Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кандидатури на посади керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади погоджуються з головами місцевих державних адміністрацій.
► територіальні органи центрального органу виконавчої влади припиняються з моменту видання відповідного нормативно-правового акта;

► працівники територіальних органів центрального органу виконавчої влади приймаються на роботу та звільняються з роботи керівниками територіальних органів центрального органу виконавчої влади;

► структуру територіальних органів центрального органу виконавчої влади затверджує керівник центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади;

► штатний розпис та кошторис територіальних органів центрального органу виконавчої влади затверджує керівник центрального органу виконавчої влади.

► працівники територіальних органів центрального органу виконавчої влади приймаються на роботу та звільняються з роботи Прем‟єр-міністром України;

Завдання № 477Виберіть відповідь, у якій правильно вказано центральний орган виконавчої влади з спеціальним статусом, згідно з Законом України «Про центральні органи виконавчої влади».

► Фонд державного майна України;

► Державна виконавча служба України

► Державна податкова служба України;

► Державний комітет телебачення і радіомовлення України;

► Державна митна служба України

► Антимонопольний комітет України;

► Державна казначейська служба України

Завдання № 478Виберіть відповідь, у якій правильно вказано центральний орган виконавчої влади з спеціальним статусом, згідно з Законом України «Про центральні органи виконавчої влади».

► Фонд державного майна України;

► Державна податкова служба України;

► Державна виконавча служба України

► Антимонопольний комітет України;

► Державна казначейська служба України

► Державна митна служба України

► Державний комітет телебачення і радіомовлення України;

Завдання № 479У яких відповідях правильно вказано пропущене у законодавчому положенні: «Кабінет Міністрів здійснює виконавчу владу безпосередньо та через __________________, спрямовує, координує та контролює діяльність зазначених органів»?

► Раду міністрів Автономної Республіки Крим;

► місцеві держадміністрації;

► інші центральні органи виконавчої влади;

► міністерства;

► урядові комітети;

► Верховну раду Автономної Республіки Крим;

► місцеві ради;

Завдання № 480У яких відповідях правильно вказано пропущене у законодавчому положенні: «Кабінет Міністрів є ____________органом. Кабінет Міністрів України приймає рішення після обговорення питань на його ______________»?

► видання обов‟язкових до виконання наказів;

► виданням постанов Кабінету Міністрів.

► колегіальним;

► прийняття нормативних актів;

► засіданнях;

► одноособовим;

► видання розпоряджень;

Завдання № 481У яких відповідях правильно вказано положення, що визначають організаційні засади діяльності Кабінету Міністрів України?

► члени Кабінету Міністрів забезпечують його єдність та несуть відповідно до закону солідарну відповідальність за результати діяльності Кабінету Міністрів як колегіального органу виконавчої влади;

► у своїй роботі Кабінет Міністрів керується Планом діяльності, який затверджується на його засіданні;

► члени Кабінету Міністрів особисто несуть відповідальність результати діяльності Кабінету Міністрів;

► Кабінет Міністрів для забезпечення здійснення своїх повноважень утворює тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи;

► Кабінет Міністрів планує свою роботу на основі та на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів;


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 82; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты