Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОбсяг правової допомоги. Між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах
Читайте также:
  1. Актуальні проблеми визначення підстав господарсько-правової відповідальності в теорії юридичної (правової) відповідальності.
  2. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  3. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони та використання
  4. Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень
  5. Витрати, пов'язані з наданням правової допомога
  6. Вплив англійського права на становлення правової системи США
  7. Громадянське суспільство та його значення у формуванні та функціонуванні правової держави.
  8. Державна система правової охорони інтелектуальної власності
  9. Доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Ст.64
  10. Експлуатаційні витрати - це поточні витрати об’єкту зв’язку необхідні для надання обсягу послуг за певний період часу (рік, квартал).

ДОГОВІР

Між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.05.93 р.

ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 04.02.94 р.

ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 14.08.94 р.

 

Республіка Польща і Україна, які в подальшому іменуються "Договірні Сторони",

 

керуючись прагненням розвивати дружні стосунки між обома державами, а також поглиблювати і вдосконалювати взаємне співробітництво в галузі правових відносин,

 

домовились про таке:

 

ЧАСТИНА ПЕРША

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 1

Правовий захист

1. Громадяни однієї Договірної Сторони користуються на території іншої Договірної Сторони у відношенні своїх особистих та майнових прав таким же правовим захистом, як і громадяни цієї Договірної Сторони.

 

2. Громадяни однієї Договірної Сторони мають право вільно і без перешкод звертатися до органів іншої Договірної Сторони, до компетенції яких відносяться цивільні та кримінальні справи, можуть виступати в них, подавати клопотання, пред'являти позови, а також здійснювати інші процесуальні дії за тих же умов, що і громадяни цієї Договірної Сторони.

 

3. Під поняттям "цивільні справи" в цьому Договорі слід розуміти також сімейні і трудові справи.

 

4. Положення цього Договору щодо громадян Договірних Сторін поширюється також на юридичних осіб, які утворені відповідно до законодавства тієї Договірної Сторони, на території якої вони знаходяться.

 

СТАТТЯ 2

Надання правової допомоги

1. Суди і органи прокуратури Договірних Сторін, що далі іменуються "установи юстиції" надають взаємно правову допомогу у цивільних та кримінальних справах.

 

2. Інші органи Договірних Сторін, компетентні в цивільних та кримінальних справах, звертаються за наданням правової допомоги за посередництвом власних установ юстиції.

 

СТАТТЯ 3

Порядок зносин

1. В справах, що охоплюються цим Договором, установи юстиції, зносяться між собою за посередництвом центральних органів, якщо інше не передбачено цим Договором.

 

2. В розумінні цього Договору центральними органами є: з боку України - Міністерство юстиції та Генеральна Прокуратура, а з боку Республіки Польщі - Міністерство юстиції. 

3. Центральні органи можуть домовитися, що установи юстиції Договірних Сторін зносяться між собою безпосередньо.

 

СТАТТЯ 4

Обсяг правової допомоги

Договірні Сторони надають взаємно правову допомогу щодо підготовки, пересилки та вручення документів, виконання обшуку, вилучення та видачі речових доказів, проведення експертизи, огляду, допиту сторін, свідків, експертів, підозрюваних, обвинувачених і підсудних, а також виконання інших процесуальних дій.

 


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты