Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВимоги до укладання тексту наказу
Читайте также:
  1. Автобіографія та резюме: спільне й відмінне. Особливості укладання
  2. Акти, довідки (огляди), оголошення: особливості укладання
  3. АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ АКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ
  4. Введення й редагування формул та тексту.
  5. ВИДИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. ВИМОГИ ДО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ.
  6. Види, особливості та структура тексту службових листів
  7. Визначення тексту.
  8. Визначити єдині вимоги до тур продукту.
  9. Виклад тексту документа
  10. Викладення тексту

1. Розпорядчу частину наказу викладають у наказовій формі. Зокрема, кожний пункт починається з дієслова в інфінітивній формі („Зарахувати”, „Призначити”, „Здійснити”, „Наголосити”, Звільнити” та ін.). Якщо ж фактові надається значення більше, ніж особі, тоді вживається пасивна форма („Грубі порушення виявлено...”); активна форма вживається для вказування на ініціатора певної дії („...завідувач навчальної частини зобов’язаний...”).

2. Як виконавців вказують організацію, підрозділ або службову особу із зазначенням у давальному відмінку посади, прізвища та ініціалів. Якщо в одному пункті перелічують декілька осіб, то їхні прізвища наводяться за абеткою.

3. Якщо в розпорядчій частині значна кількість пунктів, то її оформляють у вигляді таблиці.

4. Наприкінці кожного пункту зазначають підставу для його укладання (службова записка, рапорт, заява тощо).

5. В останньому пункті розпорядчої частини зазначають службових осіб, на яких покладено контроль за виконанням наказу. Наприклад: „Контроль за виконанням наказу покласти на технічного директора об’єднання Шаповалова Я.В”.

6. У наказах з основної діяльності, що видають на виконання ухвал керівних (вищих) органів, замість констатаційної частини подають посилання на номер і дату вищого розпорядчого документа.

Проект наказу погоджується:

а) із заступником керівника установи (підприємства, організації);

б) з куратором питань, які зазначені в документі;

в) з керівником структурного підрозділу, якого стосується пункт наказу;

г) з юристом організації, який засвідчує узгодження наказу із чинними правовими актами та розпорядженнями керівних установ.

Накази на підприємстві (з основної діяльності й щодо особового складу) підписує перший керівник. Накази щодо особового складу може підписувати спеціально призначена керівна особа, наприклад, заступник директора з кадрової роботи або заступник директора з управління персоналом. Якщо така особа в структурі підприємства не передбачена, то під час відсутності першого керівника (у випадку його відрядження, хвороби, відпустки) накази підписує виконуючий його обов’язки із зазначенням своєї фактичної посади й прізвища.

У наказах щодо особового складу, крім основних реквізитів, залежно від їх змісту зазначають:а) про призначення, зарахування на роботу:

– на яку посаду;

– до якого структурного підрозділу (відділу);

– з якого числа;

– вид прийняття (переведенням, відповідно до контракту, на постійну, тимчасову роботу або роботу за сумісництвом тощо);

– умови праці (нормальні, шкідливі, небезпечні);

– особливі умови (з повною матеріальною відповідальністю, зі скороченим робочим днем тощо);

– умови оплати праці (відповідно до штатного розкладу);

б) про переведення на іншу роботу:

– з якої посади на яку;

– вид, термін (постійно, тимчасово);

– підставу (реорганізація, скорочення, ліквідування підрозділу, дільниці, філії та ін.);

– форму й систему оплати праці;

– умови праці (нормальні, шкідливі, небезпечні);

в) про надання відпустки:

– вид відпустки (основна, тарифна; додаткова, за тривалий стаж роботи на одному підприємстві, як винагорода чи заохочення; навчальна, академічна; у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, хворобою, лікуванням, післяопераційною реабілітацією, пологами (декретна); без збереження заробітної плати, за сімейними обставинами; за власний рахунок тощо);

– загальну кількість робочих днів;– дату виходу у відпустку й повернення з неї (з якого числа, місяця, року до якого числа, місяця, року включно);

– період, за який надається відпустка (для основної, тарифної та додаткової);

г) про припинення трудового договору (контракту):

– дату звільнення;

– причину (вихід на пенсію; власне бажання; порушення закону, статуту підприємства; ліквідування організації, установи та ін.);

– підставу із зазначенням відповідної статті КЗпП чи інших кодексів, законів, статутів;

– умови;

– гриф погодження профспілкової організації (якщо вона діє);

ґ) при направленні працівника у службове відрядження:

– строк відрядження;

– місце відрядження;

– підстава.

Згідно з трудовим законодавством начальник чи інспектор відділу кадрів або посадова особа зобов’язані ознайомити зі змістом наказу (про призначення, переміщення, звільнення тощо) осіб, прізвища яких фігурували в документі. Візу ознайомлення оформляють так: „З наказом ознайомлений (ознайомлена). Підпис, ім’я та по батькові, прізвище. Дата”.

Наказ набуває чинності лише з моменту його підписання керівником установи, підприємства чи організації.

Зразки:

Акціонерне товариство «Арсенал»

 

НАКАЗ№ 34/5-К

23.05.2007 м. Богуслав

про зміни у штатному розкладі

1. ПРИЗНАЧИТИ:

1.1 Музиченка Василя Петровича на посаду старшого інженера з 23.05.2007 з окладом відповідно до штатного розкладу.

Підстава: заява Музиченка В.П.

1.2 Лемешева Юрія Григоровича на посаду техніка лабораторії контрольно-вимірювальних приладів з 23.05.2007 з тримісячним випробувальним терміном.

Підстава: заява Лемешева Ю.Г.

2. ПЕРЕВЕСТИ:

Мальцеву Віру Денисівну, бухгалтера-касира товариства, на посаду економіста І категорії планово-економічного відділу з 25.05.2007 з посадовим окладом 756 грн.Підстава: заява Мальцевої В.Д. від 20.05.2007.

3. НАДАТИ:

Чупрову Анатолію Ігоровичу, водієві вантажівки ГАЗ-53, тарифну відпустку з 24.05 по 26.06.2007 (на 24 робочі дні) за період роботи.

Підстави: 1) графік відпусток;

2) заява Чупрова А.І.

4. ЗВІЛЬНИТИ:

4.1 Ковальського Віктора Костянтиновича, технолога цеху № 3, з 23.05.2007 за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України.

Підстава: заява Ковальського В.К.

4.2 Панфілову Олександру Тимофіївну, інженера з технічного нагляду, у зв’язку з закінченням терміну дії контракту з 23.05.2007.

Підстави: 1) контракт від 14.03.2002;

2) заява Панфілової О.Т.

 

Генеральний директор (підпис) В.С. Лосенко

 

Харківське акціонерне товариство ”Електрон”

 

НАКАЗ № 26

27.04.2007 м. Харків

 

Про заходи щодо забезпечення

протипожежної безпеки

та посилення охорони

в період святкових днів

 

У зв’язку з травневими святами з метою забезпечення протипожежної безпеки та посилення охорони в період з 30.04.07 по 02.05.07 та 09.05.2007р. НАКАЗУЮ:

1. У зазначений період посилити контроль та забезпечити нормальне функціонування товариства, суворе дотримання працівниками правил протипожежної безпеки.

2. Диспетчерові пожежного зв’язку Головачу С.Т. організувати прибирання території і перевезення у безпечне місце предметів, які легко займаються.

3. Інженерові з техніки безпеки Дворнику Б.М. перевірити стан електричного обладнання і не пізніше як за 2 години до закінчення робочого дня 29 квітня 2007 року вимкнути всі електроприлади.

4. Заступникові начальника відділу кадрів Шевченко А.І. скласти список осіб, які повинні бути присутні на товаристві у святкові дні.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на головного інженера Середу М.В.

 

Директор (підпис) О. І. Сидоренко


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты