Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Види правових норм.




Читайте также:
  1. Gt; захист прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин
  2. I.2.2) Классификация юридических норм.
  3. III. Поняття, ознаки та функції правових пільг
  4. IV. Поняття, ознаки та функції правових заохочень
  5. Б) поняття, ознаки види колізійних норм.
  6. Верховенство права у системі правових цінностей.
  7. Виды административно-правовых норм.
  8. Виды структурных элементов норм.
  9. Властивості та види нормативно-правових актів. Поняття юридичної сили нормативно-правового акту.

В будь-якій правовій системі існує значна кількість правових норм, які покликані регулювати різні суспільні відносини. Ввесь масив існуючих правових норм можна поділити на різні види за різними критеріями поділу.

¨ За функціональною спрямованістю норми права поділяються на:

– регулятивні (правоустановчі), що встановлюють права і обов'язки суб'єктів;

– правоохоронні, що регламентують засоби юридичної відповідальності за порушення прав і невиконання обов'язків, що встановлені регулятивними нормами.

¨ За предметом правового регулювання — аналогічно до поділу на галузі права: конституційні, цивільні, кримінальні та ін. У свою чергу, галузеві норми поділяються на:

– матеріальні — тобто такі, що встановлюють бажане правило поведінки, права та обов'язки суб'єктів;

– процесуальні — ті, що регламентують порядок, форми і методи реалізації прав і обов'язків, встановлених у нормах права.

 

¨ За функціональним призначенням норми права поділяються на:

1. Відправні, що мають найбільш загальний характер, достатньо високу форму абстрагування і містять у собі відправні начала, основи правового регулювання суспільних відносин. Відправні норми досить неоднорідні за своїм характером, змістом і цільовим призначенням, і, у свою чергу, поділяються на:

– норми-начала, які містять положення, що закріплюють основи суспільного та державного устрою;

– норми-принципи — закріплюють вихідні принципи права;

– визначально-установчі норми — містять положення, що визначають цілі, завдання окремих галузей права, правових інститутів, предмет, форми і засоби правового регулювання;

– норми-дефініції — містять повні або неповні визначення певних правових категорій та понять.

2. Норми-правила поведінки. На відміну від відправних, це норми, що безпосередньо регулюють поведінку людей, суспільні відносини.

¨ За характером диспозиції норми права поділяються на:

– зобов'язуючі — вказують на необхідну, з точки зору держави, поведінку;

– забороняючі — вказують на неприпустиму, недозволену, з точки зору держави, поведінку;

– уповноважуючі (дозволяючі) — вказують на можливу поведінку суб'єкта.

¨ За характером регламентації бажаної поведінки суб'єктів:



– категоричні (імперативні) — приписують чітко визначені дії, однозначно закріплюють вичерпний перелік прав і обов'язків суб'єктів і не попускають жодних відхилень від них;

– диспозитивні — встановлюють певні права і обов'язки суб'єктів, але допускають вибір поведінки суб'єктів правовідношення;

– рекомендаційні — встановлюють варіанти бажаної, але необов'язкової поведінки;

– заохочувальні — встановлюють засоби заохочення за здійснення бажаних або корисних для держави і суспільства діянь.

 

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 5; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты