Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тестові завдання.
1. Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді (їх може бути одна або декілька.)

Поєднати cтрілками наукові праці та їх авторів:

Андрейцев В.І.   Балюк Г.І.   Носік В.В.   Краснова М.В.   Позняк Е.В.   Мірошниченко А.М. "Проблеми формування та становлення ядерного права в Україні"
"Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію"
"Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин"
"Теоретичні проблеми правового забезпечення ефективності екологічної експертизи"
"Правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи в Україні"
"Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу"

 

2. Які із вказаних вчених є представниками Харківської еколого-правової школи:

1) Бондар В.О.

2) Вовк Ю.В.

3) Гетьман А.П.

4) Каракаш І.І.

5) Кравченко С.М.

6) Погрібний О.О.

7) Титова Н.І.

8) Шульга М.В.

3. Напрям екологічної етики, який розглядає довкілля на одній моральній площині із людиною має назву:

1) антропоморфізм;

2) анімізм;

3) конкордизм;

4) екоцентризм;

5) антропоцентризм.

4. Основні положення концепції сталого розвитку:

1) охорона навколишнього природного середовища;

2) задоволення потреби розвитку та збереження навколишнього природного середовища повинно поширюватись не лише на нинішнє, але й на майбутні покоління;

3) зменшення розриву у рівні життя між державами, викорінення бідності;

4) врахування соціальних, економічних та екологічних потреб;

5) заборона використання вичерпних природних ресурсів;

6) наділення явищ природи людськими психічними та фізіологічними якостями.

 

5. Ст. 50 Конституцї України передбачає право на:

1) екологічну безпеку;

2) безпечне для життя і здоров"я довкілля;

3) екологічну освіту;

4) вільного доступу до інформації про стан довкілля;

5) відшкодування шкоди, завданої порушенням права на безпечне для життя і здоровя довкілля.

6. До природоохоронних (середовищеохоронних) правовідносин належать:

1) правовідносини по охороні навколишнього природного середовища;

2) правовідносини по охороні життя та здоров’я людини від негативного впливу стихійних сил природи;

3) правовідносини в галузі охорони об’єктів та територій природно- заповідного фонду;

4) фауністичні правовідносини;

5) правовідносини в галузі охорони лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон і територій;

6) гірничі правовідносини.

 

7. До комплексних об'єктів екологічного права належать:

1) навколишнє природне середовище;

2) рослинність;

3) виключна морська (економічна) зона;

4) континентальний шельф;

5) природні заповідники;

6) тваринний світ.

8. Правові форми юридичної відповідальності в галузі екології:

1) адміністративна

2) майнова

3) дисциплінарна

4) кримінальна

5) позитивна

6) ретроспективна.

 

Дайте розгорнуті відповіді:

1. Поняття екологічної складової концепції сталого розвитку в Україні

2. Тенденції розвитку правових форм природокористування: науково- практичні погляди.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 104; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты