Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрганізація виробничого процесу в часі

Читайте также:
  1. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  4. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  5. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ
  6. Вимірювання величини виробничого потенціалу підприємства на базі поелементного підходу
  7. Вимоги до виробничого освітлення та його вплив на зорову функцію
  8. Внесок українських суспільно-громадських та культурних зв’язків в розробку проблеми культурно-історичного процесу
  9. Глобалізація культури. Вплив процесу глобалізації на універсалізацію культур.
  10. Економічна суть і організація страхування

 

Організація виробничого процесу в часі характеризується способами поєднання операцій технологічного процесу, структурою та тривалістю виробничого циклу.

Виробничий цикл - інтервал від початку до закінчення процесу виготовлення продукції, - час, протягом якого запущені у виробництво предмети праці перетворюються на готову продукцію.

Виробничий цикл обчислюється для одного виробу або для певної кількості виробів, що виготовляються одночасно. На підставі виробничого циклу обчислюється величина незавершеного виробництва.

Виробничий цикл складається з виробничого часу і перерв (рис .12.2).

Час перерв включає перерви в робочий час - коли підприємство працює, і неробочий час, який визначається режимом роботи (вихідні, святкові дні, перерви між робочими змінами).

Перерви в робочий час поділяються на перерви партійності та чекання. Перерви партійності виникають тоді, коли предмети праці обробляються партіями. Партія предметів - це певна кількість однакових предметів, які обробляються на кожній операції безперервно з одноразовою витратою підготовчо-завершального часу.

 

Рис. 12.2. Структура виробничого циклу

 

Перерви чекання виникають унаслідок несинхронності операцій виробничого процесу: предмети праці нема де обробляти, бо робочі місця зайнято іншими операціями.

Виробничий цикл можна обчислювати як для окремих предметів (деталей, вузлів, виробів), так і для цілих партій.

Визначення циклу здійснюється основною складовою виробничого циклу - тривалість технологічних операцій, яка становить технологічний цикл.

Технологічний цикл (Тт) обробки партії предметів на одній операції розраховується за формулою:

  , (12.2)

де Тт – технологічний цикл в одиницях часу, хв.; n – кількість предметів у партії; t – тривалість обробки одного предмету, хв.; М – кількість робочих місць, на яких виконується операція.

Існують три способи поєднання операцій технологічного процесу: послідовний, паралельний, паралельно-послідовний.

Послідовне поєднання операцій полягає в тім, що наступна операція починається тільки після закінчення обробки всіх предметів партії на попередній операції (рис. 12.3). Партія предметів передається з операції на операцію повністю. Тривалість технологічної стадії виробничого циклу при послідовному русі предметів праці у виробничому процесі (Тт.посл.):  , (12.3)

де т — кількість операцій технологічного процесу (і = 1,2...m); n – кількість предметів у партії; tі – тривалість обробки одного предмету на і-ій операції, хв.

Рис. 12.3. Графік послідовного поєднання операцій

 

Послідовне поєднання операцій застосовується в одиничному та серійному виробництвах.

Паралельне поєднання операцій характеризується тим, що кожний предмет праці (транспортними або передаточними партіями) після закінчення попередньої операції відразу передається на наступну операцію й обробляється - предмети однієї партії виготовляються паралельно на всіх операціях (рис. 12.4). Тривалість технологічної стадії виробничого циклу при паралельному русі предметів праці у виробничому процесі (Тт.пар.):

  , (12.4)

де т — кількість операцій технологічного процесу (і = 1,2...m); n – кількість предметів у партії; tі – тривалість обробки одного предмету на і-ій операції, хв; (t) max – тривалість найдовшої операції, хв.За паралельного поєднання операцій істотно скорочується технологічний цикл проти послідовного. Проте, якщо при цьому тривалість операцій не однакова і не кратна, тобто, коли вони не синхронізовані, то на всіх операціях, крім операції з максимальною тривалістю виникають перерви в роботі.

Паралельне поєднання операцій застосовується у масовому та великосерійному виробництвах.

 

Рис. 12.4. Графік паралельного поєднання операцій

 

Паралельно-послідовне поєднання операцій (змішане) відрізняється тим, що обробка предметів праці на наступній операції починається до закінчення обробки всієї партії на попередній, але за умови, щоб партія оброблялась на кожній операції безперервно (рис. 12.5). Тривалість технологічної стадії виробничого циклу при паралельно-послідовному русі предметів праці у виробничому процесі (Тт.пар.-посл.):

  , (12.5)

де т — кількість операцій технологічного процесу (і = 1,2...m); n – кількість предметів у партії; tі – тривалість обробки одного предмету на і-ій операції, хв; - сумарна тривалість довгих операцій (операція вважається довгою, якщо попередня і наступна операції менш тривалі), хв; - сумарна тривалість коротких операцій (операція вважається короткою, якщо попередня і наступна операції триваліші), хв.

Технологічний цикл за паралельно-послідовного поєднання операцій коротший за цикл послідовного поєднання на час паралельного виконання суміжних операцій та триваліший за поєднання операцій.

Застосовується цей метод, коли предмети обробляють великими партіями, що відповідає умовам великосерійного виробництва.

Виробничий цикл є основним показником рівня організації виробничого процесу, що істотно впливає на його ефективність. Скорочення виробничого циклу зменшує незавершене виробництво та відповідно оборотні кошти підприємства. В результаті зменшення незавершеного виробництва економиться площа підприємства, на якій зберігаються предмети праці. Виробничий цикл можливо скоротити за рахунок зменшення часу виробництва та перерв.

 

Рис. 12.5. Графік паралельно-послідовного поєднання операцій

 

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 21; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Організаційні типи виробничого процесу | Методи організації виробництва
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты