Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПородоутворюючими мінералами всіх порід являються: полеви шпат (силі-кати) 60%,піроксени та амфіболи- 16%, кварц-12%, слюда-4%.
Читайте также:
  1. Значущість даних про залягання гірських порід.
  2. Класифікація порід-покришок за екранувальною здатністю
  3. Лекція 5. Характеристика типів Мікроспорідії (Microspora) і Міксоспорідії (Mixozoa).
  4. Полевица белая (гигантская) - Agrostis alba (A. gigantea)
  5. Форми залягання осадових порід.

СТРУКТУРА –це особливості внутрішньої будови породи, які обумовлені ступенем кристалічності її речовини, розмірами і характером зростання зерен. Вона буває:

П о в н о к р и с т а л і ч н а – повністю складаються із кристалічніх зерен і в залежністі від іх розмірів бувае крупно-, середньо-, дрібно-, тонкозерниста;

С к л у в а т а - складається з склуватої речовини, яка нерозкристалізовуються;

П а р ф і р о в а - склувата або пріховнокрісталічна в яку вкраплені окремі кристали;

М и г д а л и к а м’ я н у - пориста, пузирчаста де пустоти заповнени вторинними мінералами.

ТЕКСТУРА- обумовлена взаємним розташуванням і розподілом мінералів, а також характером заповнення ними простору і расподіляється на основні групи:

М а с и в н а- безладне разміщеня мінералів в породі (обсидіан або вулканічне скло):

П л я м и с т а – нерівномірний росподіл темних і світлих мінералів в породі або увигляді смуг, рядків - смугаста текстура;

Б у л ь б а ш к о в а – містить пустоти від бульбашок газу;

Ф л ю ї д а л ь н а – є сліди течії речовини у вигляді кристаліів.

інші- 8%.

3.2. МАГМАТИЧНІ ПОРОДИ. (1. с.28-34.)

Схема утворення магматичних порід наведена на рис. 3.1.(ст..33 Ц).

Магма має складний силікатний склад: кисню-47%, кремнію-28%,заліза-5%, кальцію-4%, температура від 100 до 23000 С. Магму, що виверглася називають л а в о ю. При охолодженні лава перетворюються в різні мінерали, переважно на глибині мінерали викристалізуються, на поверхні - вони аморфні. .

Форми залягання інтрузивних порід наведені на рис. 3.2.( Ц ст..33) , де показані найбільш поширені залягання цих порід.

Рис.3.2.Форми залягання інтрузивних магматичних порід. 1.батоліт; 2-шток; 3-лавовий потік; 4-лополіт; 5-лавовий обеліск; 6-сили; 7-лавовий покрив; 8-лаколіт.

 

Б а т о л і т и - крупні тіла, складені гранітами, залягають серед осадових товщ; це ядра гір довжиною до 2000км ( Анди) ;

ш т о к – невеликі круто падаючі тіла;

л а к о л і т и – грибоподібні тіла розміщені в шарах порід;

л о п о л і т и - ввігнуті тіла;

д а й к и - лінійно витягнуті тіла, які є результатом заповнення тріщин магмою;

с и л и - горизонтальні відводи дайк;

ж и л и- як дейки, але нахилені неправильної форми тіла;Форми залягання ефузивних порід :

п о т о к и - захололі лавови ріки;

к у п о л и - куполи вулканів ( обеліски);

п о к р и в и - плющоподібни тіла.

КЛАСИФІКАЦІЯ за хімічним та мінеральним складом (за складом SiO2—оксид) бувають:кислі талужні ( основні ).

К и с л і - оксиду більш 65%; ці породи характеризуються значним вмистом кварцу (більш 50%), калієвого польового шпату, кольорових мінералів (слюди, амфіболи, піроксени). Ці породи світлі (граніти, гранодіоріти та ліпарити, кварцеві парфіри, пегматити, апліти ).

Граніти- це глибинні породи з калієвого польового шпату ( 40% ), кварцу (30% ), плагіоклазу ( 2о% ), інші: біотит, рогова обманка –складають до 10%, якщо розмір зерен біля 25 мм. вони називаються пегматитами.

Л у ж н і породи, де оксиду значно менше, виділяються в окрему групу і бувають. середні - 52-65%; основні - 45- 52 %; ультраосновні - мен. 45%.

С е р е д н і - відрізняються від кислих відсутністю кварцу та великою кількістю

світлих мінералів (плагіоклаз або п. шпат) та кольорових – біотит, р. обманка, авгіт, діорит,сіеніт).

О с н о в н і - від попередніх відрізняються присутністю темнозабарвлених мінералів. Природоутворюючими являються - піроксен, р. обманка,олівін.У л ь т р а о с н о в н і - в основному інтрузивні, мономінеральні ( дуніти, піроксеніти, перидотити).

Породоутворюючими є олівін, піроксени, амфіболи та інші. Їх кількість невелика - близко 50.

В табліці 3.1 (З.ст.17) наведені найголовніші магматичні гірські породи

Таблиця 3.1

Поділ за вмістом оксиду ( клас)   Глибинні Виливні породи Мінеральний слад
Кислі     Граніт Кварцовий порфір, ліпатит, обсидіан, пемза Кварц, польовий шпат,біотит Рогова обманка  
Середні Сієніт, діорит Безкварцовий порфір, Порфірит, трахіт, андезит Польовий шпат, рогова обманка, іноді біотит Польовий шпат, рогова обманка, іноді авгіт  
Основні Габро Діабаз, базальт Авгіт, рогова обманка, польовий шпат,іноді олівін  
Ультраосновні перидотит Пірит   Олівін, авгіт    

 


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты