Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗначущість даних про залягання гірських порід.
Читайте также:
  1. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  2. Аналіз та інтерпретація отриманих даних
  3. Бази даних
  4. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.
  5. Використання логічних функцій в базах даних. Функції
  6. Виходячи із наведених міркувань, поясніть, в чому полягала особливість підходу просвітників до людини та її моральності; аргументуйте своє ставлення до даних думок.
  7. Графічне зображення статистичних даних.
  8. Діапазони значень простих типів даних для IBM PC
  9. Електронна база даних з автотранспортного страхування при МТСБУ. Система електронного обміну даними.
  10. Запустити Access і завантажите базу даних МВПУ.

З інж. геолог. точки зору, найсприятливішим є горизонтальне ( або приблизно таке) залягання шарів великої потужністі та однорідного складу (Рис. 3.3.а,б. Ц. ст..49.).

Вплив залягання шарів на споруди показан на Рис. 3.8.- на Рис. а., б він сприятливі. Але шари та пласти можуть бути різними породами: міцними (вапняки,пісковикі) та слабкими і малостійкими (пластичні глини, торф, пливун), можуть включати лінзи з слабкими породами, (рис. В.), круті падіння пластів( рис.г.) на яких можуть виникати зсуви( рис.з.), малих розмірів ( рис. д.,ж. ) розломи і тріщини ( рис.е. ).Такі явища порушують однорідність основ споруд, призводять до нерівномірного їх осідання, порушують циркуляцію підземних вод та інш. Тому для інж. геолог. оцінки будівельних майданчиків потрібно проведення складних вишукувань з використанням теоретичної бази структурної геологіі ( морфологія і генезис) .

 

Контрольні запитання.

1. Гірські породи (Г. П.), геологічний цикл. Значущість даних про їх залягання.

2. Типи Г. П., процеси їх утворення.

3. Структура і текстура Г. П.

4. Магматичні породи, типи залягання.

5. Класифікація М. П.

6. Метаморфічні породи, типи.

7. Структура основніх типів м. п.

8.Осадови породи ( о.п.) Умови утворення.

9. Структура і текстура о. п., особливості.

10. Характеристика основніх о. п.

11. Породи хімічного та органічного походження.

12. Форми залягання о.п.

13. Значущість даних про залягання порід.

Геологічні процеси

1.Загальні поняття.

2. Рух з.кори.

3.Землетруси.

4. Вивітрювання.

5. Геологічна діяльність вітру.

6. Геологічна діяльність мора.

7. Геологічна діяльність атмосферних вод.

8. Геологічна діяльність озер.

9. Геологічна діяльність.

10. Геологічна діяльність льодовиків та льодових відкладень.

11. Четвертинні та корінні відкладення.

Гідрогеологія.

1.Підземни води.

2. Класифікація.

3 Рух води в горніх породах та іх водопроникність. Коєфіціент фільтраціі.

4.Пріплив води до водозбірніх споруд.

5. Грунтови води. Водопритоки.

6.Водозніження грунтовіх вод.

7.Фізічні власті вісті. Хімічні та бактеріальній склад.

8. Яв пов’язані з рухом підземних вод.

ОСНОВИ ГРУНТОЗНАВСТВА.

1/Поняття про грунти, склад, зв’язки між частинками.2..Речовинний склад (тверда фаза).

3.Речовинний склад (повітря і гази в грунтах).

4.Гранулометричний склад дисперсних грунтів.

5. Поняття про фізичні властивості грунтів.

6.Класифікація грунтів( З)

7.Грунти особливого складу, стану та властивостей.

8.Інженерно—геологичні властивості.

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРУНТІВ.

1.Призначення.

2.Проходження розвідувальних виробок і відбір з них зразків грунтів.

3.Випробування грунтів статичним навантаженням.

4.Зондування грунтів

5.Проведення інженерно-геологічних досліджень.

 

 

 

 


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты