Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛЕКСИЧЕСКИЙ ИНДЕКС
Индекс составлен по гнездовой системе. За основу гнез­да принимается имя существительное или глагол. Устойчи­вые словосочетания и идиомы даются чаще (хотя и не все­гда) на первое слово словосочетания. Большая часть произ­водных слов дана в гнезде корневого слова. Некоторые со­кращения;

c. — список географических названий (14 урок, с. 360) или

учебных терминов (11 урок, с. 284)

d. — deyimler {устойчивые словосочетания, идиомы)

n. — not (слово разъясняется в примечаниях к словарю

данного урока)

t. — türemiş sözcükler (производные слова (раздел сло­варя урока)) у. - - yeni anlamlar (новые значения слов (раздел словаря

урока))

Цифры при слове указывают: первая — урок, в котором вводится слово, вторая — порядковый номер слова в слова­ре урока.

Звездочкой (*) обозначены слова, приводимые в слова­рях уроков в скобках (синонимы более употребительных стер­жневых слов).


а

abide* 6, 43

abla l, 2

acaba 4, 33

acele 6, 38 aceleyle a. etmek

acı 8, 17

acıkmak 9, 62

aç 13, 3 açlık


açık 4, l

açıklamak 13, l t. açmak 6, 22 ad 1, 17 ada 14, 11 adam 1, 18

iş adamı 6, 5 d.

adam sen de 9, 7 d. adeta 14, 30 adres l, 20 aferin 8, 75


affetmek:

affedersiniz 7, 7 d. ağa 8, 35

ağabey ağaç 10, 67 ağız 13, 48 ağlamak 14, 2

ağlatmak ağrı 12, 23

ağrımak ağustos 10, 11


ahbap 2, 29 aile 1, 21 ak 3, 45 akademi 6, 66

Bilimler Akademisi akarsu 14, 7 I. Akdeniz 10, 72 akıl 12, 17 akmak 14. 46 akraba 8, 59 aksi 9, 48

a gibi akşam 5, 43

bu a.

a. ları âlâ 14, 67

pek â. alan 12, 63

hava a. ı alçak 4, 5 alet 13, 32 alıcı 13, 56 alıştırma 11, c. Allah 10, 47

A. a ısmarladık 3, almak 6, 29 alt 5, 29 altı 3, 56 altmış 4, 58 ama l, 8 amaç 12, 22

bu a. la aman 11, 67 ambar l, 35 amca 8, 50 amele 1, 22 amma* l, 8 ana 1, 10

a. baba

Anadolu l 4, c. 4 anayasa 10, 26 anayurt 10, 2


ancak 5, 73 anık 5, 69 anıt 6, 43

a. kabir Ankara 14, c. anlamak 7, 19 anlatmak 7, 32 anne 1. 10

anneanne 8, 10 d. apartıman 8, 29 ara 1, 11

a. verelim 9, 2 t, araba l. l araç 14, 31 aralık 10, 14 aramak 11, 7 arasıra 1, 13 arka 5, 30 arkadaş 4, 23 armağan 10, 39

a. etmek armut 13, 45 arpa 13, 39 arslan=aslan art 5, 30 artık 5, 24 artmak 14, 42 asıl 11, 43

asılsız asır 13, 35

asri

asker 3, 37 asla 11, 52 aslan 1, 3

a. ım

asmak 12, 33 Asya 14, c. 2 aşağı 10, 53

a. yukarı aşk 10, 2 t aşmak 14, 17 at 12, 2


ata 6, 77

atelye, atölye 8, 9

av 9. 23

avcı

avlu 52, 65 Avrupa 14, c. 3 ay 6, 6

ayın kaçı? 6, 3 d.

ayın kaçında? ayak 7, 55

a. a kalkmak ayakkabı 10, 77 aydın 3, 26

aydınlık

aydınlatmak 10, 4 t. ayıp 12, 62 ayırmak 11, 47

ayrılmak aynı, ayni 10, 29 ayrı 10, 74

a. a az 4, 53

az çok

az kaldı... 13, 9 d. Azerbaycan 14, c. 13

b

baba l, 9 bağ 13, 29

bağcılık

bağlamak 14, 71 bahar 10, 18

ilkb. (ilkyaz)

sonb,

bahçe 4, 48 bakmak 5, 2

bakalım 7, 3 d. bale 12, 70 balık 9, 25

b. avı

b. tutmak


Balkan 14, c. 5 banyo 12, 42 bardak 9, 6 bari 12, 27 basit 7, 67 baş 5, 37

grupbaşı

baştan başa 9, 6 d. başarı 8, 19

b. göstermek

b. (lar) dilemek

b. lı

başka 4, 36 başlamak 5, 3 başlıca 11, 5 t. başüstüne 8, 13 d. batı 11, 32 batmak 10, 58 bavul 14. 73 bay 2, 46 bayan 2, 47

b. lar, baylar bayram 10, 20

b. etmek, yapmak

b. ınızı kutlarım bazan, bazen 10, 5 t, bazı 5, 61 beğeni* 12, 74 beğenmek 9, 75 bekâr 8, 43 beklemek 5, 4 belki 8, 71 belli 11, 60 ben l, 41 benzemek 14, 34

neye benzer? beraber l, 46

bununla b. 13, 1 d. beş 4, 57 belik* 6, 30 bey 2, 48 beyim


beyaz 2, 25 beyhude* 10, 7 t. bıçak 13, 59 bırakmak 11, 2 biçim 14. 29

ne b. ?

bilâkis 14, 59 bildiri 8, 4 t. bildirmek 7, 79 bile 8. 68 bilet 14, 63 bilgi 11, 60 bilhassa 9, 28 bilim 6, 65

dilb.

bilmek 6, 25 bin l, 44 bina 1, 23 binaenaleyh 13, 36 binmek 7, 44 biografi 11, 17 bir 1, 16

b daha 7, 2 d.

b. de 4, 10 d

b. gün 6, 6 d.

b. şey değil 7, 8 d.

b. şey yok 4, 5 d.

b. şeyim yok 4, 7 d.

b. yere (yerde, yerden, zaman, şey, kimse) 6, n. birader 8. 42

biraderzade biraz 3, 55

b. sonra 9. 7 d.

b. önce 9, 8 d. birçok 4, 54 birdenbire 12, 19 birkaç 4, 51 birleşmek 14, 4 t. birlik 6, 40

b. te


bitirmek 6, 24 bitişik 4, 29 bitki 13, 37 bitmek 5, 5 biz 3, 11 boğaz 12, 76

İstanbul boğazı Boğaziçi 12, 76 bol 8, 69

b. b. boş 5, 27

b. ver 11, 7 d. boşuna 10, 7 t. boy 7, 71

kısa (uzun) boylu bölge 11, 37 börek 13, 69 böyle 6, 70

bundan b. bu 2, l

bu arada 6, 4 d.

bu gibi 8, 9 d.

bu kadar

bu kadar mı? 8, 6 d. buçuk 9, 18 buğday 13, 38 bugün 4, 31

b. ne 7, 4 d.

bugünkü 9, 6 t. Bulgaristan 14, c. 8 bulmak 7, 66

(bir şeyi) güzel b. bulunmak 5, 47 bulut 10, 64

kara bulut bulvar 6, 76 bunlar 3, 13 burada 3, l buralı 7, 3 t burası 3, 2 burs 12, 80 burun 14, 15 buz 10, 78


bütün 3, 21

b. bunlar
büyük 3, 29

b. anne 8, l0 d. b. baba 8, 11 d. büyümek 11, 28

c

cadde 5, 53 caket 12, 50 cam 4, 11 cami 12, 64 can 11, 26

candan dost

canım

canını vermek ceket=caket cenup* 11, 29 cep 4, 37 cephe 11, 24 cetvel 4, 65 cevap* 6, 15

c. vermek
ret c. ı 14, 58

ciddi 7, 74 cigara 9, 69 cihet* 14, 10 coğrafya 14, 7

doğal c.

coğrafi cuma 7, ! l cumartesi 7, 12 cumhuriyet 11, 32

Türkiye C. i cumhurluk cümle 7, 2

Ç

çabuk 7, 15 ç- (ol)


çağırmak 11, 21

askere ç.

çağrılı

çalışkan 5, 64 çalışmak 5, 6

ders(e) ç.

çalıştırma 11, c. çalmak 7, 49 çamaşır 12, 43

ç. yıkamak Çanakkale 14, c. 20 çanta 4, 10 çare 9, 67

başka ç. yok çarşamba 7, 9 çarşı 11, 63

kapalı ç. çatal 13, 60 çavuş 4, 44

ahbap ç. lar çay 9, 5 çayır 13, 22 çekmek 9, 11

(birinin) dikkatini

Ç

çerez 13, 63

çeşit 9, 2

bir ç.

bu ç.

ne ç. ?

her ç. (mal) çetin 11, 46 çeviri 7, 56 çevirmek 7, 56; 14, 11 t.

çevirmen çeyrek 9, 19 çıkarmak 8, 26 çıkışlı 11, 52 çıkmak 5, 7 çiçek 10, 37

ç. ler açmak


çift 13, 12 çiftlik

çiftçilik çiftçi 8, 54 çilingir 8, 21 çizmek 14, 35

altını ç.

çizgi

çoban 13, 23 çocuk 4, 24 çok 4, 52

çoğu vakit 11, 6 t. çokluk 11, 6 t. çoktan 9, 3 t. çorap 12, 52 çorba 13, 71

ç. içmek çünkü 8, 38

d

dağ 8, 13 dağıtmak 13, 10 daha 2, 19

bir daha 7, 2 d. dahil 11, 80

(o) dahil

dahilinde daima 1, 47 dair 14, 70 daire 1, 24 dakika 9, 17 dar l, 6 dargın 13, 6t. darılmak 12, 5 davet 9, 29

d. etmek

d. li

dayı 8, 48 defa 7, 4

bu d.

çok d. 10, 7 d.


defter 2, 6 değer 10, 38

d. li

değil mi 4, 1d. değişmek 10, 59 delikanlı 7, 70 demek 6, 27

ne d. ? demin 1, 48 demir l, 29 demiryol(u) 8, 2 t. deniz l 0, 72

d. e girmek

Akdeniz

Karad.

Adalar d. i 14. c. 11

Beyaz d. 14, c. 26

Marmara d. i 14, c. 19 derece 7, 75

son d. dergi 12, 54 derhal 9. 49 derin 10, 56

d. mi d. 10. 9 d. derken 11. 79 ders 1, 25 dersane 1 26 devam 5, 76

d. etmek devinim 11, 25 devinmek devlet 10, 24 devrim 10, 22

Ekim-Kasımd. i dış 10, 40

dışında

dışarı

dışarıda diğer* 4, 36 Dicle 14, c. 23 dikkat 8, 44


d. etmek d. li

dil l, 27

Türk d. i

dilbilim 6, 76 dilek l0, 36 dilemek 8, 18 dilmaç 7, 56 dinlemek 6, 26 dinlenmek 5, 8

dinlenme dip 14, 54

yerin dibine geçmek disiplin 5, 68

d. li

diş 12, 45 dişi 4, 68

d. aslan doğa 10, 6 t. doğal* 4, 38 doğmak 8, 63 doğru 5, 25

doğrusu 9, l t.

daha doğrusu 5, 25 doğrultu 14, 10 doğu 11, 31

Uzak D. doksan 4, 61 doktor 8, 73 dokuz 3, 59 dolap 5, 28

buz d. ı 12; 3d. dolaşmak 9, 60 doldarmak 13, 9 t. dolmak 12, 78 dolup boşalmak 12, 8 d.

dolu 12, 78 don 12, 28

kısa d. dost 2, 30


doymak 13, l doyurmak (13, 1) dökmek 14, 49 dökülmek (l4, 49) dönmek 5, 9 dönüş 14, 10 t. dört 4, 56 döşeme 4, 12 dram 9, 7

duraksamak 13, 3t. durmadan 6. 53 durmak 5, 10 durum 11, 16 duvar 2, 20 duymak 9, 30 dükkân 4, 40 dünya 6, 63

Eski D. 14, c. l düşmek 9, 53

hasta d. düşünce 14, l düz 14, 26 düzlük düzeltmek 7, 64

e

efendi 2, 49

beye.

e. m?

e. m eğitim 8, 39

e. li

eğitmek eğlenmek 12, 58

eğlence eğri 5; 26 ehemmiyet* 10, 21

e. li

ekim 10, 13 ekmek 1 12, 60 ekmekli 13, 24


eksik 11, 41

eksiklik el 1, 28

elinden geleni yapmak 10, 3 d.

elinin emeğiyle yaşamak 11, l d. elbet(te)7, 47 elbise 9, 44 elektrik 6, 16 elli l, 50 elma 1. 33 elverişli 10, 68 elvermek 13, 50 emek 10, 27

e. çi

emekli

e. ye ayrılmak emir 12, 6

emretmek

emredersiniz en 1, 32

en çok 8, 12 d. endüstri 11, 38 enstitü 3, 19 enteresan 3, 16 epey{ce) 11, 70 er l, 34 erimek 10, 55 erinç 11, 56 erkek 2, 12 erken 5, 60 Ermenistan 14, c. 12 ertesi 12, l

harp e. esas 13, 15

e. 1ı

e. en

eser l, 35 eski 3, 15

e. si gibi 13, 4d. eskiden 11, 2t.


esmek 10, 63 eş 8, 23

eş dost eşya 9, 45 et 13, 8

et suyu etkin 12, 73

e. lik

etmek 5, 22 etraf 14, 48

... ın e. ında

e. lı(ca) ev 2, 43 evet 2, 17 evlenmek 8, 36 evli 8, l t. evvelâ 7, 23 ey 7, 36 eylül l0, 12 ezberlemek 11, c.

f

faal* 12, 73

faaliyet fabrika 6, 3 fakat 4, 45 fakir 8, 45 fakülte 3, 20 falan 7, 28 fanila 12, 29 fayda 13, 46

f. lı

f. lanmak fazla 9, 14 fena 2, 35 Fırat 14, c. 22 fırça 12, 46 fırtına 14, 68

f. lı

fiat bk. fiyat fikir 14, l


fikrince filân 7, 28 filim 9, 10 fincan 12, 3 fiyat 12, 11 fotoğraf 8, l futbol 9, 68

g

galiba 6, 68 gar 14, 65

hava garı garp 11, 32 garson 13, 63 gaz 12, 37 gazete 3, 35 gece 6, 31


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 139; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты