Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
► У разі незгоди сільського, селищного, міського голови (голови районної у місті ради) з рішенням виконавчого комітету ради він може визнати незаконним рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради;

► Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає рішення;

► Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

► Постанови виконавчого комітету приймаються на його засіданні двома третинами голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради;

Завдання № 507Вкажіть правильні варіанти відповідей, які стосуються актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування:

► Рішення ради розпорядчого характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію;

Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради.

► Рада зобов'язана у місячний строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського, селищного, міського голови і підтвердила попереднє рішення більшістю голосів депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності;

► У разі незгоди сільського, селищного, міського голови (голови районної у місті ради) з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради;

► Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження;

► Рішення сільської, селищної, міської ради у десятиденний строк з моменту його прийняття може бути скасовано сільським, селищним, міським головою і внесено на

повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень;

► Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради в межах своїх повноважень приймає рішення та постанови;

 

Завдання № 508

Посадова особа місцевого самоврядування має право:

на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;

► на сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, ініціативність і творчість у роботі;

► на збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

► на постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;

► на шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;


Завдання № 509

Посадова особа місцевого самоврядування має право:

отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов'язків;

► на забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;

вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї.

на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

► на додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актіворганів місцевого самоврядування;

на соціальний і правовий захист;

► -на додержання прав та свобод людини і громадянина;

Завдання № 510

Вкажіть правильні варіанти відповідей, які стосуються присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування:

► За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно позачерговий ранг достроково.

Ранги, які відповідають посадам першої та другої категорій, а також ранги сільським, селищним, міським головам, головам районних, районних у містах рад присвоюються рішенням відповідної ради в межах відповідної категорії посад.

Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи.

► - Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 3 роки.

► За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно позачерговий ранг в межах відповідної категорії посад.

Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органи місцевого самоврядування або обранням (призначенням) на вищу посаду. Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення, за результатами роботи.

Ранги, які відповідають посадам третьої - сьомої категорії, присвоюються відповідно сільським, селищним, міським головою, головою обласної, районної, районної у місті ради.

Завдання № 511

Вкажіть правильні варіанти відповідей, які стосуються присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування:

► Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 4 роки.

Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного відповідно до цього Закону рангу лише за вироком суду.

Якщо посадова особа місцевого самоврядування обрана чи призначена на посаду нижчої категорії або залишила службу в органі місцевого самоврядування, за нею зберігається присвоєний ранг.

► Ранги присвоюються відповідно до рівня професійної кваліфікації, результатів роботи та майнового стану.

► Ранги присвоюються за 2 роки після обрання (прийняття) на службу в органи місцевого самоврядування або обрання (призначення) на вищу посаду.

За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

Завдання № 512

Вкажіть правильні варіанти відповідей, які стосуються присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування:

► Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня матеріального забезпечення, результатів роботи та свояцьких відносин з начальником.

За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

► Ранги присвоюються одночасно з переведенням на службу в органи місцевого самоврядування або обранням на вищу посаду.

► Ранги, які відповідають посадам першої-шостої категорії, присвоюються відповідно сільським, селищним, міським головою, головою обласної, районної, районної у місті ради.

Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки.

► Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного рангу лише за постановою відповідної ради.

За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

Завдання № 513

Вкажіть правильні варіанти відповідей, які стосуються атестації посадових осіб місцевого самоврядування:


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 78; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты