Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Випробування грунтівстатичнимнавантаженням.
Цей вид належить до польових робіт, проводиться з метою вивчення стисливості грунтів і визначення модуля деформації Е. Вони трудоємкі, тому проводяться для відповідальних випадків, де точність визначення параметрів за компресійними випробуваннями не достатн, випробування проводять з використанням свердловин або шурфів і установлюють штамп ( Рис9.4. З стр.108.). Поряд з штампом грунт захищають від змочування поверхневими водами. Грунт навантажують шляхом тиснення на нього кількома ступенями – від 0,025 до 0.1 МПа. Кожен ступінь тиску дотримують до стабілізації осідання штампа. Стабілізація досягнута якщо прирощення осідання за 1-2 роки не перевищує 0,1мм.( в залежности від типу грунту ). Результати досліджень представляють у вигляді графіка S=f(p ) (Рис.9.5.З ст..108.).Тут р-тиск, S- осідання, кількість дослідних точок повинна бути не менш 3. Дані графіка -його лінійну ділянку - використовують для визначення модуля деформації Е.

 

 

 

Модуль деформаціі Е в МПа обчислюють за формулою Польшина:

Е= ω(1- υ2 ) b.dp/dS (9.1.)

Де ω-безрозмірний коефіцієнт ( 0,8 для круглого штампу ), υ - коефіцієнт бічного розширення ( Пуассона ), 0,27-0,42 залежно від типу грунту; b-діаметр штампа в см.; dр- прирощення тиску в МПа, dp =рп –р1 ; dS - прирощення осідання штампа в см. dS = Sп –S1


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 63; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты