Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристики, що розраховуються
1.Щільність сухого грунту, скелета (об’еєної маси) визначається за формулою:

ρd = m2 / (V1+ V2 ) але V= V1 + V2 та ρd =m2 / V

Питома вагавизначається за формулою: γd =ρd g

Формулу(b )напишемо у видіm2=ρV-m1)тодиформула (а ) прийме вид;w= ρ V-m1 /m1= ρ V/ m1 -1= ( ρ- ρd ) 1/ ρd

Звидси маємо,що щільність

ρ d = ρ /1+w

Питома вага сухого грунту: γd = ρd g , γd =( 10….19 ), а твердих частинок: γs= g ρs

2. Пористість грунту n :

n=V2 /V1 +V2 = V / V2.100 %

Введемо позначення:

m= V1 / V1+ V2 = V1 / V

Тоді можемо отримати:

m+n=1 n=1-m

Величини n і відповідають об’ємам пор та твердих частинок і їх значення можна отримати з виразів:

m= ρd / ρs n=1- ρd / ρs

3.Коефіцієнт пористості eце вираз e= n / m, для торфу е=0,5…..1

 

e=( ρs - ρd )/ ρd

Маємо, що m= ρd / ρs

тоді e= (1-m) / m =1- ρd / ρs : ρd / ρs = (ρs – ρd) / ρd

 

e= (ρs – ρd) / ρd e=n/m=n / (1-n);

n= e/ (1+e ) ; m= 1/(1+ e).

4.Коефіцієнт водонасичення ( ступінь вологості )- Sr

Це відношення природної вологості w до вологості при повному зоповненні пор вдою w0 , тобто:

Sr = w / w0

Тут w -природна воогість;

W0-вологість при повному зоповненні пор.

Згідно до зазначеного вище визначення маємо, що

W0=n ρw / m ρs w0 = e ρw / ρs

При сумісному розвязанні цих виразів маємо

Sr= w ρs / e ρw = w γs / e γw

 

Тут ρw -щільність ( об’ємна маса ) води-приблизно 1 г/см3.

Розрізняють за ступенем вологості наступні грунти:

мало вологи 0 <Sr<,=0,5

вологі 0,5 <Sr<,=0,8

насичені 0,8 <Sr <,=1

Якщо Sr =0 та Sr =1 грунти духфазні, якщо 0=< Sr <=1 - грунти трифазні.

При повному водонасиченні тобто S r=1 на основі зазначених вище залежностей для Sr маемо:

е= w ss / ρw

 

Різниця між питомою вагою грунту γ і води γw - - γ0 визначається для залягаючих пластів грунту, що нижче рівня ґрунтових вод визначається згідно закону Архімеда за формулою:

γ0 = (γs – γw) / 1+ е

5. Пластичність. Визначається згідно СНиП 2.82.01.83*. При цьому визначають характеристики вологостіЮ тобто межу розкочування – пластичність (wp ) та межу текучості ( wl ). Тут wp –вологість грунту, коли він перестає розкочуватися в шнур діаметром в 2..3 мм; wl -вологість грунту, при якій стандартний конус зануриться на глибину 10мм. Тоді число пластичності:

Ip=wl – wp

Число пластичностиі Ip використовується для устоновлення назви грунту, наприклад якщо це 0,17…0,07-суглинок; ).0,07..0,001-супісь; більше 0,17-глина.

5а. Показник текучості – Il дозволяє порівняти природну вологість з вологістю на межі розкочування, яка визначається за формулою:

Il= ( w- wp ) / ( wl – wp )

Глини і суглинки мають наступний стан в залежності від значення даного показника: якщо він менше 0-тверди; 0,25..0,5-тугопластичні,

0,75…1-текучепластичні, більше 1-текучі.

Для супісей розрізняють тільки три стани:

тверді ……………….. Il<0

пластичні………… 0=< Il <=1

текучі…………… . ….. Il >0

6.Показник щільності- Іd дозволяє порівняти коефіцієнти пористості для грунту в природному стані –е та коли він пухкий -еmax і коли

дуже щільні – еmin , в результаті можна отримати:

Id =( emax -e )/ ( emax - emin )

В залежности від значення даного показника розрізняють три стани сипучого грунту:

пухкий………… . . . 0=< Id <=0,33

середньої пухкості.0,33< Id<=0,67

щільний…………….0,67< Id<=1

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 124; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты