Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Науково-практичні проблеми забезпечення екобезпеки в Україні
Тема 15. Науково-практичні засади правового забезпечення екобезпеки в сучасних умовах в Україні (4 год.)

Лекція 1. Науково-практичні засади правового забезпечення екобезпеки в сучасних умовах в Україні ( 2 год.)

Історичні та соціально-економічні передумови правового забезпечення екологічної безпеки. Місце екологічної безпеки в екологічній політиці держави. Об'єктивні та суб’єктивні фактори формування права екологічної безпеки України: проблеми та перспективи. Проблема правового забезпечення правовідносин в сфері екологічної безпеки. Проблеми визначення та класифікації екологічного ризику у правовідносинах екологічної безпеки. Проблеми кодифікації законодавства в сфері забезпечення екологічної безпеки.

Проблеми структурно-правової організації забезпечення екологічної безпеки. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми реалізації та захисту.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Основи державної політики у сфері забезпечення екологічної безпеки.

2. Поняття та ознаки екологічної безпеки як правової категорії.

3. Рівні екологічного ризику та юридичні критерії їх визначення.

4. Проблеми визначення поняття „вимоги екологічної безпеки”.

5. Вимоги, норми та нормативи екологічної безпеки: поняття та юридична форма закріплення.

6. Ідентифікація джерел підвищеної екологічної небезпеки.

7. Міжнародні та європейські стандарти екологічної безпеки. Їх значення для законодавства України.

8. Місце системи екологічної безпеки у різних концепціях подальшого розвитку людства та перспективи її правового забезпечення.

Контрольні запитання та завдання:

Визначити основні напрями державної політики у сфері забезпечення екологічної безпеки

Рекомендована література:

Основні джерела: 1-9

Додаткові джерела: 12, 15, 26, 62, 63, 112, 113, 114, 115, 116, 171, 172, 175, 186, 195, 196, 209, 223, 224, 243, 282, 294, 295, 357, 391, 436, 493, 498, 501, 511, 512, 516, 536, 541, 584, 585, 587

Нормативно-правові акти: 1, 14, 21, 40, 44, 45, 92, 104, 113, 116-119, 127, 147, 150, 159, 182.

 

Тема 16. Проблеми правового регулювання та забезпечення екобезпеки в сфері здійснення різних видів екологічнонебезпечної діяльності (4 год.)

Практичне заняття 1. Проблеми правового регулювання та забезпечення екобезпеки в сфері здійснення різних видів екологонебезпечної діяльності (2 год.)

Поняття, правова характеристика та види екологонебезпечної діяльності (ЕНД).

Основні напрямки вдосконалення правового регулювання здійснення ЕНД різних ступенів ризику. Адміністративні на економічні заходи обмеження ЕНД.

Правова відповідальність за порушення законодавства про ЕНД.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Екологічно ризикована та екологічно небезпечна діяльності: особливості правового регулювання.

2. Правове регулювання ідентифікації діяльності як еколого небезпечної.

3. Особливості суб'єктно-об'єктного складу еколого небезпечної діяльності.

Контрольні запитання та завдання:

Дати правову характеристику екологіічно небезпечної діяльності.

Рекомендована література:

Основні джерела: 1-9

Додаткові джерела: 12, 15, 26, 62, 63, 112, 113, 114, 115, 116, 171, 172, 175, 186, 195, 196, 209, 223, 224, 243, 282, 294, 295, 357, 391, 436, 493, 498, 501, 511, 512, 516, 536, 541, 584, 585, 587

Нормативно-правові акти:

Тема 17. Проблеми правового забезпечення безпеки та якості продуктів харчування (5 год.)

Лекція 1. Проблеми правового забезпечення безпеки та якості продуктів харчування (1 год.)

Проблеми екологічної безпеки та якості продуктів харчування як об’єкта правового регулювання. Проблеми правових процедур забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування. Проблеми впровадження принципів НАССР як засобу забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування.

Проблеми впровадження системи управління якістю та систем екологічного управління у сфері забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування. Правові проблеми здійснення державного контролю у сфері забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування. Правові проблеми дозвільної системи у сфері поводження з продуктами харчування, які містять ГМО. Правові проблеми маркування продуктів харчування, які містять ГМО та виготовлення без застосування ГМО. Проблеми міжнародно-правового регулювання поводження з ГМО.

 

Практичне заняття 1. Проблеми правового забезпечення безпеки та якості продуктів харчування (2год.)

1. Проблеми забезпечення «внутрішньої» екологічної безпеки як основи виживання людства.

2. Законодавче регулювання забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування в Україні.

3. Екологічна безпека продуктів харчування: поняття та зміст.

4. Проблеми правових процедур забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування.

5. Правові проблеми здійснення державного контролю у сфері забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування.

6. Правове забезпечення безпеки та якості продуктів харчування та ГМО.

7. Проблеми юридичної відповідальності за порушення правового режиму безпеки та якості харчових продуктів.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Принципи НАССР як засіб забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування: проблеми впровадження.

2. Міжнародно-правове регулювання питань забезпечення екобезпеки при використанні видозмінених організмів в рамках діяльності ООН.

3. Тенденції та основні напрямки розвитку законодавства Європейського Союзу у галузі здійснення генетично-інженерної діяльності.

Контрольні запитання та завдання:

Дати правову характеристику законодавчого регулювання забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування в Україні

Рекомендована література:

Основні джерела: 1-9

Додаткові джерела: 12, 15, 26, 62, 63, 186, 209, 223, 224, 243, 282, 436, 493, 498, 511, 512, 516, 541, 584, 585, 587

Нормативно-правові акти: 1, 8, 21, 23, 32, 50, 82, 156, 174.

 

Тема 18. Проблеми правового забезпечення біологічної та генетичної безпеки (5 год.)

Лекція 1. Проблеми правового забезпечення біологічної та генетичної безпеки (1 год.)

Правове поняття біологічної безпеки як складової екологічної безпеки

Правове регулювання забезпечення біобезпеки при здійсненні генетично-інженерної діяльності в Україні.

Актуальні проблеми правового регулювання поширення ГМО в Україні та Європі.

Практичне заняття 1. Проблеми правового забезпечення біологічної та генетичної безпеки (2год.)

1. Поняття біобезпеки та її правове регулювання.

2. Право на екологічну інформацію та участь громадськості у прийнятті екологічно значущих рішень як гарантія забезпечення біобезпеки.

3. Правове регулювання біобезпеки при генетично-інженерній діяльності.

4. Особливості юридичної відповідальності за порушення вимог по забезпеченню біобезпеки в Україні.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Поняття та ознаки біологічної безпеки як складового елементу загального поняття "екологічна безпека".

2. Основні правові засоби забезпечення біологічної безпеки при здійсненні генетично-інженерної діяльності.

3. Основні тенденції розвитку законодавства України щодо забезпечення біобезпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами.

4. Перспективи формування національної нормативно-правової бази у галузі регулювання здійснення генетично-інженерної діяльності як однієї з базових гарантій захисту екологічних прав особи, збереження біологічного різноманіття та охорони довкілля в цілому.

5. Загальна характеристика законодавства Європейського Союзу у сфері забезпечення біобезпеки у галузі генної інженерії і виділити можливі напрямки гармонізації національного законодавства з міжнародним та європейським правом у досліджуваній галузі.

6. Законодавче регулювання забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування в Україні

Контрольні запитання та завдання:

Визначити перспективи формування нормативно-правової бази у галузі регулювання здійснення генетично-інженерної діяльності.

Рекомендована література:

Основні джерела: 1-9

Додаткові джерела: 12, 15, 26, 62, 63, 186, 209, 223, 224, 243, 282, 436, 493, 498, 511, 512, 516, 541, 584, 585, 587.

Нормативно-правові акти: 1, 8, 21, 23, 32, 50, 82, 156, 174.

 

Тема 19. Проблеми правового забезпечення екобезпеки при поводженні з небезпечними речовинами (6 год.)

Лекція 1. Проблеми правового забезпечення екобезпеки при поводженні з небезпечними речовинами (1год.)Проблеми законодавчого визначення джерел екологічної небезпеки. Теорії небезпечної речовини та діяльності.Проблеми законодавчого визначення "небезпечна речовина" та формування обґрунтованої класифікації небезпечних речовин.Поняття, сучасна правова природа та види організаційно-правових форм поводження з небезпечними речовинами.Проблеми класифікації та правової актуалізації переліку небезпечних речовин, що перевозяться різними видами транспорту.Проблеми забезпечення екологічної безпеки при поводженні з радіоактивними речовинами.Проблеми законодавчого визначення та класифікації відходів. Проблеми сучасних організаційно-правових форм поводження з відходами та їх відповідність класифікації відходів.Проблеми створення дієвих правових моделей поводження з пестицидами та агрохімікатами та власності на них.

Практичне заняття 1. Понятійно-методологічні засади забезпечення екологічної безпеки при поводженні з небезпечними речовинами (2 год.)

1. Проблеми правового взаємозв'язку понять "еколого-небезпечна діяльність" та "екологічно небезпечна речовина".

2. Розвиток правового опосередкування небезпечних речовин як джерел екологічного ризику.

3. Сучасні моделі правового забезпечення екологічної безпеки при поводженні із небезпечними речовинами.

4. Проблеми суб'єктивації небезпеки речовин, що використовуються людиною.

5. Поняття та зміст правовідносин перевезення небезпечних речовин.

6. Правова природа класифікації небезпечних речовин при їх перевезенні у внутрішньодержавному та міжнародному транспортному сполученні.

7. Основні заходи забезпечення безпеки перевезення небезпечних речовин.

 

Практичне заняття 2. Проблеми сучасних правових моделей забезпечення екологічної безпеки при поводженні із небезпечними речовинами (1 год.)1. Проблеми визначення та класифікації радіоактивних речовин.2. Забезпечення екологічної безпеки у процесі використання радіоактивних речовин у наукових цілях, у промисловості, у енергетиці.3. Проблеми та перспективи правового регулювання поводження з радіоактивними відходами.4. Проблеми правового визначення відходів.5. Концептуальні засади правового регулювання поводження з відходами: правові механізми операцій поводження та правові режими окремих видів відходів.6. Проблеми ефективного визначення правосуб'єктності та розподілу повноважень у сфері поводження з відходами.7. Проблеми ефективності ліцензійно-превентивних заходів забезпечення безпеки при поводженні з відходами.8. Проблеми правової регламентації новітніх способів поводження з відходами та забезпечення безпеки при поводженні з відходами невстановленого походження.9. Проблеми відповідальності при поводженні з пестицидами і агрохімікатами.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Правові проблеми удосконалення правових вимог у сфері перевезення небезпечних вантажів.2. Проблеми гармонізації транспортного законодавства із законодавством ЄС та міжнародними актами у сфері забезпечення безпеки перевезень небезпечних вантажів.3. Понятійно-методологічні засади регулювання поводження з радіоактивними матеріалами. Правові ознаки понять "ядерна безпека", "радіаційна безпека".4. Співвідношення радіаційного захисту та радіаційної безпеки.5. Проблеми визначення та класифікації ядерних та радіаційних правопорушень як підстав юридичної відповідальності.6. Правова природа Жовтого та Зеленого переліків відходів.7. Власність на відходи як їх юридична ознака, обмеження прав власників відходів.8. Проблеми збалансування правових вимог до власників та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення екологічної безпеки при поводженні з відходами.9. Правова природа регламентаційно-обмежувальних заходів у сфері поводження з відходами.10. Організаційно-правові засади участі громадськості у прийнятті рішень, які стосуються екологічної безпеки у сфері поводження з відходами.11. Правові та світоглядні передумови безпечного виробництва та застосування пестицидів та агрохімікатів.12. Проблеми визначення меж правосуб'єктності суб'єктів сільськогосподарського виробництва щодо поводження із пестицидами та агрохімікатами.

Контрольні запитання та завдання:

Запропонуйте шляхи та способи вирішення проблем та правових колізій в сфері забезпечення екологічної безпеки при поводженні із небезпечними речовинами

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 1-9

Додаткові джерела: 12, 15, 26, 62, 63, 186, 209, 223, 224, 243, 248, 249, 250, 282, 296, 325,436, 493, 498, 511, 512, 516, 541, 584, 585, 587, 602

Нормативно-правові акти:

Тема 20. Актуальні проблеми правового регулювання та забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій (5 год.)

Лекція 1. Актуальні проблеми правового регулювання та забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій (1 год.)

Науково-теоретичні проблеми формування права забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій як інституту екологічного права України. Правові проблеми системності законодавства у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій. Проблеми удосконалення правового регулювання державного управління та регулювання у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій. Проблеми удосконалення правового регулювання функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру. Проблеми посилення превентивної функції законодавства в сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій. Проблеми юридичної відповідальності в сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій.

 

Практичне заняття 1. Актуальні проблеми правового регулювання та забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій (2 год.)

1. Проблеми визначення предмету, методу та об’єктів права забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій як інституту екологічного права України.

2. Правові проблеми системності законодавства у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій.

3. Правові проблеми державного управління та регулювання в сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій.

4. Співвідношення законодавства України у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій із нормами міжнародних нормативно-правових актів у відповідній сфері.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Правові проблеми визначення меж обмеження прав людини за надзвичайних екологічних ситуацій.

2. Проблеми удосконалення правового регулювання діяльності аварійно-рятувальних служб в Україні.

3. Проблеми правового забезпечення громадського і самоврядного управління у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій.

Контрольні запитання та завдання:

Запропонуйте шляхи та способи вирішення проблем правового регулювання та забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій

Рекомендована література:

Основні джерела: 1-9

Додаткові джерела: 12, 15, 26, 52, 54, 56, 80, 88, 563

Нормативно-правові акти: 21, 29, 35, 48, 51, 57, 58, 81, 87, 98-107, 147, 151, 153-155, 159, 160, 163, 165, 172, 177.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 88; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты