Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальні поняття, структура, текстура.
Гірські породи - це щільні або пухкі природні агрегати, які складаються з мінералів і утворюють самостійні геологічні тіла. Кожна порода відповідає своєму хімічному та мінеральному складу, структурі, а іноді умовам залягання. Бувають мономінеральні - вапняк, полімінеральні - граніт (кварц, слюда,п. шпат). Наука, яка їх вивчає, називається п е т р о г р а ф і є ю (петрос - камінь, графо - описує ).

Головна роль в утворенні г.п. відводиться породоутворюючим мінералам (див. табл. 2.2), але в ньому беруть участь і інші (другорядні або акцесорні)., За походженням розподіляються на: магматичні, осадові та метаморфічні.

Геологічний цикл утворення гірських порід показано на рис. 3.1. ( Ц.Р.3.ст.28.)

Д І А Г Е Н Е З—ПЕРЕТВОРЕННЯ ПУХКИХ ОСАДІВ В ТВЕРДУ ПОРОДУ ЧЕРЕЗ УЩІЛЬНЕННЯ, ЦЕМЕНТАЦІЮ ТА ПЕРЕКРИСТАЛЗАЦІЮ.

МЕТАМОРФІЗМ - перетворення, видозміни під впливом високих Р та Т.

ВИВІТРЮВАННЯ - руйнування або перетворення, механічними, хімічними та органичними способами

М а г м а т и ч н і породи утворюються в результаті виливання і кристалізаціі магми; ті, які утворюються в надрах Землі, називаються і н т р у з и в н и м и, ті, що на поверхні - е ф у з и в н и м и; є ще проміжна група – жильні, що сформовані в тріщинах кори.

О с а д о в іпороди є результатом діяльності екзогенних процесів; утворюються за рахунок руйнування всіх типів порід, а також продуктів життєдіяльністі організмів.

М е т а м о р ф і ч н і– утворюються під впливом високих температур, тиску а також хімічніх речовин, що входять до складу магми, горючих газів і водних розчинів в надрах земноі кори шляхом перетворення осадових або вивержених порід.

Співвідношення типів порід наступне: магматичних-95%, осадових-1%, метаморфічних-4, але 75% поверхні планети належать осадовим породам.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 46; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты