Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕМА 5А. ПОНЯТТЯ ПРО ГРАВІТАЦІЙНІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ
Читайте также:
  1. Amp; 1. Загальні поняття про основи теорії горіння.
  2. III. Поняття, ознаки та функції правових пільг
  3. IV. Поняття, ознаки та функції правових заохочень
  4. IV. Права людини: поняття та структура
  5. VI. Поняття юридичного обов’язку
  6. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  7. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  8. Б) поняття, ознаки види колізійних норм.
  9. Багатозначність поняття топології
  10. Валютні системи: поняття, структура, призначення

Процеси переміщень гірських порід під дією сил тяжіння екзогенного типу по схилу і які підготовлені вивітрюванням та дією поверхневих або ґрунтових вод і являються гравітаційними. До них відносять обвали, осипи, зсуви, куруми.

ОСИПИ.Скалисті гребені, прямовисні й круті схили, виступи під впливом вивітрювання розтріскуються і їх уламки падають до підніжжя схилу . Цей процес наз. осипанням а скунчення у його підніжжя-осипом ( тобто результат денудації) ( Рис.5.13.). Головна ознака осипу е їхня рухомость, тому воні бувають нерухоми та діючи. Рух осипу-осув, відбуваеться за рахунок сили ваги (швидкість до 1 м/рік і вона збільшується під час дощів. Потужність осипів до десятків метрів. Вони зупиняються при досягненні горизонтальнього майданчика. .Навхил осипу відповідае куту природного відкосу. Ріст осипу зупиняеться, якщо денудація не знищить живлячих його кам*яних витоків і вона зупиняеться, якщо досягне горизонтального майданчика або тераси зі слабким ухилом.


Рис. 5.13. Осип в разрізі (а) та в плані (б):

1-область живлення; 2-о. Транспортування уламків; 3-конус накопичення;

4-осув

 

Осипи ускладнюють будівництво - споруди деформуються, навантаження його або підрізка можуть відновити рух осипу. Боротьба різна - їх розбирають, будують підпірні стінки, контрфорси, покривають металевими сітками, проводять осушувальні роботи, будують під ними галереї та тунелі.

ОБВАЛИ- виникають на порівняно крутих схилах ( 25-30* до горизонту) (Рис. 5.12.-7.1) Виникають під дією поштовху, викликаного атмосферним явищем (буря, злива) або землетрусом. Обвали розрізняють за об’емом порід, складом, структурою. За об’ємом вони бувають малими (до 100 м3 , середніми (до 1000), великими ( до100 000), грандіозні (міліони), останні на Кавказі утворів о. Ріца.

 

 

За складом бувають кам’яні, земляні та змішані. Структуру умовно визначають за розмірами шматків породи, тобто запас єнергії більшії у більшого шматка. Обвали викликаються окрім природніх явищ, також діяльностью людини - вибухові роботи, перевантаження схилу спорудою та інші. Вони характерні для тріщинуватих скельних порід. Особливо небезпечні наслідки їх, якщо вони запруднюють гірську річку,наприклад на річці Мургаб утворилося озеро глибиною понад 260 м.Існують заходи протидії обвалу: його закріплення на стійкому масиві; його (дострокового) ) обрушення, будівництво захисних споруд ( як пари осипу).,

ЗСУВИ-це зміщення мас гірських порід вніз по схилу під впливом сил тяжіння, яка відбуваеться без перевертення і дроблення ( Рис. 5.14.,5.15). Зсуви бувають: консистентні, суфозійні та структурні. Перші виникають внаслідок зміни консистенції порід, які складають схил, при зволоженні (перехід суглинків у пластичний стан при насиченні водою). Другі виникають в результаті зменшення зчеплення порід і виносу дрібних частинок породи. Треті - при зміщенні частини схилу після контакту шарів.

Винікають при накопиченні делювію, його перезволоженні і втраті стійкості з переміщенням вниз по схилу до досягнення рівноваги і повільно зміщуються при надходженні матеріалу, але можливі механічні процеси, що визвуть нестійкість таких схилів. Це внутрішня повзучість, зсунення уламкових порід; камені, що катяться і підскакують.

Серед усіх видів руйнувань зсуви становлять найбільшу небезпеку для споруд , що розтошовані в зоні їх дії і особливо для доріг. Прямі втрати при зсувах визначаються довжиною закритих для руху ділянок доріг; терміном закриття доріг; обсягом зруйнованих споруджень і кількістю нещасних випадків (враховуючи, що швидкість руху зсувів перевищує 1м/с). Процеси, що викликають зсуви можно прогнозувати при виконанні відповідніх лабораторних та польових досліджень грунтів, обстежень геологічних карт, розшифровки аерофотозйомок, сейсмографів, датчиків переміщень та інш.Активні засоби боротьби передбачають: улаштування інженерних споруд та за-

кріплення грунтів зсувного типу. Деяки заходи боротьби із засувами наведені в таблиці 6.4.

 

Рис.5.14. Єлементи зсуву.

1-деформация основи зсуву; 2-вал випучування;3-поверхні ковзання;4-зсувні

ступені; 5-тріщіна розриву; 6-стінка зриву; 7-бровка скиду; 8-корінна г.п.

 

Таблиця 6.4..

-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основні причини зсуву Заходи

Діяльність поверхневих вод, Перехоплення і організований відвід та скид поверхневих

тимчасовіх потоків і річок вод у зніжені місця

Діяльність підземних вод Перехоплення підземних вод вище зсуву. Зниження рівня

Ґрунтових вод ризними методами

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Атмосферні опади Регулювання поверхневого стоку

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вивітрування Захист грунтів схилу

Дія гравітаційних сил Механічний опір руху земляних мас

Інженер. діяльність людини Спеціальний режим у зсувній зоні 

Контрольні запитання.

1. Поняття про інженерно-геологічні процеси,

2. Геологічні і відповідні ім. інж.-геолог. процеси.

н

4. Землетруси. Вивитрування, типи.

5. Робота вітру його відклади.

6. Робота поверхневих вод і ричок.

7. Робота морів і озер.

8. Робота боліт і льодовиків.

9. Гравітаційні процеси.Захісні засоби.

 

 

ТЕМА. 6.ОСНОВИ ГИДРОГЕОЛОГІЇ.

Основні питання (п лан )

1.Підземни води.

2. Класифікація.

3 Рух води в горніх породах та іх водопроникність. Коєфіціент фільтраціі.

4.Пріплив води до водозбірніх споруд.

5. Грунтови води. Водопритоки.

6.Водозніження грунтовіх вод.

7.Фізічні власті вісті. Хімічні та бактеріальній склад.

8. Явища, пов’язані з рухом підземних вод.


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 96; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты