Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ
Читайте также:
  1. Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів
  2. Діагностування психологічної готовності студентів до опанування нового у професійній діяльності
  3. Діяльність дитячих і юнацьких громадських організацій як одна із форм організації дозвілля учнів та студентів.
  4. для студентів гр. МН01,03-13
  5. Для студентів денної форми навчання
  6. Для студентів заочної форми навчання
  7. Для студентів, які навчаються за галуззю знань
  8. До проведення занять та крітерії оцінювання роботи студентів.
  9. З ДИСЦИПЛІНИ «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

Еколого-меліоративний факультет

Гідромеліорація

На вивчення дисципліни відводиться:

-денна ф. н. - 72 години,

-заочна ф. н. - 36 годин.

З них:

А). Аудиторні заняття:

- денна ф. н. - 32 години,

-заочна ф. н. - 8 годин.

З них:

-лекції: денна ф. н. - 16 год., заочна ф. н. - 4 год.

-практичні заняття: денна ф. н. - 16 год., заочна ф. н. - 4 год.

-реферати, аналітичні огляди: денна ф. н. - 6,25 год.

Б). Самостійна робота:

-денна ф. н. - 40 години,

-заочна ф. н. - 28 годин.

В). Форма контролю:

-денна ф. н. - контроль-модульна робота – 2, диф. залік.

-заочна ф .н. - диф. залік.

Екологія

На вивчення дисципліни відводиться 72 години

З них:

А). Аудиторні заняття:

-денна ф. н. (2к.) - 32 години.

З них:

-лекції: денна ф. н. - 16 год.

-практичні заняття: денна ф. н. - 16 год.

-реферати, аналітичні огляди: денна ф. н. - 4,75 год.

Б). Самостійна робота:

-денна ф .н. - 40 години,

В). Форма контролю:

- денна ф. н. - контроль-модульна робота -2.

 


Факультет механізації сільського господарства

Механіки

На вивчення дисципліни відводиться:

-денна ф. н. (3к) - 54 години,

-заочна ф. н. (4к) - 40 годин.

З них:

А). Аудиторні заняття:

-денна ф. н. - 28 години,

-заочна ф. н. - 8 годин.

З них:

-лекції: денна ф. н. - 14 год., заочна ф. н. - 4 год.

-лабораторні заняття: денна ф. н. - 14 год., заочна ф. н. - 4 год.

Б). Самостійна робота:

-денна ф. н. - 26 годин,

-заочна ф. н. - 32 години.

В). Форма контролю:

-денна ф. н. - контроль-модульна робота.

-заочна ф. н. - диф. залік.

 

Технологія переробки та збереження зерна

На вивчення дисципліни відводиться:

- заочна ф. н. (1 та 4 курси) - 40 годин.

З них:

А). Аудиторні заняття:

-заочна ф. н. (4 курси) - 6 годин.

З них:

-лекції: заочна ф. н. (2 та 4 курси) - 4 год.

-практичні заняття: заочна ф. н. (2 та 4 курси) - 4 год.

-реферати, аналітичні огляди: денна ф. н. - 6,25 год.

Б). Самостійна робота:

-заочна ф. н. - 32 години.

-заочна ф. н. - диф. залік.


Агрономічний факультет

Агрономія

На вивчення дисципліни відводиться:

-денна ф. н. (1к.) - 72 години,-заочна ф. н. (3к.) - 36 годин.

-заочна ф. н. (4к.) - 81 годин.

З них:

А). Аудиторні заняття:

-денна ф. н. (1к.) - 40 годин,

-заочна ф. н. (3к.) - 10 годин.

-заочна ф. н. (4к.) - 12 годин.

З них:

-лекції: денна ф. н. (1к.) - 16 год., заочна ф. н. (3к.) - 4 год., заочна ф. н. (4к.) - 6 год.

-лабораторні заняття: денна ф. н. (1к.) - 24 год., заочна ф. н. (3к.) - 6 год.

-практичні заняття: заочна ф. н. (4к.) - 6 год.

-реферати, аналітичні огляди: денна ф. н. - 6,25 год.

Б). Самостійна робота:

-денна ф. н. (1к.) - 32 години,

-заочна ф. н. (3к.) - 26 годин.

-заочна ф. н. (4к.) - 57 годин.

В). Форма контролю:

-денна ф. н. - контроль-модульна робота - 2, іспит

-заочна ф. н. (3к., 4к.) - диф. залік.

Садово-паркове господарство

На вивчення дисципліни відводиться:

-денна ф. н. (2к.) - 54 години,

-заочна ф. н. - 27 годин.

З них:

А). Аудиторні заняття:

-денна ф. н. - 32 години,

-заочна ф. н. - 6 годин.

З них:

-лекції: денна ф. н. - 16 год., заочна ф. н. - 2 год.

-практичні заняття: денна ф. н. - 16 год., заочна ф. н. - 4 год.

Б). Самостійна робота:

-денна ф. н. - 22 години,-заочна ф. н. - 21 година.

В). Форма контролю:

-денна ф. н. - контроль-модульна робота.

-заочна ф. н. - диф. залік.

 


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты