Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚ ЕСЕПТЕРІ
1-есеп.Бір санақ жүйесіндегі екі материалдық нүктенің қозғалыс теңдеулері берілген. Нүктелердің жылдамдықтары қандай уақыт мезетінде бірдей болады? Нүктелердің осы уақыт мезетіндегі жылдамдықтары мен үдеулерін табу керек.

 

Бірінші нүктенің қозғалыс теңдеуі, м Екінші нүктенің қозғалыс теңдеуі, м
х= 20 + 4t – 4,5t2 х= 12 + 19t + 0,6t2 х= 8 + 12t – 0,3t2 х= 23 + 2,6t + 1,5t2 х= 2 + 2t + 0,5t2 х= 21 + 16t + 1,6t2 х= 9 + 15t - 0,9t2 х= 16 + 8t - 0,75t2
  х= 24 + 6t + 0,5t2 х= 6 + 17,8t – 1,75t2 х= 30 + 15t – 1,25t2 х= 11 + 3t – 0,1t2   х= 8 + 20t – 1,5t2 х= 17 + 3t + 0,1t2 х= 25+ 14t + 1,25t2 х= 10 + 6t - 0,4t2
  х= 21 + 19,4t – 0,35t2 х= 13 + 12,9t – 1,8t2 х= 7 + 1,2t + 1,6t2 х= 29 + 10t + 0,5t2   х= 15 + 8t + 0,6t2 х= 30 + 5,2t – 0,7t2 х= 4 + 18t - 0,8t2 х= 18 + 14t +0,3t2
  х= 15 + 9,4t – 1,5t2 х= 4 + 16t + 0,15t2 х= 26 + 2,2t + 1,8t2 х= 19 + 6,2t – 0,8t2   х= 24 + 7t – 0,7t2 х= 5 + 19,5t – 1,6t2 х= 32 + 15t + 0,2t2 х= 20 + 4t + 1,4t2
    х= 18 + 10t + 0,45t2 х= 3 + 18t – 1,25t2 х= 25 + 20t – 0,2t2 х= 10 +7t + 0,65t2   х= 11 + 11t + 0,4t2 х= 26 + 7t + 1,5t2 х= 6 + 16t - 0,1t2 х= 19 + 13t - 0,85t2
    х= 27 + 14,7t + 1,2t2 х= 2 + 16t – 0,7t2 х= 22 + 6,2t + 1,5t2 х= 14 + 15t - 0,2t2   х= 3 + 30t – 0,5t2 х= 29 + 17t – 0,9t2 х= 23 + 14t + 0,2t2 х= 12 + 10,2t +1,4t2
      х= 5 + 12t + 1,7t2 х= 28 + 20t 0,4t2 х= 16 + 14,3t - 2t2 х= 9 + 9t + 0,8t2   х= 14 + 14,2t + 0,6t2 х= 28 + 13,4t + 1,8t2 х= 7 + 1,2t + 0,3t2 х= 22 + 7t + 1,2t2

2–есеп.Нүкте радиусы R шеңбер бойында тұрақты тангенциал үдеумен қозғалады. Қозғалыс басынан қанша уақытта нүктенің нормаль үдеуі an=nat болады? Кестедегі тапсырма номеріне сәйкес белгісіз шаманы табу керек.R, см at , м/с2 t, с n
  ? 87,27 840 115,2 0,5 ? 2,8 1,6   2,1 0,8 ? 1,2   0,6 2,2 0,75 ?
  ? 14,4 4,0 270,75 0,8 ? 0,4 3,0   1,5 0,6 ? 1,9   1,0 1,25 1,6 ?
  ? 320 8,33 887,47 1,4 ? 0,25 2,6   0,5 2,0 ? 1,6   0,5 2,5 3,0 ?
  ? 28,17 176 8,0 1,5 ? 2,2 0,7   0,8 1,3 ? 0,2   1,75 2,4 5,0 ?
  ? 125 168 324 1,2 ? 3,5 0,2   0,4 1,0 ? 1,8   2,0 0,8 3,0 ?
  ? 5,4 33,3 173,4 1,0 ? 2,4 0,6   1,4 0,3 ? 1,7   1,2 2,5 1,8 ?  
  ? 162,9 546,13 35,28 2,0 ? 3,2 1,8   0,9 1,1 ? 0,7   0,4 2,6 1,5 ?  

3–есеп.Массасы m автомобиль u0 жылдамдықпен келе жатып, FT тежелу күшінің әсерінен бірқалыпты кемімелі s жол жүріп барып тоқтайды. Кестедегі тапсырма номеріне сәйкес белгісіз шамаларды табу керек. Қосымша тапсырманы орындау керек.№   m, т   u0, км/сағ FT, Н t, с   S, м   график салу керек  
  1,5 2,0 2,5 3,0 70 8000 ?   ?     Тежелу жолының автомобиль массасына тәуелділігі
  2,0 60 80 100 120 ?     5,0 ?     Тежелу жолының автомобиль жылдамдығына тәуелділігі
  2,5 60 80 100 120 5000 ?   ?     Автомобильдің тежелу уақытының жылдамдыққа тәуелділігі  
  1,2 1,4 1,6 1,8 80 ?     4,0     ? Берілген уақыт үшін тежеуші күштің массаға тәуелділігі
  3,0 70 90 110 130 ?   ?       Тежелу жолы белгілі деп, тежеуші күштің жылдамдыққа тәуелділігі
  1,5 80 ?   ?       Тежеуші күштің тежелу жолына тәуелділігі
  2,0 3,0 4,0 5,0 90 10000 ?   ?     Тежелу жолының автомобиль массасына тәуелділігі

4 - есеп.Дене u жылдамдықпен ұшып келе жатып, екі бөлікке бөлінді. Массасы тұтас дененің массасыныңb бөлігін құрайтын кесегі u1 жылдамдықпен, екінші бөлігі u2 жылдамдықпен қозғалады. Кестедегі тапсырма номеріне сәйкес белгісіз шамаларды табу керек.u, м/с b, % u1, м/с u2, м/с  
  ? 9,5 12,5 7,0 35 ? 75 10   -15,0 -12,0 ? -16,0   28,1 23,8 -22,0 ?
  ? 11,5 14,5 9,0 25 ? 85 70   -14,5 15,0 ? 17,5   19,5 -2,5 -5,33 ?
  ? 15,5 8,0 11,0 30 ? 55 80   25,0 -20,0 ? 19,0   12,14 51,0 -9,1 ?
  ? 6,5 14,0 10,0 25 ? 50 65   15,0 -18,0 ? 18,0   13,67 12,625 8,0 ?
  ? 13,0 7,5 16,0 75 ? 45 20   22,0 28,5 ? 15,5   -26,0 -23,17 21,82 ?
  ? 10,5 6,0 15,0 55 ? 40 30   28,0 -24,0 ? 5,0   -7,56 25,29 19,33 ?
  ? 12,0 8,5 13,5 60 ? 15 90   19,0 23,0 ? 20,0   9,0 -4,5 12,65 ?

5 – есеп.Вертикаль жоғары u0 жылдамдықпен лақтырылған дененің t1 және t2 уақыт мезетіндегі кинетикалық, потенциалдық және толық энергиясын есептеңдер.

m, кг u0, м/с t1, с t2, с  
  0,5 4,9   0,1 0,2 0,3 0,4   0,9 0,8 0,7 0,6
  0,2 19,6   0,4 0,8 1,2 1,6   3,6 3,2 2,8 2,4
  0,4 12,25   0,25 0,5 0,75 1,0   2,25 2,0 1,75 1,5
  0,6 2,45   0,05 0,1 0,15 0,2   0,45 0,4 0,35 0,3
  0,3 14,7   0,3 0,6 0,9 1,2   2,7 2,4 2,1 1,8
  0,25 9,8   0,2 0,4 0,6 0,8   1,8 1,6 1,4 1,2
  0,1 24,5   0,5 1,0 1,5 2,0   4,5 4,0 3,5 3,0

6– есеп.Массасы М горизонталь платформа центрінен өтетін вертикаль ось маңында айналады.Оның центрінен r1 қашықтықта массасы m адам тұр. Адам центрден r2 қашықтыққа орын ауыстырғанда, платформаның айналу жиілігі n есе өзгереді.Платформа радиусы R тұтас біртекті диск, адам материалдық нүкте деп алып, кестедегі тапсырма номеріне сәйкес белгісіз шамаларды табу керек.

 

№   М, кг R, м m, кг r1, м r2, м n  
  ? 95 155 130 15,0 ? 10,0 7,5   ?   14,0 12,0 9,0 ?   6,17 4,63 5,08 5,3   1,6 2,1 1,45 1,3
  125 160 ? 100 9,0 14,0 10,5 ? 84 75 66 62   8,5 13,0 10,0 8,0   ? 0,98 2,0 4,57   2,0 ? 2,0 1,5
  145 80 75 105 11,0 13,5 7,0 9,5 ? 68 82 71   10,5 ? 6,5 8,5   1,42 8,88 ? 4,5   1,85 1,35 1,75 ?
  ? 140 110 70 13,0 ? 8,5 15,5 78 70 ? 83   12,0 10,0 7,5 ?   5,44 8,0 1,83 2,2   1,9 1,2 1,7 2,8
  85 135 ? 65 12,5 6,0 16,5 ?     11,0 5,5 16,0 8,0   ? 3,68 2,32 1,44   2,05 ? 2,6 3,0
  120 135 90 74 6,5 12,0 16,0 8,0   ?   6,0 ? 15,0 7,5   2,58 7,25 ? 3,65   1,6 1,3 1,75 ?
  ? 60 115 150 14,5 ? 11,5 5,5 66 74 ? 86   12,5 9,5 11,0 ?   1,23 3,43 4,7 3,74   2,2 2,5 1,8 1,4

7–есеп.Тербеліс амплитудасыА, бастапқы фазасы ,t уақытта N тербеліс жасайтын дене үшін гармоникалық тербелістің теңдеуін жазу керек.Табукерек: а)t=0 уақыт мезетіндегі ығысуды; б) нүктенің максимал жылдамдығын; в) нүктенің максимал үдеуін. Осы тербелістің графигін салыңдар.

№   А, см t, с N j 0.
0,5 3,2 2,0 1,4 60 96 16 25,6 150 120 80 160 p/4 p/2 -p/4 -p/2
  1,5 0,3 2,2 2,4 51,2 8,0 48 12 160 80 120 150 p/4 p/2 -p/4 -p/2
  1,2 3,3 0,4 2,5 24 6,0 32 19,2 120 150 80 120 p/2 p -p/2 -p
  0,2 1,3 2,4 1,5 2,4 64 24 9,6 120 80 150 120 p/4 -p/4 p/2 -p/2
  1,2 3,0 0,4 5,0 64 4,8 4,8 32 160 120 60 100 -p/2 p/2 -p/4 p/4
  2,0 3,5 4,2 0,5 12,8 12,0 38,4 30 80 120 120 150 p -p p/2 -p/2
  2,5 0,6 4,0 5,2 15 6,4 2,4 48 150 80 120 240 -p/4 p/4 -p/2 p/2

8– есеп.Серіппе F күш әсерінен х см-ге созылады. Егер осы серіппеге массасы m жүк ілсе, вертикаль тербелістердің периоды T болады. Кестедегі тапсырма номеріне сәйкес белгісіз шамаларды табу керек. Серіппенің массасының мәні ескерілмейді.

 

F, Н х, см m, кг Т, с  
  ? 0,925 1,58 10,36 0,5 ? 2,5 7,0 0,02 0,5 ? 0,15 0,4 0,8 0,5 ?
  ? 0,266 14,8 0,162 5,0 ? 6,0 1,5 0,25 0,9 ? 0,7 1,2 4,0 0,08 ?
  ? 61,69 5,55 19,74 4,0 ? 9,0 8,0 0,2 0,45 ? 0,04 0,04 0,12 0,8 ?
  ? 21,93 0,395 8,88 3,5 ? 2,0 6,0 0,75 0,05 ? 0,6 0,2 0,06 1,26 ?
  ? 59,22 13,88 3,7 1,0 ? 4,5 3,0 0,4 0,01 ? 0,32 1,2 0,02 0,16 ?
  ? 0,329 20,05 0,592 5,0 ? 6,5 4,0 0,08 0,3 ? 0,24 0,04 0,6 0,08 ?
  ? 0,247 8,636 22,8 2,0 ? 7,0 5,5 0,06 0,8 ? 0,42 0,1 3,2 0,4 ?

9–есеп.Көлемі V ыдыс екі газдың қоспасымен толтырылған.Бірінші газдың массасы m1; екінші газдың массасы m2. Қоспаның температурасы Т, қоспаның қысымы р. Кестедегі тапсырма номеріне сәйкес белгісіз шамаларды табу керек.

 

1- газ 2-газ m1, г m2, г V, м3 р, Па Т, К
  О2 Н2 Аr He Kr Ne H2 Ne ? 8 20 12     6,23×10-3 ? 9,14×10-2 5,82×10-2   6,2×105 4×103 ? 1,5×105   ?
  Kr H2O He He N2O Ne N2 О2 12 9 16 12   ?   1,66×10-2 ? 0,748 0,582   1,9×105 2×105 ? 1,4×104   ?
  Ne CO2 N2 H2 Аr H2O Аr He ? 11 7 8     0,415 ? 8,31×10-3 0,5   4,8×103 7×105 ? 2,5×104   ?
  О2 N2O Н2 Аr CO2 H2 Kr CO2 8 22 6 20   ?   1,25×10-2 ? 2,7×10-2 8,31×10-3   105 4,4×103 ? 3,5×105   ?
  N2O N2 Kr H2O He О2 Ne He   ?     0,125 ? 4,15×10-3 0,1   9,6×104 7,5×103 ? 2,25×105   ?
  He N2O N2 О2 CO2 Аr Kr H2O     ?   0,25 ? 1,25×10-2 6,23×10-3   5,6×104 4,5×105 ? 4×105   ?
  Н2 Ne О2 H2O CO2 О2 Аr N2O ? 5 4 9     7,06×10-2 ? 2,08×10-2 1,25×10-2   1,75×105 2,15×105 ? 2,5×105   ?

10–есеп.Газдың қысымы р, температурасы Т. Газ молекулаларының концентрациясыn, бір молекуланың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы W. Кестедегі тапсырма номеріне сәйкес белгісіз шамаларды табу керек.

 

р, Па Т, К n, м-3 W, Дж
    8×104 2,5×105 ? ? 220 ? ?   ? ? 6,44×1025 1,45×1024   ? 7,245×10-21 9,315×10-21 ?
    1,5×105 104 ? ? 300 ? ? ? ? 5,43×1025 2,15×1025 ? 5,175×10-21 8,28×10-21 ?
    103 3×105 ? ? 230 ? ? ? ? 2,72×1025 2,79×1024 ? 7,87×10-21 8,28×10-21 ?
    5×104 105 ? ? 280 ? ? ? ? 3,29×1023 4,03×1025 ? 1,076×10-20 4,55×10-21 ?
    2×105 8×103 ? ? 340 ? ? ? ? 1,34×1025 5,8×1025 ? 5,175×10-21 5,59×10-21 ?
    5×103 2,8×105 ? ? 240 ? ? ? ? 2,41×1025 7,25×1024 ? 7,66×10-21 6,21×10-21 ?
    2,5×105 105 ? ? ? ? 400 ? ? 8,7×1023 9,06×1024 ? 6,83×10-21 5,175×10-21 ?

11– есеп.Масссы m, температурасы Т1 газ адиабатты ұлғайғанда көлемі n1 есе артты. Газдың температурасы Т2-ге дейін кеміді, сосын изотермиялық сығылғанда газ көлемі n2 есе кеміді. Газдың толық атқарған жұмысы А. Белгісіз шамаларды табыңдар.

 

Газ m1, г Т1, К n1 Т2, К n2 А, Дж
  сутегі ? 6 4 8   ? ? 2,4 ? 1,5 2,7   329,25 ?   1,8 ? 1,4 ?   5356,6 1134,2 ?
  Аргон 10 ? 30 ?   394,2 ? ? 1,4 1,15 ?   ? 324,3   2,0 1,2 1,3 1,5   ? ? -298,6
  Көмір қышқыл газ 22 ? 5,5 8,8   340,6 ? 395,4 1,8 2,9 ? 1,1   ? ?   ? 3,0 ? 1,25   283,66 85,84 62,1 ?
  Оттегі 16 4 ? 8   ? 360,7 ? 3,0 ? 2,0 1,6   ?   ? 2,4 2,2 1,5   385,34 ? 11,53 ?
  Гелий   ? ?   457,6 316,2 ?   ? 1,2 2,5 ?   ? 260,6 250,1 2,6 ? 3,6 ?   2429,6 13,5 -39,14 -233,2
  Азот тотығы   5,5 ?   ?   1,7 2,8 ? 2,2   ? 314,5 ?   1,8 ? 1,6 2,1   ? 77,025 ? 322,85
  Азот 7 ? 28 ?   ? ? 1,9 ? 2,6 1,3   ?   2,0 1,5 ? 1,35   ? -61,28 547,78 -16,17

 

12–есеп.Массасыm газ тұрақты қысымда Т температурада сырттан берілген Q жылу мөлшері есебінен n есе ұлғайды. Газдың ұлғаю жұмысы А, ішкі энергиясының өзгеруі ∆U. Белгісіз шамаларды табыңдар.

 

Газ m1, г Т, К n Q, Дж А, Дж ∆U, Дж  
  Азот ? 5,5 ? 20   ? 3 1,75 2,2 ?   ? ? ?   664,8 ? ? ?   ? 1040,6 ?
  Сутегі ? 1,5 1 6   ? ? 2,4 1,5 ? 1,6   12215,7? ?   ? 903,7 2617,7 ?   ? ? ? ?
  Көмір қышқыл газ ? 16 11 33   ? ? 2 1,25 ? 1,75   ? 966,9 ? ?   ? ? 623,25 ?   ? ? 5328,8
  Аргон 40 10 ? 12   ? ? 1,2 ? 1,5 2,6   ? 1298,5 ?   498,6 ? ? 957,3   ? ? ? ?
  Оттегі   ? ?   ?   2,5 ? 2,4 1,4   ? ? ?   ? ? 581,7 ?   1495,8 ? ?
  Гелий   ?   ? ?   3,2 ? 2,6 2,5   ? 20608,8 ?   ? 548,5 ? ?   ? ? ? 6226,2
  Азот тотығы 15 ? 11 4,4   ?   ? ? 1,6   ? ? 2490,2 ?   155,8 ? ? ?   ? 2243,7 ? 553,45

13–есеп.Карно циклінде А жұмыс атқарған газ температурасы Т1 қыздырғыштан Q1 жылу алып, температурасы Т2 салқындатқышқа Q2 жылу берді. Осы циклдің ПӘК h –ға тең. Белгісіз шаманы тауып, қосымша тапсырманы орындау керек.

 

А, Дж Q1, Дж Q2, Дж Т1, К Т2, К График салу  
    ? ? ? ?         ? ? ? ?       h = f (T1) Т2 = const
          ? ? ? ?       ? ? ? ?   h = f (T2) Т1 = const
      ? ? ? ?       ? ? ? ?       h = f (Q1) Q2 = const
    ? ? ? ?             ? ? ? ?   h = f (Q2)   Q1 = const
    692,3 771,4       ? ? ? ?   ? ? ? ?       h = f (T1) Т2 = const
    121,4 157,4   ? ? ? ?           ? ? ? ?   h = f (T2) Т1 = const
      ? ? ? ?       ? ? ? ?       h = f (Q1) Q2 = const

 

14–есеп.Массасыm заттың бір күйден екінші күйге өткен кездегі энтропияның өзгеруін табу керек.

 

Ауысу түрі m1, г t1, 0C t2, 0C
  t1 температурадағы мұз t2 температурадағы суға 1,0 0,5 2,0 1,0   -10 -20 -30 -40 40 20 60 80
  Тұрақты қысымда қызған t1 температурадағы сынап t2 температурадағы буға 0,005 0,01 0,001 0,02   450 500 400 550
  Балқу температурасындағы қорғасын t2 температурадағы қатты денеге 0,1 0,3 0,2 0,5   20 100 300 0
  Тұрақты көлемде t1 температурадағы салқындаған бу t2 температурадағы суға 0,1 0,2 0,5 1,0   20 40 60 80
  t1 температурадағы қатты қалайы балқу температурасында сұйық қалайыға   0,1 0,2 0,5 1,0    
  t1 температурадағы спирт қайнау температурасында буға   0,05 0,1 0,01 0,2    
  балқу температурасында балқыған цинк t2 температурадағы қатты цинкке 1,0 0,8 0,5 0,2   300 100 0 20

 

15–есеп.Екінүктелік q1 және q2 заряд бір бірінен l қашықтықта бекітілген. Екеуін қосатын түзудің бойында бірінші зарядтан х қашықтықта үшінші q3 заряд орналасқан. Жүйе тепе-тең күйде болады. Белгісіз шаманы табыңдар. Тепе-теңдік орнықты болу үшін үшінші зарядтың таңбасы қандай болу керек.

 

q1, Кл q2, Кл l, м х, м  
? 4,5×10-9 q1 0,25 q2 4×10-9 ? 4q1 q2 0,6 0,5 ? 1,0 0,2 0,3 0,2 ?
    ? 9×10-8 q1 0,4q2   8×10-9 ? 2q1 q2   1,2 0,6 ? 2,0   0,4 0,3 0,5 ?
  ? 1,2×10-10 0,5 q2 q1     6×10-9 ? q2 2q1   0,3 0,9 ? 1,0   0,2 0,4 0,3 ?
    ? 1,6×10-9 q1 0,25 q2   7×10-9 ? 8q1 q2   0,5 0,8 ? 2,0   0,2 0,4 0,1 ?
    ? 8×10-9 0,2 q2 q1   1,2×10-10 ? q2 4q1   0,8 0,7 ? 1,0   0,4 0,2 0,1 ?
    ? 3,6×10-9 0,4 q2 q1   9×10-8 ? q2 6q1   0,4 1,0 ? 1,0   0,1 0,6 0,2 ?
? 6×10-9 q1 0,2 q2 1,6×10-10 ? 4q1 q2 0,7 0,8 ? 2,0 0,3 0,2 0,4 ?  

16–есеп.Ара қашықтығы d екі параллель пластинаның арасындағы электр өрісінің потенциалдар айырмасы ∆j. Зарядты бөлшек күш сызықтарының бойымен ∆r қашықтықта өріс әсерінен u жылдамдыққа ие болды. Кестедегі тапсырма номеріне сәйкес белгісіз шамаларды табу керек.

 

Бөлшек d, см ∆j, В ∆r, см u, м/с
  a - Бөлшек   ?   100,4 ?   0,8 ?   8×104 4×104 3×105 ?
  Протон   ?   ?   3,5 ?   105 4×105 106 ?
  Электрон   ?   83,4 ?   1,5 0,5 ?   2×106 8×105 107 ?
  a - Бөлшек   ?   ? 307,5 83,7   ? 2,5   105 2×105 7×104 ?
  Протон   ?   44,5 ? 78,3   0,3 ?   8×104 5×104 3×105 ?
  Электрон   ?   ?   1,2 ?   2×107 6×106 4×107 ?
  a - Бөлшек   ?   52,7 ? 313,8   ?   6×104 4×105 9×104 ?

17–есеп. Салыстырмалы диэлектрлік өтімділігі e диэлектрикпен қоршалған радиусы r металл шардың бетінде q электр заряды s беттік тығыздықпен біркелкі таралған. Шардың потенциалы j, электрлік сыйымдылығы – С, энергиясы – W. Тапсырма номеріне сәйкес белгісіз шамаларды табу керек.

 

r, см e q, Кл s, Кл/м2 j, В С, пФ W, Дж  
? ? ? 2,6 4,05 6,3 5×10-8 ? 8×10-7 ? ? 1,5×10-6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9×10-4
    ?   3,5 ? ? ?   ? 3×10-8 ? 2×10-7   7×10-7 ? 3×10-6 ?   ? ?   ? ? ?   ? ? 3×10-5 ?
    ? ?   ? ? 4,5 ?   ? ? ? 9×10-8   ? ? ? 8×10-6   ? ?   ? ?   6×10-5 2×10-5 ? 5×10-4
    ? ?   2,4 ? ? 6,5   10-7 4×10-7 ? 8×10-8   ? ? 5×10-6 ?   ? ? ?   ? ? ?   3×10-4 2×10-3 ? ?
    ? ?   ? ? ? ?   ? ? ? 7×10-8   9×10-7 2×10-6 ? 10-6   ? ?   ?   ? 4×10-4 ? ?
    ? ?   ? 6,0 ? ?   9×10-8 ? ? 5×10-8   7×10-7 ? 6×10-7 ?   ? ?   ? ?   ? 8×10-5 ? ?
    ? ? ?   7,0 ? 2,2 3,4   3×10-7 ? ? ?   10-5 4×10-6 ? 8×10-7   ? ?   ? ? ?   ? 7×10-5 ? ?

18–есеп. Жалғанған конденсаторлардың жалпы электрлік сыйымдылығын есептеу керек.

Жалғану сұлбасы C1, пФ C2, пФ C3, пФ C4, пФ
  С1 С2 С3 С4        
  С2 С1 С3 С4        
С1 С3 С2 С4        
С2 С1 С4 С3          
С1 С2 С3 С4          
С2 С1 С3 С4        
С 1 С2 С3 С4      

19–есеп.Электрлік сұлбада амперметрдің көрсеткен ток күшін анықтау керек. Ток көзінің қысқаштарында кернеу U. Кедергілер R1, R2, R3 берілген. Амперметрдің кедергісі ескерілмейді.

Жалғану сұлбасы U, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом
    2,1 3,0 4,2 2,8      
    4,0 12,0 20,0 8,0      
    5,0 10,0 2,5 2,0      
    4,0 2,5 1,2 3,6      
    12,0 20, 8,0 6,0      
    2,2 3,6 4,8 6,0      
    4,0 6,2 10,0 8,4      

20–есеп.Массасы m суды t1 температурадан қайнау нүктесіне дейін қыздыру үшін W электр энергиясы қолданылды. Қыздырғыштың пайдалы әсер коэффициенті h. Белгісіз шаманы табу керек.

 

m, кг t1, 0C W, кДж h, %  
    ? 2,2 2,38   30 ? 23 20   921,8 ?   ?
    ? 1,8 3,58   20 ? 45 40   754,2 ?   74,5 ?
    ? 1,6 3,58 2,5   ? 28 30   670,4 ? 1047,5   78,6 ?
    ? 1,25 2,86 1,8   42 ? 22 25   523,75 ? 754,2   ?
    ? 2,3 2,34 1,5   22 ? 26 0   963,7 ? 1047,5   ?
    ? 1,5 1,98 2   32 ? 18 10   502,8 628,5 ?   ?
      ? 0,8 1,43 0,5   27 ?   712,3 335,2 ?   ?

 

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.043 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты