Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовні теми доповідей (презентацій) студентів. 1. Добір суддів: вибори чи призначення?
Читайте также:
  1. Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів
  2. Діагностування психологічної готовності студентів до опанування нового у професійній діяльності
  3. Діяльність дитячих і юнацьких громадських організацій як одна із форм організації дозвілля учнів та студентів.
  4. ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  5. для студентів гр. МН01,03-13
  6. Для студентів денної форми навчання
  7. Для студентів заочної форми навчання
  8. Для студентів, які навчаються за галуззю знань
  9. До проведення занять та крітерії оцінювання роботи студентів.
  10. З ДИСЦИПЛІНИ «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1. Добір суддів: вибори чи призначення?

2. Добір суддів: як забезпечити об‘єктивність і прозорість?

3. Кваліфікаційні вимоги до суддів: чи потрібно підвищувати?

4. Кар’єрне зростання суддів: сучасність і можливі перспективи.

5. Несумісність посади судді з іншими видами діяльності: основні проблеми.

6. Основні небезпеки для незалежності суддів і як їх подолати?

7. Напрямки вдосконалення механізмів відповідальності суддів.

8. Етичні правила поведінки судді та їх значення.

9. Корупція в судах: як мінімізувати?

10. Чи потрібні суддям імунітети?

11. Заробітна плата судді, соціальні пільги і привілеї: як оптимізувати?

12. Колізії у законодавчому регулюванні статусу суддів та їх подолання.

13. Мирові судді: зарубіжний досвід і можливості щодо його запозичення в Україні.

14. Суд присяжних і народні засідателі: чи потрібне в Україні поєднання цих інститутів?

 

Завдання для самопідготовки (6 год.)

1. Порівняйте положення Закону України „Про судоустрій і статус суддів”, що стосуються удосконалення статусу суддів, і концептуальних документів щодо проведення судової реформи (див. список рекомендованих джерел): які ідеї реалізовано у Законі, а які – ні?

2. Знайдіть актуальні законопроекти щодо змін у статусі суддів та ознайомтеся з ними (скористайтеся пошуковою системою Верховної Ради України http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2). Проаналізуйте основні їхні ідеї.

 

 

Тема 5. Проблеми реалізації

загальних принципів правосуддя (16 год.)

 

Лекційні заняття 7-8 (4 год.)

Єдність та диференціація судового процесу. Верховенство права і законність як принципи правосуддя. Проблеми реалізації гласності і відкритості. Проблеми принципу диспозитивності. Примирення і запровадження медіації.

Рівність і змагальність сторін. Проблеми забезпечення права на правову допомогу. Розумні строки розгляду справ. Проблеми забезпечення права на оскарження і перегляд судових рішень. Обов’язковість судових рішень. Проблема судового прецеденту. Принцип державної мови судочинства: практичні аспекти його реалізації.

Демонстрація документального відеофільму.

 

Семінарські заняття 6-7 (4 год.)

1. Верховенство права і законність.2. Гласність і відкритість

3. Диспозитивність. Примирення і медіація.

4. Рівність і змагальність. Право на правову допомогу.

5. Розумні строки розгляду справ.

6. Забезпечення права на оскарження і перегляд судових рішень.

7. Обов’язковість судових рішень. Проблема судового прецеденту.

8. Принцип державної мови судочинства.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты