Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПризначення інженерно-геологічних досліджень.
Читайте также:
  1. Банки як провідні фінансові посередники, їх призначення і функції.
  2. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  3. Види культурних норм та їх суспільне призначення
  4. Види обліку і їх призначення
  5. ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  6. Державний бюджет України та його призначення
  7. Електронні мережі та їх призначення
  8. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення
  9. Заява про призначення пенсії
  10. ІV. Функціональне призначення ТДіП

З метою одержання вихідніх даних для розробки проектів споруд проводяться інженерно-геодезичні, інженерно-гидрометеорологічні та інженерно-геологічні дослідження грунтів. З них перши два являються допоміжними для останних.

Інженерно-геодезичні –забезпечують одержання топографічної карти в гори- зонталях з побудованими геодезичними мережами для ділянки, на якій проводять дослідження.Інженерно-гидрометеорологічни дослідження повинні дати відомості про річкову або морську гідрологію, а також кліматологію.

В наслідок інженерно-гелогічних досліджень одержують необхідні дані для розрахунків основ і фундаментів, правильного розміщення будівель і споруд на ділянці та вибір їх конструктивної схеми. При цьому повинні бути виявлені: геологічна будова ділянки, гідрологічні умови, фізико-механічні властивості грунтів, інженерно-геологічні процеси і явища, можливі зміни інженерно-геологічних умов після спорудження будівель. Повинні бути зроблені висновки і подані обґрунтовані рекомендаціі. Дослідження проводять на глибині активної зони фундаментів або в межах можливих змін властивостей грунту (зволожування ), але не більш як 25-30 м.

Геологічна будова ділянок для будівництва найчастіше зустрічається у вигляді товщ грунту, схеми яких показані на Рис.9.1.( З.стр.102), де На Рис.а) товща першого виду характеризується заляганням у поверхні і мають значну товщину,на Рис.б)-товща другого виду має шарувату форму невеликої товщини та залягають горизонтально, на Рис. В)-третього виду -косошаруваті.Товща третього виду малопридатна для будівлі, тому що при заляганні в межах будівлі різних за стисливістю грунтів можливі різні за величиною осідання фундаментів. Особливу увагу приділяють питанню впливу будівель на природні умови ділянки, що може привести до підвищення рівня г. вод з послідуючим осіднням в лісових г., затоплення підвалів та інш.

1. 2.


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты