Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 4. У березні місяці 20хх р. на даному підприємстві мали місце події, пов'язані із придбанням матеріалів

Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  3. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  4. Варіанти для індивідуального завдання №1
  5. Варіанти для індивідуального завдання №2
  6. Виконати тестові завдання
  7. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

У березні місяці 20хх р. на даному підприємстві мали місце події, пов'язані із придбанням матеріалів, виробництвом продукції, погашенням кредиторської заборгованості і т.д., які знайшли своє відбиття в журналі реєстрації господарських операцій.

Таблиця 9

Журнал реєстрації господарських операцій ВАТ «Донецькмашбуд»

за березень 20хх р., тис. грн

№ з/п Найменування документів і зміст господарських операцій Сума, тис. грн. Кореспонденція рахунків Тип змін
Дт Кт
Прибутковий ордер № 52 Отримана від ВАТ «Завод «Супутник» мідь рафінована 10 000 кг за ціною 50 грн. за 1 кг ?      
Видатковий касовий ордер № 64 Видано з каси під звіт Миронову Б.А. на господарські потреби        
Виписка з поточного рахунку в банку Погашена заборгованість ВАТ "Горлівський ремонтно-механічний завод" за реалізовану в лютому продукцію          
Виписка з поточного рахунку в банку Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості: - банку по короткостроковій позичці - ВАТ «Завод «Супутник» - ТОВ «Стандарт»        
Авансовий звіт № 115 Списана сума відрядних витрат, понесених інженером Ганжа М.О., на витрати виробництва          
Прибутковий касовий ордер №47 Повернутий у касу залишок невикористаних сум на відрядження інженером Ганжа М.О. ?      
Прибутковий ордер №34 Акцептований рахунок ВАТ «Східні ресурси» за придбаний дріт сталевий у кількості 9 000 кг за ціною 8 грн. за 1 кг ?      
Виписка з поточного рахунку в банку Зарахована на поточний рахунок короткострокова позичка банку        
Лімітно-забірна карта №12 Відпущені зі складу матеріали на виробництво: А) шліфувальних верстатів - мідь рафінована (20 000 кг) - сталь легована (200 т) Б) вертикально-свердлильних верстатів - мідь рафінована (4 000 кг) - сталь легована (35 т) - дріт сталевий (12 000 кг) В) токарно-гвинторізальних верстатів - заготовки великосортні сталеві (54 шт.) - сталь легована (3 т)   ? ?   ? ? ?   ? ?      
Наряди і розрахункові відомості Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва        
Прибутковий касовий ордер №48 Отримано з поточного рахунку в касу для видачі заробітної плати      
Видатковий касовий ордер №65 Видана з каси заробітна плата робітникам основного виробництва      
Накладні Оприбуткована на склад виготовлена готова продукція: - шліфувальні верстати (18 шт.) - вертикально-свердлильні верстати (19 шт.) - токарно-гвинторізальні верстати (11 шт.)   1 566 2 090      
Виписка з поточного рахунку в банку Надійшли на поточний рахунок гроші від ТОВ "Техноприлад" за реалізовані в лютому верстати      

 Необхідно вказати типи змін, що відбуваються в балансі під впливом здійснення господарських операцій у графі 6 «Тип змін» (таблиця 9) і відбити результати впливу в таблиці 10. 


Таблиця 10

Зміни в балансі ВАТ «Донецькмашбуд», що відбувалися в березні під впливом господарських операцій


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 4; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вихідні дані. Машинобудівне підприємство ВАТ «Донецькмашбуд» бухгалтерський облік веде відповідно нормам діючого законодавства та прийнятої облікової політики. | Государственное регулирование экономики
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты