Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПроходження розвідувальних виробок і відбір з них зразків грунтів.
Читайте также:
  1. Аналіз зразків монологічного викладу матеріалу
  2. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  3. База проходження практики
  4. Визначення характеристик міцності грунтів.
  5. Виконання вправ на аналіз технології побудови зразків педагогічної розповіді
  6. Випробування матеріалів на розтяг. Діаграма розтягу зразків з низьковуглецевої сталі, її характеристики.
  7. Відбір проб води і інших рідин
  8. Відбір ризиків для страхування
  9. Гранулометричний склад дисперсних грунтів.
  10. Зондування грунтів.

Під час проведення досліджень розкривають шари грунтів, що залягають на глибині. Для цього використовують розвідувальні виробки з метою вивчення геологічної будови та гідрологічних умов ділянки будівництва. Їх використовують і для відбору зразків для випробувань, наприклад при статичному навантаженні. Розв.виробкиділяться нагірськи в. тасвердловини.

До гірських виробоквідносять: закопушки, розчистки, канави, штольні та шурфи.

Закопушки та розчисткизастосовують для оголення грунтів до глибини в 11,5м. під тонким шаром делювіальних відкладів або осипів. Канави-виробки глибіиною до 3м , призначені для відкриття круто падаючих шарів. Штольні-горизонтальні виробки в товщах грунтів зі складною будовою, найчастіше на схилах. Шурфи-вертикальні виробки прямокутного або круглого перерізу, гранична глибина їх - 25м., найчастіше-5м. в піщаних та глинястих грунтах.У них розрізняють: гирло( верхня частина), стінкі та забій( дно); круглі в плані шурфи наз. Дудками; у них стінки не закріплюють, а шурфів прямокутного перерізу – закріплюють.На Рис.9.2.2.( З.стр.105.) приведена схема бурової свердловини. Свердловина -цевертикальна виробка, яка складається з гирла, стінки та забою (як у шурфах), проходять їх ударно-канатним бурінням з допомогою бурових установок, де робочим інструментом є: забівні стакани, желонка, долото, обсадна труба( (Рис.9.2.1.З.ст105). Забівні стакани використовують для глинистих г.і ненасичених водою пісків; желонки - для насичених водою пісків і розріджених глинистих; долото - для скельних та великоуламкових. Для кріплення стінок застосовують обсадні труби.

 

Рис.9.2.1. Інструмент для канатно-ударного буріння Рис.9.2.2. Бурови а-забивний стакан; б-желонка; свердловини в-долото; г-обсадна труба: влаштовані різними 1-клапан; 2-наголовник;3-ланка труби: 4-фреза способами.

a)- без закриплення;

б), в)- з закріпленням

Нижня ланка обсадних труб обладнана фрезою для того, щоб заглибляти її з обертанням. При проходці свердловин ведеться буровий журнал. Відбираються

Зразки двох видів-порушеної структури та непорушеної при природній вологості ( моноліти ). Моноліти герметизують, їх відбирають не рідше, ніж через 1м.

 


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты