Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовні теми доповідей (презентацій) студентів
Читайте также:
  1. Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів
  2. Діагностування психологічної готовності студентів до опанування нового у професійній діяльності
  3. Діяльність дитячих і юнацьких громадських організацій як одна із форм організації дозвілля учнів та студентів.
  4. ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  5. для студентів гр. МН01,03-13
  6. Для студентів денної форми навчання
  7. Для студентів заочної форми навчання
  8. Для студентів, які навчаються за галуззю знань
  9. До проведення занять та крітерії оцінювання роботи студентів.
  10. З ДИСЦИПЛІНИ «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1. Концепція судового права: основні положення, критичний аналіз.

2. Верховенство права і законність: проблеми співвідношення.

3. Верховенство права у рішеннях Європейського суду з прав людини, значення для національної судової практики.

4. Прозорість, гласність і відкритість: проблеми співвідношення понять.

5. Проблеми реалізації принципів гласності і відкритості.

6. Розвиток принципу диспозитивності в Україні.

7. Моделі медіації у світі та перспективи для України.

8. Проблеми запровадження медіації в Україні.

9. Принцип змагальності: альтернатива принципу об’єктивної істини чи засіб з‘ясування істини?

10. Моделі гарантованої правової допомоги у світі. Проблеми запровадження системи безоплатної правової допомоги в Україні.

11. Тлумачення розумних строків розгляду справи у рішеннях Європейського суду з прав людини.

12. Проблеми законодавчого та організаційного забезпечення розумних строків у судовій практиці.

13. Проблеми інституту оскарження і перегляду судових рішень у процесуальному праві України.

14. Основні перешкоди для виконання судових рішень: причини, наслідки, напрямки їх подолання.

15. Судовий прецедент: чи є і чи потрібен він в Україні?

16. Співвідношення принципів державної мови і доступності правосуддя.

 

Завдання для самопідготовки (8 год.)

1. Порівняйте положення Закону України „Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних кодексів, що стосуються забезпечення реалізації загальних принципів правосуддя, а також положення концептуальних документів щодо подальшого проведення судової реформи (див. список рекомендованих джерел): які ідеї реалізовано у законодавстві, а які – ні?

2. З‘ясуйте, як вплинуло прийняття Закону України „Про судоустрій і статус суддів” на реалізацію принципів правосуддя.

3. Проаналізуйте розбіжності у реалізації загальних принципів правосуддя між процесуальними кодексами і дайте оцінку їх обґрунтованості.

4. Знайдіть актуальні законопроекти щодо змін у судочинстві, ознайомтеся з ними та проаналізуйте під кутом зору загальних принципів правосуддя (скористайтеся пошуковою системою Верховної Ради України http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2).

Тема 6. Проблеми визначення судової юрисдикції (12 год.) 

Лекційне заняття 9 (2 год.)

Поняття і види судової юрисдикції. Межі конституційної юрисдикції. Межі цивільної юрисдикції. Межі господарської юрисдикції. Межі адміністративної юрисдикції. Межі кримінальної юрисдикції. Інші види судової юрисдикції (у т. ч. справи про притягнення юридичних осіб до відповідальності за корупційні діяння).

 

Семінарські заняття 8-9 (4 год.)

1. Проблеми розмежування конституційної та адміністративної юрисдикцій.

2. Проблеми розмежування цивільної і господарської юрисдикцій.

3. Проблеми відмежування адміністративної юрисдикції від цивільної та господарської юрисдикцій.

4. Кримінальна юрисдикція та суміжні з іншими юрисдикціями питання.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты