Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шкала Мооса
Еталонний мінерал Хім. склад Твердість за Моосом Абсолютнатвердість, кг/мм2
Тальк Гіпс Кальцит Флюорит Апатит Ортоклаз Кварц Топаз Корунд Алмаз   Mg, SiO, OH Ca, SO, HO Ca,CO Ca, F Ca, PO,OH, F, Cl K, Al, SiO SO Al,SiO,F,OH AlO C   2,4

КЛАСИФІКАЦІЯ виконується за хімічними та структурними ознаками. Вони поділяються на 10 класів:

1.Силікати - солетворні сполуки, що вміщують . Складають ¼ всіх мінералів, твердість від 1до 8. Щільність - 2-4 г/см 3, (авгіт, олівін, циркон, гранати, каолініт, слюди, польові шпати, цеоліти), скляного блиску,різного походження, спайності та кольору, твердість - 2-8.

2.Оксиді - сполучення елементів з гідроксильної групи, мають велике,

промислове значення ( кварц, гематит, магнетит,корунд); щільність-2,6 г/см3;

скляний блиск; спайність недосконала, різн. походж; твердість-6-7.за кількістю займають одне з перших місць .

4. Карбонати - солі вугільної кіслоти H2CO3, твердість 3-4, щільність від 1,5 до 3,1 г/см 3, блиск скляний, утворюютьсяпри екзогенних процесах (кальцит,доломіт). Деякі утворюються біохімічнім шляхом, а також з гідротермальних речовин - кальцит, малахіт, азурит, сидерит; спайність - досконала, колір різний,складають товщі осадових

І метаморфічних порід.

 

5. Сульфати- солі сірчаноі кислоти H2SO3; утворюються при вивітрюванні як продукти окислення сульфідів,рідше - сірки. Розчиняються і заносяться у водойми та осідають (гіпс, ангідрит, мірабіліт ); щільність-2,3-6 г/см 3, твердість-2-3,5; блиск-скляний, спайність - досконала, колір - різний.

6. Сульфіди – солі сірководневої кислоти, мають металевий блиск, твердість- 4-6, мають велику питому вагу, походження гідротермальне, часто утворюються екзогенно, злам-недосконалий, колір-латунно-жовтий, типи-пірит, халькопіріт, галеніт, сфалерит, борніт, кіновар, молібденіт, утворюються – гідротермальне і при екзогенних процесах.

6. Фосфати - солі фосфорної кислоти H3 PO4, різноманітні за складом, твердість від 3 до 7, типи –апатити, фосфорити.

7. Нітрати- солі азотної кислоти HNO3, та калієвої, екзогенні, часто утворюються при екзогенних процесах та з органічних осадків, нестійкі. Зустрічаються в сухому кліматі ( Чилі).

8. Галоїди- солі соляної HCl ( хлориди) та плавикової кислот HF (флориди), мають невелику щільність та твердість, скляний блиск (галіт, к. сіль, флюорит, пл.. шпат, сильвін, карналіт).

9. Органічні сполуки – останки органічних організмів - гір. віск, асфальт, бурштин.

10.Самородні елементи - прості речовини - алмаз, графіт, сірка, срібло, платина.

В таблиці 2.1.( З.ст.13.)наведені дані про хімсклад деяких з цих мінералів.

 

Таблиця 2.1.

 

Клас Група Мінерал Хім. Склад
Силікати     Оксиди   Гідрооксиди     Карбонати     Сульфати     Сульфіди   Фосфати     Галоїди     Самородні елементи Польові шпати Троксени Амфіболи Слюди     Хлорити   Глинясті мінерали     Плагіоклаз Ортоклаз Авгіт Рогова обманка Мусковіт   Біотит   Олівін Тальк Каолініт Монтморилоніт   Кварц Магнетит Опал Лимоніт   Кальцит Доломіт   Гіпс Ангідрит   Пірит   Апатит     Галіт Сильвін   Графіт Алмаз Сірка Золото   Na2O. AlO3. 6SiO2 K2 0. Al2O3 .6 SiO2 Ca. Al2O6   K2O. 3Al2 2O3. 6SiO2 2H2 O K2 O. 6FeO. Al2 O3. , 6SiO2. 2H2О 4SiO2. 3MgO.H2 O 2FeO. SiO2 2H2O. Al2 O3. 6SiO2 Складний   SiO2 Fe3O4 SiO2. nH2 O Fe2O3. nH2 O   CaCO3 CaCO3. MgCO3   CaSO4. 2H2 O CaSO4   FeS2   Ca5 (PO4)3 Cl Ca5(PO4)3 F   NaCl KCl   C C S Au    

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 73; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты