Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБілімдер бағалау жалпы шкаласы
Читайте также:
  1. OSI моделінің жалпы сипаттамасы
  2. Адам экологиясы туралы жалпы түсінік
  3. Бағалау әдістері
  4. Бағалау әдістері
  5. Бағалау критерийі
  6. Бағалау саясаты
  7. Бағалау туралы есеп нысанына қойылатын талаптар
  8. Бағалау туралы есептің мазмұнына қойылатын талаптар
  9. Балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайын бағалау. Денсаулық топтары.
  10. Балалардың дене дамуын зерттеу және бағалау әдістері.
Аттестациялық әріптік баға Баллдардың сана эквиваленті Оқу пәннің меңгеру дәрежесінің %-ды мазмұны Дәстүрлі жүйе бойынша Баға
А 4,0 95-100 өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 қанағатты  
С 2,0 65-69
С- 1,67 60,64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0-49   Қанағаттындырылмаған

 

Пәннің қорытынды бағасы пайыздық мазмұнда төмендегідей анықталады:

Егерде, модуль бір ғана пәннен құрылатын болса, онда, модуль бойынша қорытынды бағасы пән бойынша соңғы бақылау жұмысы бағасы қойылады. Сонымен қатар қорытынды баға пәннің оқу әдістемелік бағдарламасына сәйкес, келесідей жұмыстар (практикалық, лабораториялық, есептік-графикалық, курстық), және төмендегідей формула бойынша анықталады:

,мұнда

Р1 и Р2 – І және ІІ аралық бақылау бағалары;

Э – Эмтихан бағасы;

ИМ – пән модулі бойынша қорытынды емтихан бағасы

0,4 және 0,6 – емтихан және аралық бақылау қорытынды бағасын шығару мақсатында көбейтіледі.

Модуль бірнеше компоненттерден тұрады, егерде емтихан негізгі компонен бойынша жүргізілсе (Энк), ал келесідей компоненттер бойынша қорытынды бақылау жұмысы болып: реферат, эссе, ғылыми жұмыс немесе курстық жұмыс (Эдк), төмендегідей формула бойынша есептеледі:

,мұнда

Эок – негізгі компонент бойынша бағасы;

Эдк – басқа да компонент бойынша бағасы;

ККМ – модуль компоненттерінің саны;

0,4 және 0,6 – емтихан және аралық бақылау қорытынды бағасын шығару коэффициенті.ИМ – пән модулі бойынша қорытынды емтихан бағасы


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты