Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКонтроль якості насіння
Читайте также:
  1. II. Контроль прибутковості.
  2. III. Тестовый контроль знаний
  3. IV-1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1.
  4. Административно-общественный контроль в системе управления охраной труда
  5. Аналитическая, контрольная и арбитражная пробы.
  6. Аудиторський фінансовий контроль
  7. База ГДЗС по ремонту и проверке СИЗОД, контрольный пост ГДЗС
  8. БИГ МАК[74] И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ СОВЕТ
  9. БИЛЕТ 22. Последовательный контроль надежности.
  10. Бюджетирование и контроль затрат и доходов

106. Внутрішньогосподарський контроль. Контроль за вирощуванням, обробленням, зберіганням, станом якості та документацією насіння, що здійснюється у господарствах.

107. Партія насіння. Кількість однорідного за якістю насіння, засвідчена одним документом.

108. Контрольна одиниця насіння. Гранична за масою кількість насіння, від якої відбирається середня проба для визначення його якості.

109. Точкова проба насіння. Невелика кількість насіння, що відбирається з однієї точки партії чи контрольної одиниці.

110. Об’єднана проба насіння. Сукупність точкових проб насіння

111. Середня проба насіння. Частина об'єднаної проби насіння, виділена для лабораторних аналізів.

112. Робоча проба насіння. Виділена із середньої проби частина насіння для визначення окремих показників його якості.

113. Контрольна проба насіння. Середня проба насіння, відібрана насіннєвою інспекцією для перевірки достовірності результатів попереднього аналізу.

114. Арбітражний аналіз насіння. Аналіз, що проводиться з метою розв'язування суперечностей між виробниками та споживачами насіння щодо його якості.

115. Арбітражна проба насіння. Середня проба насіння, відібрана для арбітражного аналізу.

116. Технічні умови визначення якості насіння. Вимоги нормативно-техчічної документації до умов визначення окремих показників якості насіння.

117. Насіння основної культури. Насіння досліджуваної культури, виділене з робочої проби.

118. Органолептична оцінка насіння. Оцінка якості насіння за допомогою органів чуття.

119. Відхід з насіння. Сукупність сторонніх домішок та дефектних насінин досліджуваної культури, виділених із проби чи партії.

120. Карантинні об’єкти. Насіння та плоди бур'янів, шкідники й хвороби, за наявності яких приймаються карантинні заходи.

121. Оптимальна температура проростання насіння. Температура, за якої проростання насіння відбувається найбільш інтенсивно.

122. Субстрат для пророщування насіння. Матеріали та речовини, що використовуються як середовище для пророщування насіння в лабораторних умовах.

123. Холодне пророщування насіння. Пророщення насіння у лабораторіях в умовах знижених температур.

124. Біохімічний метод визначення життєздатності насіння. Визначення життєздатності насіння за реакцією органів зародка на оброблення їх хімічними сполуками.

125. Метод бубнявіння насіння. Визначення життєздатності за різною швидкістю бубнявіння живого та мертвого насіння.

126. Морфологічний метод ідентифікації насіння. Визначення правдивості насіння за зовнішніми ознаками чи його проростками.

127. Анатомічний метод ідентифікації насіння. Визначення правдивості насіння за анатомічною структурою його органів і тканин.

128. Хімічний метод ідентифікації насіння. Визначення правдивості насіння за змінами, що відбуваються в ньому в разі впливу хімічними реактивами.129. Хроматографічний метод ідентифікації насіння. Визначення правдивості насіння за допомогою хроматографічного розділення їх хімічних речовин.

130. Каріологічний метод ідентифікації насіння. Визначення правдивості насіння за кількістю хромосом в ядрах його клітин.

131. Метод запарювання насіння. Визначення панцирності насіння соняшника шляхом оброблення його окропом.

132. Люмінесцентний аналіз насіння. Аналіз правдивості, життєздатності, зараженості та пошкодженості насіння за допомогою люмінесценції.

133. Фітопатологічний аналіз насіння. Аналіз зараженості насіння патогенними організмами.

134. Ентомологічний аналіз насіння. Аналіз заселеності насіння шкідниками-комахами, які знаходяться у явній чи прихованій формі.

135. Дезинфекція насіння. Знезараження насіння від інфекції.

136. Ґрунтовий контроль. Контроль сортової чистоти, зараженості насіння хворобами, а також ступеня чоловічої стерильності у стерильних аналогів сортів, ліній та простих між лінійних гібридів, що проводиться шляхом висіву насіння в грунт з наступною оцінкою рослин.

137. Кондиційне насіння. Насіння, сортові та посівні якості якого відповідають нормам чинного стандарту.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 33; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты