Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПроведення І.Г. досліджень.
Читайте также:
  1. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  2. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  3. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
  4. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях
  5. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
  6. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.
  7. Види вправ з лексики й методика їх проведення
  8. Для проведення практичного заняття із студентами 1 курсу
  9. ДО ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ
  10. До проведення занять та крітерії оцінювання роботи студентів.

І.Г.дослідження виконують пошукові організаціі відповідно до техничних завдань ( Т.З.) складених проектувальниками. Т.З.окремо даних для проведення інженерно-геодезичних та інженерно-гідрометеорологічних досліджень повинні мати відомості з переліком будівель і споруд, про розміщення їх на ділянці, а також короткий техничний опіс конструктивної схеми та навантаження на фундаменти та потрібну глибину їх закладання. На підставі Т.З. складають програму досліджень та кошторис на ці роботи. До складу І.Г.досліджень входять:

Вивчення матеріалів раніше проведених досліджень за матеріалами геологічних фондів та архівів;

І.Г. рекогностування та розвідування з метою ознайомлення в натурі з місцем будівництва з використанням наявних топографічних, геологічних і гідрогеологічних карт при мінімумі розвідувальних та лабораторних робіт.

І.Г. зйомка проводиться з метою вивчення рельєфу, геологічної будови і гідрогеологічних умов та І.Г. процесів (зсуви, карсти та інш.).

Результати зйомки відображають геологічні карти та розрізи, останні складають з урахуванням розтошування виробок, розповсюдження грунтів по простору і глибині та рівні ґрунтових вод.

Зйомку проводять у комплексі з І.Г. розвідуванням з метою визначення фізико-механічних характеристик і властивостей грунтів і г. вод.

При цьому часто необхідно виконувати розвідувальні виробки, лабораторні та польові дослідження, які включають зондування і геофізичні методи дослідження-електропрофілювання та електричне зондування.

За створами розвідувальних виробок складають інж.-геологічні розрізи (Рис.

9.10), на яких показують розтошування виробок, расповсюдження грунтів по

лостору та глибині та рівні ґрунтових вод.

Обсяг зазначених робіт залежить від багатьох факторів:

- ступені вивчення району будівництва в І.Г. відношенні;

-ступені складності геологічної будови ділянки;

-особливості фізико-механічних властивостей грунтів ( посадочні, вічномерзлі, звичайні);

-конструктивні особливості будівель ( чутливість до нерівномірних осідань);

-капітальність будівель.

І.Г. дослідження проводять в два етапи, перший - для технічного проекту, другі - для робочих креслень. Ці дослідження є додатковими на стадії проектного завдання для ділянок, де предбачається розміщення споруд І та ІІ класів, для споруд ІІІ та 4 класів дослідження проводяться прискореними методами в скороченому обсязі.

Частина, яку лекційні матеріали веде проф.ЦИХАНОВСЬКИЙ.

 


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 5; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты