Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Призначення інженерно-геологічних досліджень.
З метою одержання вихідніх даних для розробки проектів споруд проводяться інженерно-геодезичні, інженерно-гидрометеорологічні та інженерно-геологічні дослідження грунтів. З них перши два являються допоміжними для останних.

Інженерно-геодезичні –забезпечують одержання топографічної карти в гори- зонталях з побудованими геодезичними мережами для ділянки, на якій проводять дослідження.Інженерно-гидрометеорологічни дослідження повинні дати відомості про річкову або морську гідрологію, а також кліматологію.

В наслідок інженерно-гелогічних досліджень одержують необхідні дані для розрахунків основ і фундаментів, правильного розміщення будівель і споруд на ділянці та вибір їх конструктивної схеми. При цьому повинні бути виявлені: геологічна будова ділянки, гідрологічні умови, фізико-механічні властивості грунтів, інженерно-геологічні процеси і явища, можливі зміни інженерно-геологічних умов після спорудження будівель. Повинні бути зроблені висновки і подані обґрунтовані рекомендаціі. Дослідження проводять на глибині активної зони фундаментів або в межах можливих змін властивостей грунту (зволожування ), але не більш як 25-30 м.

Геологічна будова ділянок для будівництва найчастіше зустрічається у вигляді товщ грунту, схеми яких показані на Рис.9.1.( З.стр.102), де На Рис.а) товща першого виду характеризується заляганням у поверхні і мають значну товщину,на Рис.б)-товща другого виду має шарувату форму невеликої товщини та залягають горизонтально, на Рис. В)-третього виду -косошаруваті.Товща третього виду малопридатна для будівлі, тому що при заляганні в межах будівлі різних за стисливістю грунтів можливі різні за величиною осідання фундаментів. Особливу увагу приділяють питанню впливу будівель на природні умови ділянки, що може привести до підвищення рівня г. вод з послідуючим осіднням в лісових г., затоплення підвалів та інш.

1. 2.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 67; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты