Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття 1. Актуальні проблеми атмосфероохоронного права (2год.).
1. Науково-теоретичні та практичні проблеми становлення і розвитку атмосфероохоронного права та атмосфероохоронного законодавства.

2. Проблеми інституційно-функціонального забезпечення охорони атмосферного повітря та запобігання змінам клімату.

3. Проблеми економіко-правового забезпечення заходів із охорони атмосферного повітря та запобігання змінам клімату.

4. Проблеми формування інституту юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Дослідити правові ознаки атмосферного повітря як об’єкта правової охорони та використання: проблеми законодавчого визначення.

2. Проаналізувати наукові та правові підходи до поняття кліматичної системи як об’єкта міжнародно-правового регулювання та охорони.

3. Окреслити коло правових проблем у сфері використання атмосферного повітря.

4. Проаналізувати положення Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї з позиції вдосконалення механізму правової охорони атмосферного повітря.

5. Розглянути проблеми використання та охорони атмосферного повітря з урахуванням принципу сталого розвитку в галузі захисту кліматичної системи від антропогенного впливу.

6. Визначити перспективи вдосконалення національної системи проведення оцінки обсягу антропогенних викидів та абсорбції парникових газів: організаційно-правові проблеми.

7. Окреслити коло проблем правового забезпечення охорони атмосферного повітря і запобігання змінам клімату в окремих галузях господарювання (сільське господарство, енергетика, будівництво, транспорт та ін.).

8. Проаналізувати правові проблеми захисту атмосферного повітря від забруднення виробничими, побутовими й іншими відходами.

9. Розглянути проблеми правового забезпечення захисту населення від акустичного, електромагнітного, іонізуючого впливу та впливу інших фізичних факторів.

10. Проаналізувати проблеми управління у сфері імплементації положень міжнародних документів про охорону атмосферного повітря, озонового шару та запобігання змінам клімату.

11. Окреслити правові проблеми планування, прогнозування та програмування у сфері охорони атмосферного повітря та пом’якшення наслідків зміни клімату.

12. Дослідити організаційно-правові проблеми здійснення екологічної та санітарно-гігієнічної експертиз щодо об’єктів, спроможних негативно впливати на стан атмосферного повітря.

13. Визначити перспективи правового регулювання відносин із здійснення виробничого контролю та екологічного менеджменту у галузі охорони атмосферного повітря.

14. Дослідити проблеми обчислення та відшкодування шкоди, заподіяної в результаті вчинення правопорушень у сфері охорони та використання атмосферного повітря.

Контрольні запитання та завдання:

Запропонуйте шляхи та способи вирішення проблем та правових колізій в сфері регулювання атмосфероохоронних правовідносин.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 2, 4-8

Додаткові джерела: 86, 87, 125, 163, 255, 367, 484

Нормативно-правові акти: 1, 5, 21, 115, 132-137, 311, 312, 317, 318.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты