Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФакультет менеджменту та маркетингу
Читайте также:
  1. АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ И ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.
  2. Аудит стану екологічного менеджменту
  3. Базы практики Юридического факультета
  4. Біотехнологічний факультет
  5. Более подробно технология создания результато-ориентированных формулировок задач приведена на стр.96-100 учебного пособия по тайм-менеджменту.
  6. Более подробно эти факторы раскрыты в учебном пособии по тайм-менеджменту на стр. 213 – 214. Прочитайте их внимательно.
  7. Види сучасного маркетингу
  8. Визначення маркетингу у різних аспектах.
  9. Використання маркетингу на вітчизняних і закордонних підприємствах.
  10. Внимание к прямой почтовой рассылке и телефонному маркетингу

Маркетинг

На вивчення дисципліни відводиться.

-денна ф. н. (2к.) - 72 години,

-заочна ф. н. (2к., 3к.) - 36 годин.

З них:

А). Аудиторні заняття:

-денна ф. н. - 24 години,

-заочна ф. н. - 10 годин.

З них:

-лекції: денна ф. н. - 8 год., заочна ф. н. - 4 год.

-практичні заняття: денна ф. н. - 16 год., заочна ф. н. - 6 год.

Б). Самостійна робота:

-денна ф. н. - 48 годин,

-заочна ф. н. - 26 годин.

В). Форма контролю:

-денна ф. н. - контроль-модульна робота - 2, іспит.

-заочна ф. н. - іспит.

Менеджмент

На вивчення дисципліни відводиться:

-денна ф. н. (2к.) - 54 години,

-заочна ф. н. - 36 годин.

З них:

А). Аудиторні заняття:

-денна ф. н. - 24 години,

-заочна ф. н. - 8 годин.

З них:

-лекції: денна ф. н. - 8 год., заочна ф. н. - 4 год.

-практичні заняття: денна ф. н. - 16 год., заочна ф. н. - 4 год.

Б). Самостійна робота:

-денна ф. н. - 48 годин,

-заочна ф .н. - 28 годин.

В). Форма контролю:

-денна ф. н. - контроль-модульна робота

-заочна ф. н. – диф. залік

 


Вид, тема та структура занять Обсяг, годин Література, стор.
Модуль 1. Негативні фактори в житті людини природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру. Державні заходи щодо захисту життя людини, сільськогосподарських тварин, а також сільськогосподарських рослин.
Аудиторні заняття, всього:
Тема 1. Лекція: Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності. Безпека життєдіяльності. Загальна характеристика. Середовище проживання людини. Зміст питань: 1.1. Аксіоми, методологічні основи, системний підхід до безпеки життєдіяльності. 1.2. Безпека системи. Теоретичні основи БЖД 1.3. Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності, система «людина - машина - життєве середовище» та її компоненти. Додаток 1. Основні терміни і поняття безпеки життєдіяльності Тести на продовження (15 тестів) Тестові завдання (49 тестів) ВМ-1 год. ВМС-1 год. Мех.-2 год. ГМ-2 год. ЕМ-2 год. Агр.-2 год. СПГ-2 год. БТ-2 год. ОА,Ф-1год. ОАС-1 год. МР-1 год. МТ-1 год. 3-39   3-7   7-11 12-14   15-28 29-39
Тема 2. Лекція: Таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек. Класифікація небезпек. Потенціальна небезпека. Поняття про теорію ризику. Зміст питань: 2.1. Небезпеки та їх джерела. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів. 2.2. Вплив небезпек на людей, суспільство, державу і середовище проживання. 2. 3. Ризик, як оцінка небезпеки. Загальна оцінка та характеристика небезпек. Тести на продовження (26 тестів) Тестові завдання (137 тестів) ВМ-1 год. ВМС-1 год. Мех.-2 год. ГМ-2 год. ЕМ-2 год. Агр.-2 год. СПГ-2 год. БТ-2 год. ОА,Ф-1год. ОАС-1 год. МР-1 год. МТ-1 год. 3-48   3-11   11-16   16-23   25-48
Тема 3. Лекція: Вплив людини на навколишнє середовище. Зміст питань: 3.1. Дія людини на довкілля. Антропогенне забруднення атмосфери, парниковий ефект, кислотні дощі, смог, руйнування озонової оболонки Землі. 3.2. Антропогенне забруднення гідросфери. 3.3. Антропогенне забруднення літосфери. Тестові завдання (49 тестів) ВМ-1 год. Мех.-2 год. ГМ-2 год. ЕМ-2 год. Агр.-2 год. СПГ-2 год. БТ-2 год. ОА,Ф-1год. МР-1 год. МТ-1 год.   3-33   3-16     16-17 18-22 23-33
Тема 4. Лекція: Природні біотичні, специфічні та абіотичні небезпеки, характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. Зміст питань: 4.1. Характеристика і класифікація природних біотичних небезпечних явищ. 4.2. Класифікація абіотичних природних небезпечних явищ. 4.3. Характеристика і класифікація природних специфічних явищ. Тестові завдання (106 тестів) ВМ-1 год. Мех.-2 год. ГМ-2 год. ЕМ-2 год. Агр.-2 год. СПГ-2 год. БТ-2 год. ОА,Ф-1год. МР-1 год. МТ-1 год.       3-55     3-14   14-16 16-25 26-55
Тема 5. Лекція: Соціально-політичні небезпеки їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС. Зміст питань: 1. Системи класифікацій небезпек. 2. Соціальні небезпеки, пов'язані з психічною дією на людину(крадіжка, грабіж, розбій, бандитизм, шантаж, шахрайство, зґвалтування, захоплення заручників, організована злочинність, корупція у світі і на Україні). Засоби самозахисту в ситуаціях, пов'язаних з насильством. 3. Соціальні небезпеки, пов'язані з конфліктами, війнами, тероризмом, вандалізмом. 4. Соціальні небезпеки, пов'язані із вживанням речовин, що руйнують організм людини(наркоманія, паління, алкоголізм). 5. Соціальні небезпеки, пов'язані з внутрішніми процесами, з порушенням психіки людини(суїцид, зомбування людини, Інтернет і ігрова залежність). Тестові завдання(56 тестів) ВМ-1 год. ВМС-1 год. Мех.-2 год. ГМ-2 год. ЕМ-2 год. Агр.-2 год. СПГ-2 год. БТ-2 год. ОА,Ф-1год. ОАС-1 год. МР-1 год. МТ-1 год.   3-92   3-7 8-32   33-47   47-62   62-73     74-92
Тема 2/1. Практичні заняття: Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності. Рішення задач та тестів на доповнення. Зміст питань: 1. Теоретична частина. Теорія небезпек і ризик. 2. Практична частина. Рішення задач про ризик (1-15). 3. Рішення тестів ести на доповнення (1-6 тестів). ГМ-1 год. ЕМ-1 год. Агр.-2 год. СПГ-1 год. БТ-1 год. ОА,Ф-1год. МР-1 год. МТ-1 год.   49-56     50-51 51-55 55-56
Тема 4/1. Семінарські заняття: Небезпечні фактори навколишнього середовища. Кратка характеристика природного середовища проживання та життєдіяльності людини. Зміст питань: 1. Походження, еволюція, структура Всесвіту, нашої Галактики, Сонячної системи. 2. Літосфера Землі, походження, етапи формування, будова і склад 3. Атмосфера Землі, походження, хімічний склад, будова. 4. Гідросфера Землі, походження, екологічні функції води, обезводнення організму, проблеми водопостачання на Україні і Дніпропетровській області. 5. Біосфера Землі, межі, склад, живі організми, енергія 6. Техносфера. 5. Ноосфера. Тестові завдання(49 тестів) ВМ-1 год. ВМС-1 год. Мех.-2 год. ГМ-2 год. ЕМ-2 год. Агр.-2 год. СПГ-2 год. БТ-2 год. ОА,Ф-2год. ОАС-1 год. МР-2 год. МТ-2 год.   3-51   7-11   11-15 15-25 25-30     30-34 34-35 35-37 38-51
Тема 4/2. Семінарські заняття: Характеристика природних геологічних, гідрологічних, атмосферних процесів і явищ. Вражаючі фактори, характер їх проявів на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. Зміст питань: 4.1. Природні небезпечні явища літосфери (геологічні) – землетруси (визначення, причини, сейсмічна активність, типи геологічних розломів, основні параметрів, характеристики, шкали вимірювання інтенсивності, трудності прогнозу, дії населення), виверження вулканів (визначення, причини, типи, дії населення), зсуви, сіли, обвали, лавина. 4.2. Природні гідросферні (гідрологічні) небезпечні явища - повінь, підтоплення, цунамі. 4.3. Природні атмосферні (метеорологічні) небезпечні явища – урагани, циклони, бурі, штормові вітру, шквали, смерчі (торнадо), сильні осідання, засухи, тумани, ожеледь, завірюхи, заморожування, морози, грози. 4.4. Природні пожежі - лісові, торф'яні, степові. Тестові завдання (123 тести) ВМ-1 год. ВМС-1 год. Мех.-2 год. ГМ-2 год. ЕМ-2 год. Агр.-2 год. СПГ-2 год. БТ-2 год. ОА,Ф-2год. ОАС-1 год. МР-2 год. МТ-2 год.   3-112   7-34     34-50   50-76     76-79 80-112
Тема 5/1. Семінарські заняття: Медичне харчування, здоров’я і людина (тварина). Безпека харчування Зміст питань: 5.1. Харчові речовини людини і вимоги пред'являються до них 5.2. Білки (амінокислоти) склад, основні джерела. Добова норма на людину в режимі харчування і енергоцінності. 5.3. Жири. Елементарний склад. Основні джерела. Добова норма людини в раціоні живлення і енергоцінності. 5.4. Вуглеводи. Елементарний склад. Основні джерела. Добова норма людини в раціоні живлення і енергоцінності. 5.5. Вітаміни і їх роль в раціоні живлення людини. 5.6. Мінеральні речовини і їх роль в раціоні живлення людини. 5.7. Обмін речовин і енергії в процесі живлення людини. 5.8. Режим харчування людини. 5.9. Забруднення продуктів харчування нітратами (нітритом) і радіонуклідами. 5.10. Суть і характеристика здоров'я населення (людини). Тестові завдання (27 тестів) ВМ-1 год. ВМС-1 год. Мех.-1 год. ГМ-1 год. ЕМ-2 год. Агр.-2 год. СПГ-2 год. БТ-2 год. ОА,Ф-1год. МР-2 год. МТ-1 год. 3-36   7-8 8-10   10-11   11-13   13-15 15-17 17-18 19-21   21-24 25-33
Тема 5/2. Семінарські заняття: Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. Психофізіологічні основи безпеки здоров’я Зміст питань: 5.1. Соціальні небезпеки, пов'язані із захворюваннями людей, домашніх і сільськогосподарських тварин. - Міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем, пов'язаних із здоров'ям (документи ВООЗ.) - Віруси (грип), хвороба Боткіна або вірусний гепатит, туберкульоз, синдром придбаного імунного дефіциту, венеричні хвороби, харчові інфекції. - Епідемії. Заходи і засоби профілактики під час епідемій і карантину. 2. Соціальні небезпеки, пов'язані із захворюваннями сільськогосподарських і домашніх тварин. - Сибірська виразка, сап, ящур, чума великої рогатої худоби, чума птаха, лептоспіроз, сказ. - Шляхи поширення. Можлива дія на здоров'я і життя людей, і профілактика захворювань, що передаються від домашніх тварин. Дії постраждалих після укусу тварин. 3. Сучасна демографічна ситуація у світі і на Україні і її вплив на безпеку життєдіяльності людей. - Чисельність населення Землі. Населення України(історична довідка). Демографічна ситуація на Україні. 4. Життя і здоров'я людини - показники здоров'я. - Показники здоров'я, критерії оцінки якості здоров'я. Показники здоров'я на Україні і в Дніпропетровській області. - Індивідуальне здоров'я, його складові, способи збереження. 5. Здоровий спосіб життя, елементи формування і його відповідні частини. - Спосіб життя. Основні складники здорового способу життя. Рівень життя. - Еволюція очікуваної тривалості життя. Народжуваність. Якість життя. Стиль життя. 6. Режими праці і відпочинку, сну, фізичне навантаження, розпорядок дня, гартування. 7. Психофізичні особливості роботи підлітків, людей середнього і літнього вік. - Життєдіяльність підлітків. - Криза середини життя.. Життєдіяльність людей літнього віку. - Біологічні ритми людини 8. Економіко-соціальні небезпеки. - Бідність - причини, концепції, прожитковий рівень. - Соціальний захист, її види(доступна охорона здоров'я, освіта, пенсійне забезпечення, система соціального обслуговування, надання соціальних послуг, міри соціальної підтримки). - Заробітна плата. Робота. Безробіття, її види. - Пенсійне забезпечення. - Житлова площа. - Освіта, грамотність. Тестові завдання (46 тестів) ВМ-1 год. ВМС-1 год. Мех.-2 год. ГМ-2 год. ЕМ-1 год. Агр.-2 год. СПГ-1 год. БТ-1 год. ОА,Ф-1 год. ОАС-1 год. МР-1 год. МТ-2 год.   3-102     7-21   21-22     23-29   29-39   39-51   51-55   55-65     65-87     88-102
Модуль 2. Ліквідація наслідків впливу на людину, тварин, рослини, с/г об’єкти радіоактивних, хімічних та вибухонебезпечних речовин.
Аудиторні заняття, всього:
Тема 6. Лекція: Техногенні небезпеки та їх наслідки на об’єкти с/г виробництва. Зміст питань: 1.Наслідки виникнення і класифікація техногенних небезпек. 2. Небезпеки, пов'язані з пожежами і вибухами. 3. Небезпеки, пов'язані з використанням транспортних засобів. 4. Небезпеки пов'язані з пошкодженнями чи руйнуваннями на комунально-енергетичних сітях. 5. Гідродинамічні небезпеки. Тестові завдання (27 тестів) ВМ-2 год. ВМС-1 год. Мех.-2 год. ГМ-4 год. ЕМ-4 год. Агр.-4 год. СПГ-4 год. БТ-4 год. ОА,Ф-2 год. ОАС-1 год. МР-2 год. МТ-2 год.   3-48   3-8 8-14 14-29 29-35   36-38 39-46
Тема 7. Лекція: Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та об’єктів економіки у НС. Оцінка радіаційної та хімічної обстановки, основні поняття і визначення. Зміст питань: 1. Правові основи безпеки життєдіяльності. 2. Управління і контроль безпеки життєдіяльності. 3. Оцінка радіаційної і хімічної обстановки, основні поняття і визначення. Тестові завдання (27 тестів) ВМ-1 год. Мех.-2 год. ГМ-2 год. ЕМ-2 год. Агр.-2 год. СПГ-2 год. БТ-2 год. ОА,Ф-2 год. МР-1 год. МТ-1 год 3-41     3-22 22-26 26-31   32-38
Тема 6/1. Практичні заняття: Прилади радіаційного та хімічного захисту. Організація радіаційного і хімічного контролю. Зміст питань: 1. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю опромінювання: - вимірювач потужності дози (рентгенметр) ДП-5В - засоби дозиметричного контролю (ДП-22В, ДЛП-24, ИД-1, ИД-11) - побутові прилади радіаційного контролю (Мастер-1, Бела, Сосна) 2. Засоби хімічної розвідки: - військовий прилад хімічної розвідки ВПХР - військовий прилад хімічної розвідки, медичної і ветеринарної служб (ПХР-МВ) Тестові завдання (14 тестів) Мех.-1 год. ГМ-1 год. ЕМ-1 год. Агр.-2 год. СПГ-1 год. БТ-1 год. ОА,Ф-1 год. МР-1 год. МТ-1 год 3-87     5-41   42-82   83-87
Тема 6/2. Практичні заняття: Оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС на с/г об'єкті (прогнозування). Радіаційна безпека. Зміст питань: 1. Прогнозування та виявлення радіаційної обстановки методом прогнозування 2. Оцінка радіаційної обстановки 3. Рішення задач по оцінці прогнозованої радіаційної обстановки, з урахуванням особливостей оцінки на факультетах економічних спеціальностей, біотехнологічному факультеті, факультеті ветеринарної медицини, агрономічному та механізації с/г. ВМ-2 год. ВМС-2 год. Мех.-2 год. ГМ-2 год. ЕМ-2год. Агр.-4 год. СПГ-2 год. БТ-2 год. ОА,Ф-2 год. ОАС-1 год. МР-2 год. МТ-2 год 3-53   4-6   6-9 9-53
Тема 6/3. Практичні заняття: Техногенні аварії з вибухами та руйнуванням споруд, будівель і забруднення навколишнього середовища. Зміст питань: 1. Оцінка обстановки в зонах (осередках) ураження надзвичайних ситуацій 2. Рішення завдань за оцінкою інженерного захисту захисних споруд з/х об'єкту (МТП, МТФ) ГМ-2год. ЕМ-1 год. СПГ-1 год. БТ-1 год. ОА,Ф-2 год. МР-1 год. МТ-2 год   3-25     3-12   12-25
Тема 6/4. Семінарські заняття: Сільськогосподарське виробниче середовище. Техногенні небезпеки, пов’язані з викидом (розливом) шкідливих речовин у навколишнє середовище. Зміст питань: 1. Небезпечні та шкідливі хімічні речовини, їх збереження та склад. 2. Класифікація небезпечних хімічних речовин. 3. Фізико-хімічні властивості небезпечних хімічних речовин 4. Токсичні властивості НХР 5. Небезпеки, пов’язані з викидом (розливом) небезпечних хімічних речовин в навколишнє середовище 6. Захист населення від небезпечних хімічних речовин 6.1. Тимчасова евакуація та укриття населення, обмеження доступу та переміщення людей в зонах зараження 6.2. Медична допомога потерпілим при хімічних враженнях НХР 7. Ліквідація наслідків аварій з викидом небезпечних хімічних речовин 7.1. Хімічна розвідка та хімічних контроль при ліквідації хімічно небезпечних речовин 7.2. Ведення рятувальних робіт в осередках хімічного ураження 7.3. Способи та засоби ліквідації наслідків хімічно небезпечних аварій 8. Характеристика основних небезпечних хімічних речовин Закриті тести (204 тести) ВМ-1 год. ВМС-1 год. Мех.-2 год. ГМ-2 год. ЕМ-2 год. Агр.-4 год. СПГ-2 год. БТ-2 год. ОА,Ф-2 год. ОАС-1 год. МР-2 год. МТ-2 год 3-171   7-11 11-15 15-17 17-20 20-24   24-30   30-40     40-126 127-171
Тема 6/5. Семінарські заняття: Сільськогосподарське виробниче середовище. Техногенні небезпеки, пов’язані з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Зміст питань: 1. Небезпеки, пов'язані з викидом радіоактивних речовин в довкілля. - Будова речовини і явище радіоактивності. - Іонізуюче випромінювання. Природні і штучні(антропогенні) джерела іонізуючих випромінювань. Радіоактивний радон. - Способи опромінення людей і сільськогосподарських тварин. Характеристика, одиниці виміру, біологічні дії іонізуючих випромінювань і їх вражаючі чинники - Захворювання, викликані дією іонізуючих випромінювань. 2. Форми і міри променевої хвороби і променевих опіків людей і сільськогосподарських тварин. 3. Дія радіоактивних речовин на сільськогосподарські рослини. 4. Дія основних радіонуклідів на людей і сільськогосподарських тварин. 5. Причини і наслідки катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. 6. Ядерні енергетичні реактори АЕС(характеристика, принцип роботи, класифікація ядерних реакторів, пристрій, причини радіаційних аварій і їх рівні). 7. Радіаційна безпека. Норми радіаційної безпеки і основні регламентні величини України - НРБУ 1997 року. Ліміт доз і допустимі рівні. 8. Заходи по обмеженню опромінення населення в умовах радіаційної аварії. 9. Дія населення при аварійній ситуації на АЕС і радіаційних об'єктах. Тести на продовження(15 тестів) Тестові завдання (209 тестів) ВМ-1 год. ВМС-1 год. Мех.-1 год. ГМ-2 год. ЕМ-2 год. Агр.-4 год. СПГ-2 год. БТ-4 год. ОА,Ф-2 год. ОАС-1 год. МР-2 год. МТ-1 год   3-158     7-31   31-38   39-42 42-48 49-65   65-76     76-86   86-94   94-107 109-158
         

  


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 36; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты