Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗ методики
Читайте также:
  1. B. Искусственная вентиляция легких. Методики проведения искусственной вентиляции легких
  2. Бессознательное и проективные методики
  3. Второй вопрос. Стадии развития значений слов. Методики образования искусственных понятий.
  4. Глава 1. Методики диагностики личностного роста школьников
  5. Диагностические методы и методики по выявлению уровня развития коллектива класса и его самоуправления, взаимоотношений между учащимися
  6. Для методики нав­чання іноземних мов важливі такі положення.
  7. З історії становлення методики читання. Основний метод навчання дітей читанню
  8. Загальна характеристика методів і методики розробки стратегії фірми.
  9. Задачи и основы методики ЛФК при травмах ОДА

1.Методика навчання іноземних мов я к наука. ЇЇ зв’язок з суміжними наукам

2.Сучасні методичні принципи навчання іноземних мов.

3.Чотирикомпонентна мета навчання іноземних мов у ЗОШ. Поняття іншомовної комунікативної компетенції.

4.Основні компоненти змісту навчання іноземних мов.

5.Вправи у навчанні іноземних мов: поняття “вправа”, “структура вправи”, “класифікація вправ”.

6. Поняття « фонологічна компетенція» та методика її формування.

7. Методика формування лексичної компетенції.

8.Поняття “потенціальний словник”, його джерела. Типи і види вправ для формування потенціального словника учнів.

9.Методика формування граматичної компетенції на різних ступенях загальноосвітньої школи.

10.Поняття “активний” і “пасивний” граматичний мінімум. Типи і види вправ для засвоєння ГС пасивного мінімуму. Особливості навчання граматики на старшому ступені.

11.Методика формування компетенції в аудіюванні. Мета і зміст навчання аудіювання. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності.

12.Система вправ для навчання аудіювання. Різні способи перевірки розуміння аудіотекстів.

13.Загальні та відмінні характеристики (психологічні та мовні) діалогічного та монологічного мовлення, їх урахування в процесі навчання. Функціональні типи діалогу та монологу.

14.Методика формування компетенції у діалогічному мовленні.

15.Методика формування компетенції у монологічному мовленні.

16.Навчання техніки читання: поняття “техніка читання”, труднощі навчання, методи навчання техніки читання англійською мовою. Типи і види вправ для навчання техніки читання.

17.Методика формування компетенції в читанні. Мета і зміст навчання читання в ЗОШ. Класифікація видів читання.

18.Робота з текстом для читання: передтекстові та післятекстові вправи, різні способи перевірки розуміння прочитаного.

19.Навчання техніки письма: поняття “техніка письма”, труднощі навчання. Типи і види вправ для навчання графіки ті орфографії.

20. Мета і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності. Система вправ для навчання письма.

21.Усний метод Гарольда Пальмера.

22.Методична система навчання читання Майкла Уеста.

23.Аудіо-лінгвальний метод Чарльза Фріза та Роберта Ладо.24.Аудіо-візуальний метод.

25.Інтенсивне навчання: принципи методу активізації, типи уроків, характерні навчальні прийоми, переваги та недоліки методу.

26.Етапи роботи в циклі уроків інтенсивного навчання (подача нового навчального матеріалу, тренування в спілкуванні, практика в спілкуванні).

27.Комунікативний метод: принципи навчання, характерні навчальні прийоми.

28. Урок як основна форма навчально-виховного процесу.

29.Контроль у навчанні іноземних мов: функції, об’єкти, види й форми. Тест як засіб контролю.

30.Планування навчально-виховного процесу з іноземної мови. Види планів. Особливості планування уроків іноземної мови на різних ступенях навчання.

 

 

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Інститут іноземних мов

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 60; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты