист2 і Лист3.

5. На Листі 1 застосувати автофільтр до стовпця «Кількість метрів житлової площі» по умові: менше 40, більше 30.

6. На Листі 2 до таблиці застосувати розширений фільтр по умові: Z < 400 і К > 3, і вивести результат у вигляді таблиці, що містить графи 2, 3, 4, 7.

7. Побудувати гістограму по стовпцях 2, 3, 7 і змінити кольорові елементи гістограми на чорно-білі.

8. На окремому листі побудувати кругову діаграму по стовпцях 2, 3.

9. На Листі 3 видати таблицю з Проміжними підсумками (Загальні суми допомоги по номерах цехів).

 

Варіант 9

 

1. Розрахувати економічний ефект від капітальних вкладень по формулі:

 

F =
(2*X)^2+125, якщо Х <= 10;

(4*X)^2+3*X+45, якщо Х > 10

 

Назва господарства Район Термін, років Х Ефект від капітальних вкладень, грн. F
"Маяк" Татарбунарській ?
. . . . . . . . .  
Всього ?

2. Для даних стовпця «Термін» встановити перевірку даних, які вводяться (не менше 1 і не більше 15), і видачу повідомлення про помилку введення.

3. Відсортувати другий стовпець за збільшенням.

4. Скопіювати таблицю з Листа1 на Лист2 і Лист3.

5. На Листі 1 застосувати автофільтр до стовпця «Термін» по умові: менше 10, більше 3.

6. На Листі 2 до таблиці застосувати розширений фільтр по умові: Х £ 10 або F > 2500 і вивести результат у вигляді таблиці, що містить графи 1, 3, 4.

7. Побудувати гістограму по стовпцях 1, 4 і змінити кольорові елементи гістограми на чорно-білі.

8. На окремому листі побудувати кругову діаграму по стовпцях 1, 3.

9. На Листі 3 видати таблицю з Проміжними підсумками (Загальні суми ефекту по районах).

 

Варіант 10

 

1. Розрахувати суму доплати за наднормову роботу згідно наказу по підприємству "Дунай". Доплата визначається за формулою:

 

2,5 + S*T, якщо Т <= 2;

F = 5,5 + S*T, якщо 2 < Т <=4;

14 + S*T, якщо Т > 4.

 

  ПІБ   Місяць Тарифна ставка, грн/рік Т Відпрацьовані години S Доплата за над-нормову роботу, грн. F
Прохорова О.В. вересень 1,5 4,2 ?
. . . . . . . . . . . .  
Всього ?

 

2. Для даних стовпця «Тарифна ставка» встановити перевірку даних, які вводяться (не менше 1,0 і не більше 3,5), і видачу повідомлення про помилку введення.

3. Відсортувати четвертий стовпець за збільшенням.

4. Скопіювати таблицю з Листа1 на Лист2 і Лист3.

5. На Листі 1 застосувати автофільтр до стовпця «Відпрацьований годинник» по умові: менше 4, більше 2. Захистити «шапку» таблиці і осередку з формулами.

6. На Листі 2 до таблиці застосувати розширений фільтр по умові: Т < 2,2 і S > 2, і вивести результат у вигляді таблиці, що містить графи 1, 3, 4, 5.

7. Побудувати гістограму по стовпцях 1, 4 і змінити кольорові елементи гістограми на чорно-білі.

8. На окремому листі побудувати кругову діаграму по стовпцях 1, 5.

9. На Листі 3 видати таблицю з Проміжними підсумками (Загальні суми доплат по місяцях).

Варіант 11

 

1. Виконати нарахування страхових внесків громадянам по страхуванню особистого здоров'я і життя.

Страхові внески налічуються таким чином:

- від середнього заробітку за останній рік береться 2%;

- для жінок при загальному стажі не менше 20 років до раніше нарахованої величини додається 2,5 % [грн];

- для чоловіків при загальному стажі не менше 25 років до раніше нарахованої величини додається 3 % [грн].

 

  ПІБ   Стать Загальний стаж, років OS Вік, років   V Середня заробітна платня, грн. S Розмір страхового внеску, грн.
Костюк В.Ц. ч ?
. . . . . . . . . . . . . . .  
Всього ?

 

2. Для даних стовпця «Загальний стаж» встановити перевірку даних, які вводяться (не менше 15 і не більше 40), і видачу повідомлення про помилку введення.

3. Відсортувати третій стовпець за збільшенням.

4. Скопіювати таблицю з Листа1 на Лист2 і Лист3.

5. На Листі 1 застосувати автофільтр до стовпця «Загальний стаж» по умові: більше 25.

6. На Листі 2 до таблиці застосувати розширений фільтр по умові: OS>25, або V<35 і вивести результат у вигляді таблиці, що містить графи 1, 3, 4, 6.

7. Побудувати гістограму по стовпцях 1, 3, 4 і змінити кольорові елементи гістограми на чорно-білі.

8. На окремому листі побудувати кругову діаграму по стовпцях 1, 5.

9. На Листі 3 видати таблицю з Проміжними підсумками (Загальні суми страхових внесків по статі).

 

 

Варіант 12

 

1. Нарахувати заробітну платню робочим з урахуванням виконання плану товарообігу:

 

Z1, якщо Р < 100%

Z = Z2, якщо Р = 100%

Z3, якщо Р > 100%.

 

де Z1 = S*D1/D; Z2 = Z1*(1+P1/100); Z3 = Z2+Z1*P2/100;

D - кількість робочих днів в місяці за графіком (25 днів);

D1 - кількість відпрацьованих днів;

P - відсоток виконання плану;

Р1 = 3%; P2 = 10% .

 

  ПІБ № цеху Кількість відпра-цьованих днів D1 Оклад робочого, грн. S Відсоток виконання плану % Р Заробітна платня, грн. Z
Бобков В.О. ?
. . . . . . . . . . . . . . .  
Всього ?

 

2. Для даних стовпця «№ цеху» встановити перевірку даних, які вводяться (не менше 1 і не більше 5), і видачу повідомлення про помилку введення.

3. Відсортувати п'ятий стовпець за збільшенням.

4. Скопіювати таблицю з Листа1 на Лист2 і Лист3.

5. На Листі 1 застосувати автофільтр до стовпця «Кількість відпрацьованих днів» по умові: менше 20, більше 10.

6. На Листі 2 до таблиці застосувати розширений фільтр по умові: D1 >=23, і Р<100 і вивести результат у вигляді таблиці, що містить графи 1, 3, 5, 6.

7. Побудувати гістограму по стовпцях 1, 4, 6 і змінити кольорові елементи гістограми на чорно-білі.

8. На окремому листі побудувати кругову діаграму по стовпцях 2, 6.

9. На Листі 3 видати таблицю з Проміжними підсумками (Загальні суми заробітної платні по номерах цехів).

 

Варіант 13

 

1. Знайти середню, мінімальну і максимальну заробітну платню серед членів бригади, а також нарахувати доплату по такій схемі:

якщо ЗП = МАХ то Д = 80

якщо ЗП = MІN то Д = 150

якщо ЗП < ЗС то Д = 120

якщо ЗП >= ЗС і < МАХ то Д = 100

 

ПІБ F Код відділу Заробітна платня, грн. ЗП Доплата, грн. Д
Алексєєва А.С. 1089,54 ?
. . . . . . . . . . . .
Всього   ?
Середня зарплата (ЗС) ?  
Максимальна зарплата ?  
Мінімальна зарплата ?  

 

2. Для даних стовпця «Код відділу» встановити перевірку даних (не менше 100 і не більше 110), що вводяться, і видачу повідомлення про помилку введення.

3. Відсортувати перший стовпець по убуванню.

4. Скопіювати таблицю з Листа1 на Лист2 і Лист3.

5. На Листі 1 застосувати автофільтр до стовпця Доплата по умові: рівне 120.

6. На Листі 2 до таблиці застосувати розширений фільтр по умові: F починається з букви “Л” або Д>=100, і вивести результат у вигляді таблиці, що містить графи 1, 3, 4.

7. Побудувати гістограму по стовпцях 1, 3, 4 і змінити кольорові елементи гістограми на чорно-білі.

8. На окремому листі побудувати кругову діаграму по стовпцях 2, 4.

9. На Листі 3 видати таблицю з Проміжними підсумками (Загальні суми доплат за кодами відділів).

 

Варіант 14

 

1. Визначте % штрафу і суму до сплати з урахуванням штрафу для підприємств, керуючись даними таблиці і формулою:

0, якщо К <= 10

H = 5, якщо 10 <= К <= 20

7, якщо К > 20

 

Тип підприємства Найменування підприємства Сума орендної платні S Кількість прострочених днів К Штраф %   H Сума до сплати
ТОВ "Прогрес" 5500,00 грн. ? ?
. . . . . . . . . . . .    
РАЗОМ ?

 

2. Для даних стовпця «Кількість прострочених днів» встановити перевірку даних (не менше 0 і не більше 100), що вводяться, і видачу повідомлень про помилку введення.

3. Відсортувати третій стовпець за збільшенням.

4. Скопіювати таблицю з Листа1 на Лист2 і Лист3.

5. На Листі 1 застосувати автофільтр до стовпця «Сума до оплати» по умові: менше 9000, більше 5000.

6. На Листі 2 до таблиці застосувати розширений фільтр по умові: S>=5000 і K>16 і вивести результат у вигляді таблиці, що містить графи 2,4,6.

7. Побудувати гістограму по стовпцях 2, 3, 6 і змінити кольорові елементи гістограми на чорно-білі.

8. На окремому листі побудувати кругову діаграму по стовпцях 2, 5..

9. На Листі 3 видати таблицю з Проміжними підсумками (Загальні суми до оплати по типу підприємства).

 

Варіант 15.

 

1. Визначте, яку суму повинен сплатити абонент фітнес-клубу, керуючись даними таблиці і формулою:

 

7%, якщо K=2

S = 10%, якщо 2 < K <= 4

15%, якщо K>=5

 

ПІБ Назва послуги Ціна за 1 міс. З Кількість місяців К Знижка, грн. S Сума
Книжко Л.М. Сауна 150,00 ? ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Всього ? ?

 

2. Для даних стовпця «Кількість місяців» встановити перевірку даних (не менше 1 і не більше 12), що вводяться, і видачу повідомлень про помилку введення.

3. Відсортувати перший стовпець за збільшенням.

4. Скопіювати таблицю з Листа1 на Лист2 і Лист3.

5. На Листі 1 застосувати автофільтр до стовпця «Кількість місяців» по умові: менше 12, більше 6.

6. На Листі 2 до таблиці застосувати розширений фільтр по умові: З<50 або K<=6 і вивести результат у вигляді таблиці, що містить графи 1,2,4,5.

7. Побудувати гістограму по стовпцях 1, 5, 6 і змінити кольорові елементи гістограми на чорно-білі.

8. На окремому листі побудувати кругову діаграму по стовпцях 2, 6.

9. На Листі 3 видати таблицю з Проміжними підсумками (Загальні суми до сплати по кожній послузі).

 

Варіант 16

 

1. Визначити % здешевлення товару залежно від залишку його на складі і нову вартість товару за новою ціною керуючись даними таблиці і наступною формулою:

3%, якщо OS від 11 до 20 штук

OS = 5%, якщо OS від 21 до 30 штук

7%, якщо OS >30 штук.

 

Найменування товару Номер складу N Ціна за один. Залишок на складі (шт.) OS % здешевлення,   U Нова ціна Нова вартість
Стіл $450,23 ? ? ?
. . . . . . . . . . . .      
РАЗОМ ?

 

2. Для даних стовпця «Залишок на складі» встановити перевірку даних (не менше 0 і не більше 40), що вводяться, і видачу повідомлень про помилку введення.

3. Відсортувати четвертий стовпець за збільшенням.

4. Скопіювати таблицю з Листа1 на Лист2 і Лист3.

5. На Листі 1 застосувати автофільтр стовпцю «Ціна за ед.» по умові: менше 900, більше 400.

6. На Листі 2 до таблиці застосувати розширений фільтр по умові: N=2 або OS>70 і вивести результат у вигляді таблиці, що містить графи: 1,3,6,7.

7. Побудувати гістограму по стовпцях 1, 3, 6 і змінити кольорові елементи гістограми на чорно-білі.

8. На окремому листі побудувати кругову діаграму по стовпцях 1, 7.

9. На Листі 3 видати таблицю з Проміжними підсумками (Загальні нові вартості товару по кожному складу).

 


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.078 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты