Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГлоссарий. Аккомодация - үйрену,өмірдің жаңа жағдайына бейімделу, дағдылану.

Читайте также:
  1. VI. ГЛОССАРИЙ
  2. Глоссарий
  3. Глоссарий
  4. Глоссарий
  5. Глоссарий
  6. Глоссарий
  7. Глоссарий
  8. Глоссарий
  9. Глоссарий
  10. Глоссарий

Аккомодация - үйрену,өмірдің жаңа жағдайына бейімделу, дағдылану.

Анропология - адамның пайда болуы мен дамуы (эволюциясы), адам нәсілдері мен физикалық (дене құрылысының түрленуі жөніндегі ғылым, жаратылыс тану ғылымының бір саласы)

Варварство - тағылық, мәдениетсіздік,рақымсыздық, дөрекілік, айуандық.

Вакуфтық жерлер - ауқатты адамдардың дін басшыларына силаған жерлері;әдетте бұл жерлер салықтан босатылып отырған .

Әскери демократия - алғашқы қауымдастық құрылыстың ыдырауы кезіндегі демократияның қалдықтарының сақталу жағдайындағы әскери көсемдердің билігі.

Волюнтаризм- қоғамдық және саяси өмірге нақты жағдайы, даму заңдылықтарын ескрусіз субьективтік шешім қабылдау.

Гетто - белгілі бір ұлттың нәсілдің өкілдерін еріксіз түрде орналастырған аймақ, өңір.

Демилитаризация - қарусыздану; бір мемлекеттің бекінісі жасауына, соғыс өндірістерінің болуына және басқа бір белгілі жерде әскер ұстауына тыйм салу.

Демократия - тәртіптің құдырауы, азғындау, рухани азу.

Интервенция - бір немесе бірнеше елдің басқа бірнеше елдің басқа бір елдің ішкі өміріне зорлықпен қол сұғуы.

Каторга – 1.қуғын-сүргін; 2.Азатты тұрмыс, ауыр жұмыс.

Комендация - әлсіз адамның өз жерін күштінің қорғаулығына беруі.

Лимит - бір нәрсені жұмсаудың, пайдаланудың келісімді шегі.

Маргинальдық- қоғамдық дамудың барысында екі түрлі мәдениеттің өзара қарым - қатынасы нәтижесінде осы екі мәдениеттің оралғанда қалған адамдардың немесе жеке адамның жағдайы.Мариоликалық - қолжаулық, дербестіктен айрылған; өз халқының мүддесіне кенғор,басқаның еркімен іс әрект жасапту.

Мезолит - орта тас ғасыр, палеолит пен неолит аралығындағы өткен кезең.

Репрессия – жазалау, қуғын сүргін.

Меценат – қолдаушы, жәрдем көрсетуші

Этнос – халық. Ұлт, ұлттық өзендік ерекшелік.

Топанимика– ономастиканың бір бөлігі. Географиалық атауларды көрсететін жеке адамдардың аттарын зерттейді.

Этнография – этнографияның өткен дәүір мен қазіргі кезде халықтың орналасуын зерттейтін бөлімі.

Хазарлар – алтыншы ғасырда түрік қағанатының құрамында болған жартылай көшпенді түрік тілді халық

Харадж – егіншілерден жиналатын салық.

Факт– дерек, шындық, ақиқат, болған іс, оқиға, құбылыс, дәлел.

Ұшыр – егіншіле мен қоленершілерден алынып отырған салықУрбанизация – кенттену, халықтың және ірі өпер кәсіп орындарының ірі қалаларға шоғырлануы.

Ұлыс – 1) ауыл қыстақ аудан. 2) меншік, иелік, қожалық, қарамғындағы ел.

Диаспора – шашырып тарау – халықтың едәүір бөлігінің туған жерінен басқа сырт елде болуы.

Дольлиен– неолит, қола дәүіріндегі құрылыс тақтамен жабылған тас жәшік.

Клерикализм- өзінің саяси ықпалын күшейту үшін дінді пайдалануды көздейтінм саяси бағыт.

Монография– бір мәселе, тақырыпқа арналған ғылыми зерттеу.

Стакфлеция– торқырау кейін кету.

Коммендация – жеке басын қорғағаны үшін феодаодың әміршіге әскери қызмет немесе басқа да жұмыстар атқарады.

Миссионер – басқа діндегі халықтар арасында өз дінін тартушы үгітшілер; Миссионер - әдетте идиологиалық экспенсия қызметін атқарады.

Эпитафия – қабір ескерткішіне жазылған жазу.

Кондоминиюм – (бірге қатысу) – бір территорияны екі не оданда көп мемлекттердің билеуі.

Музари немесе Барзигар – шаруалардың үшке алған жерлерінен алынатын алым-салық.

Геноцид – (genos – тегі, colder - өлтіру) – тұрғындар бөлігінің жекелеген топтарының діни өкілдік сипатта жою.

Неандретальдық адам – қазып алынған адамның түрі, питекантроптардың ұрпағы.

Неантроп – қазіргі түрдегі адам.

Неоген кезеңі – Кайнозой эрасынан кейінгі 2-ші кезкң бұдан 25млн. Жыл бұрын басталып, 23млн. Жылдай уақытқа созылған.

Нөкер – жауынгер қызметші.

Откочевка– көшпелілердің наразылылығының бір түрі,туған жерінен көшіп кету.

Калеоантропология – натроплогияның қазып алынған адамдарды зерттейтін бөлімі.

Палеоантроп – ежелгі адам,ертедегі адам.

Патриархалдық – Феодалдық қатынастар.

Питикантроп– ежелгі қазып алынған адам, неандертальдық адамнан бұрын өмір сүрген.

Мемлекет– қоғамда алғашқы рулық қауымның құлдырап,қанаушы және қанушы топтар пайда болғаннан кейіггі қалыптасқан саяси ұйым.

Монархия– мемлекеттік басқару түрі.

Мораторий – қарыз өтеу,белгілі бір әрекетке тиым салу, қаржы міндеттемелерін орындау мерзімдерін төтенше жағдайларға байланысты үкімет қаулысымен кейінге көшіру.

Меморандум – халқаралық қатынаста қол қойылып, мөр басылмаған дипломатиялық талқылауға жататын мәселелерді пайдаланған хат.

Тоталитаризм - әр бір адам заты, қоғам өмірінің барлық саласы мемлекет тарапынан толық басқаруға алынған мемлекеттік саяси құрылысының бір түрі.

Ұлт – аумақтың тілдің экономикалық өмірдің және ұлт мәдениеті мен тұрмыс ерекшелікерінде көрінетін адамдардың тарихи қалыптасқан бірлестігі.

Дәуір– қандайда бір құбылыстың өмір сүруіндегі немесе қандайда бір процестің дамуындағы басқа уақыт интервалынан сапалық тұрғыдан өзгеше уақыт интервалы.

Ғасыр – адамзат тарихын белгілі бір материалдық деңгейінің жетістіктеріне сәйкес негіздей отырып кезеңдерге бөлу.

Археология – тарих ғылымының көне дәуір мен орта ғасырдағы адамзат қоғамы дамуының заңдылықтары мен негізгі кезеңдерін зерттейтін ғылым.

Патша – елдегі капиталдың едәуір бөлігін иемденген әлеуметтік топ.


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 21; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Дебиеттер тізімі | Білімдер бағалау жалпы шкаласы
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты