Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВплив умов навантаження.
Читайте также:
  1. Amp; 1. Техносфера і вплив, спричинений нею.
  2. Amp; 2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
  3. Amp; 2. Соціальні чинники, що впливають на життя та здоров’я людини
  4. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  5. Активний вплив на проблему
  6. Аналіз факторів, що впливають на процес лазерного формоутворення
  7. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
  8. Аудит впливу енергетичних об'єктів на навколишнє природне середовище.
  9. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.
  10. Важкість праці: динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напру­же­ність аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

Надійність і довговічність споруд визначається не напруженнями в грунті ( вони не досягають граничних значень ), а деформаціями основ.

Раніше було зазначено, що деформації S складаються з пружних Sgp та залишкових Sf , тобто

S= Sgp+ Sf

Пружні деформації незначні і ними нехтують, тому приймають, що Sf = S. Вони також включають до себе осідання типу випирання дна котловану під час розробки, випадкових факторів руйнування ( і виробничого ), тобто залежать від способу виконання робіт і якщо він правильний, то вони відсутні.Залежно від фізичних причин розрізняють наступні деформації:

- осідання-ущільнення грунту від дії зовнішніх навантажень без зміни структури:

- просідання-виникає через порушення природної структури під час змочування або розмерзання;

- набрякання викликається розклинюючою дією зв*язної води в недостатньо зволоженій щільній глині;

- усадка-зменшення об*єму грунту під час випарування надмірної кількості води.

На деформацію основ впливають різні фактори, основні з яких будуть розглянути нижче.

1.Умови зовнішнього навантаження.

А. Навантаження постійно збільшується.

Графік залежності s=f( Ϭ) дозволяє визначити межу міцності (опір пенатраціі) R, яка приблизно відділяє лінійну ділянку кривої від

Параболи( див.рис.на дошци) і відповідно зону лінійних залежностей деформаціі від навантаження ( ущільнення) від нелінійної, коли відбувається випирання грунту. Тому доцільним з*являється використання для першої зони методу граничних деформацій основи, якич базуються на рівняннях теорії пружності та опіру матеріалів.

Б. Періодична дія навантаження.

При багаторазовому навантаженні основ загальна деформація наближається до деякої границі, і граничної межі. При великій кількості циклів навантажень грунт набуває пружно-ущільненого стану, тобто враховують, що з*являються лише пружні деформаціі.

При діі таких навантаженнях зменшується опір зсуву, тому що зменшується тертя поміж частинками грунту і може це призвести до появи осідань та просідань грунту. При значній інтенсівності навантажень можливе руйнування структури та втрата міцності грунту.

В.Деформація грунту у часі.

Практика будівництва показує, що в пилувато-глинистих грунтах (Рис.5.2.Д.ст.142. де лінія 1-пісок, 2-глина ) швидкість осіданняв часі залежить від швидкості віджимання води з пор грунту тобто первинної фільтраційної консолідаціі-процесса ущільнення при виджиманні води з пор. Вона залежіить від властивостей грунту. Так у розглядаємих на Рис.5.2. грунтах водопроникнення незначне, тому

пресс віджимання води дуже повільний. Осідання обумовлено, також наявністю повзучості тонких плівок води навколо твердих частинок

грунту та цементуючої речовини в точках їх контакту-так званої вторинної консолідаціі.

Г. Залежність деформаціі грунту від розмірів фундаменту.

За результатами досліджень осідання г. S від величин тиску p та площини фундаменту F в діапазоні від 0,5 до 15м2 отримана емпірична формула: S=Ap (F)1/2 ( 5.1.)

Де А-коефіцієнт пропорційності.

Однак при більшому диапозоні змін F отримана більш складна залежність (Рис.5.3.Ц.2. ст.. 175.). На графіку розрізняють три зони:

І-для малих площин, де при середньому тиску грунти знаходяться в фазі зсуву і де при збільшенні площини осідання зменшуеться;

ІІ-для площин від 0,5 до 50м2 залежність має лінійний характер і відповідає фазі ущільнення та теоретичним розрахункам.

ІІІ-для площин більших за 50м2 і де осідання менші за теоретичні, що пояснюється зростанням модуля пружності і зменшенням деформованності при збільшенні глибини грунту.


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты