Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 14. Науково-методологічні проблеми формування та розвитку ландшафтного права України (8 год.).
Лекція 1. Проблеми охорони об’єктів природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних територій (2 год.)

Науково-теоретичні та історико-правові передумови формування правового режиму природно-заповідного фонду як об’єкта правового регулювання, охорони та використання. Розвиток наукової думки щодо особливостей правових режимів курортів та природних ресурсів лікувально-оздоровчих й рекреаційних зон і територій. Особливості правового режиму ландшафтів, водно-болотних угідь та територій, що перебувають у стані консервації. Проблеми становлення та розвитку природно-заповідного, курортного, рекреаційного та ландшафтного права, визначення їх співвідношення з природоохоронним і екологічним правом. Науково-правові проблеми формування законодавства про національну екологічну мережу України.

Проблеми зонування окремих територій та об’єктів природно-заповідного фонду й інших особливо охоронювальних об’єктів та територій, встановлення охоронних зон навколо них. Проблеми реалізації громадянами права на використання природних корисних властивостей окремих об’єктів природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів та територій. Проблеми правового забезпечення зеленого, сільського та екологічного туризму як видів рекреаційного природокористування.

Проблеми інституційного забезпечення охорони і використання природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів і територій. Перспективи вдосконалення функціонально-правового забезпечення охорони і використання природно-заповідного фонду інших особливо охоронювальних об’єктів і територій.

Проблеми економіко-правового стимулювання охорони і ефективного використання природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів і територій. Перспективи економіко-правового забезпечення заходів з формування національної екологічної мережі.

Проблеми систематизації порушень природно-заповідного, курортного, рекреаційного, ландшафтного законодавства та законодавства про національну екологічну мережу. Проблеми вдосконалення способів (методів) обчислення шкоди, заподіяної об’єктам природно-заповідного фонду та іншим особливо охоронювальним об’єктам та територіям.

 

Практичне заняття 1. Проблеми охорони об’єктів природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних територій (2 год.)

1. Проблеми формування правових режимів природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів і територій.

2. Проблеми реалізації громадянами права на використання природних корисних властивостей окремих об’єктів природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів та територій.

3. Проблеми інституційно-функціонального забезпечення охорони і використання природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів і територій.

4. Проблеми економіко-правового стимулювання охорони і ефективного використання природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів і територій.

5. Проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд та інші особливо охоронювальні об’єкти і території.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Окреслити напрями розвитку наукової думки щодо охорони та використання об’єктів і територій природно-заповідного фонду, курортів, лікувально- оздоровчих та рекреаційних зон і територій.

2. Визначити перспективи систематизації природно-заповідного, рекреаційного, курортного та ландшафтного права.

3. Визначити місце і роль законодавства про національну екологічну мережу в системі екологічного законодавства.

4. Дослідити повноваження Державної служби заповідної справи у галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів та територій.

5. Розглянути правові засади проектування національної екологічної мережі та організації наукових досліджень у системі функцій екологічного управління.

6. Проаналізувати правові засади участі громадськості у процесі охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів та територій.

7. Проаналізувати юридичне значення резервування для подальшого заповідання цінних природних територій та об’єктів: проблеми теорії та практики.

8. Дослідити особливості правової охорони біосферних та природних заповідників.

9. Проаналізувати проблеми правового забезпечення здійснення зеленого, сільського та екологічного туризму у контексті рекреаційного природокористування.

10. Розглянути особливості правового режиму рекреаційних природних ресурсів у межах спеціальних (вільних) економічних зон і територій та на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності.

11. Провести співвідношення законодавства про курорти, про охорону здоров’я, про санітарно-епідемічне благополуччя, земельного та екологічного законодавства у регулюванні відносин з охорони та використання лікувально-оздоровчих зон і курортів.

12. Провести співвідношення правового режиму окремих структурних елементів (ключових, сполучних, буферних та відновлюваних територій) у складі національної екологічної мережі.

13. Проаналізувати особливості правової охорони водно-болотних угідь у складі національної екологічної мережі.

14. Розкрити особливості економіко-правового забезпечення заходів з організації, функціонування та охорони природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних об’єктів і територій.

15. Проаналізувати проблеми формування механізму екологічного страхування у природоохоронному праві.

16. Розглянути проблеми систематизації порушень природно-заповідного, рекреаційного та курортного законодавства у контексті юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

17. Окреслити напрями систематизації порушень законодавства про національну екологічну мережу у контексті юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

Контрольні запитання та завдання:

Запропонуйте шляхи та способи вирішення проблем формування та розвитку ландшафтного права України.

Рекомендована література:

Основні джерела: 4-8

Додаткові джерела: 66, 68, 527

Нормативно-правові акти. 1, 12, 13-16, 18, 19, 21, 112, 122, 124, 289.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 68; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты