Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ. 1. Документація, що призначена для оформлення процесів організації управління, правового закріплення розпорядчо-виконавчих дій державних органів
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  3. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  4. Варіанти для індивідуального завдання №1
  5. Варіанти для індивідуального завдання №2
  6. Виконати тестові завдання
  7. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

1. Документація, що призначена для оформлення процесів організації управління, правового закріплення розпорядчо-виконавчих дій державних органів, підвідомчих організацій та установ, називається:

а) організаційною;

б) розпорядчою;

в) довідково-інформаційною;

г) кадрово-контрактною.

 

2. Модель побудови форми документа, яка встановлює галузь використання, формати, розміри берегів та основні реквізити, називається:

а) документом;

б) реквізитом;

в) бланком;

г) формуляром-зразком.

 

3. Правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, їхніх структурних підрозділів, а також установ, що їм підпорядковуються, називається:

а) правилами;

б) положенням;

в) статутом;

г) інструкцією.

 

4. Площа уніфікованої форми документа, призначена для заповнення основними реквізитами, називається:

а) бланком документа;

б) робочою площею документа;

в) берегами документа.

 

5. Зведення правил, які регулюють основи організації і діяльності установ певної галузі господарства або державного управління, називається:

а) положенням;

б) статутом;

в) інструкцією;

г) правилами.

 

6. Стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією й місцем, залишеним для змінної, називається:

а) формуляром-зразком;

б) бланком;

в) документом.

 

7. Правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, службових осіб, називається:

а) статутом;

б) положенням;

в) інструкцією;

г) правилами.

 

8. Службовий документ організаційного характеру, у якому викладаються настанови, норми або вимоги, що регламентують певний порядок якихось дій, поведінку, називається:

а) положенням;

б) статутом;

в) інструкцією;

г) правилами.

 

9. Варіант розташування реквізитів на бланку, при якому постійні складові розташовуються в лівому верхньому куті аркуша, називається:

а) поздовжнім;

б) кутовим;

в) флаговим;

г) центрованим.

 

10. Варіант розташування реквізитів на бланку, при якому початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж відведеної робочої площі, називається:а) кутовим;

б) поздовжнім;

в) флаговим;

г) центрованим.


ТЕМА 3. РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

МЕТА:розкрити особливості правових актів розпорядчого характеру; з’ясувати специфіку укладання й оформлення постанови, ухвали, розпорядження; схарактеризувати основні види наказів; розглянути структуру вказівки як розпорядчого документа.

ПЛАН

1. Постанова, ухвала як правові акти. Особливості їх укладання.

2. Загальні й часткові розпорядження.

3. Накази: види, структура тексту та реквізити.

4. Вказівки як розпорядчі документи, їх призначення.

 


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты