Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні поняття інформатики
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  3. VI. Основні етапи заняття
  4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  5. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  6. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  7. Багатозначність поняття топології
  8. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  9. Взаємодія атомів. Іонний і ковалентний зв’язок атомів у молекулах. Поняття про теорію обмінних сил
  10. Види колізійних норм та основні формули прикріплення.

Інформатика — наука про перетворення інформації. Вона досліджує процеси одержання, передачі, обробки, зберігання й подання інформації.

У широкому змісті інформація — це відбиття реального світу за допомогою знаків або сигналів. У вузькому змісті під інформацією розуміють ті явища, які людина одержує з навколишнього світу.

Інформатика (від франц. information — інформація й automatique — автоматика) — галузь науково-технічної діяльності. У сучасному світі інформація обробляється в основному обчислювальними машинами. Поняття «інформація» тісно пов'язане з поняттям «інформаційні системи». Інформаційні системи містять у собі наступні компоненти: функціональні компоненти, системи обробки даних, організаційні компоненти.

Функціональні компоненти інформаційної системи являють собою підсистеми обробки інформаційних орієнтирів по певній функціональній ознаці.

Типовими завданнями систем обробки даних (СОД) інформаційної системи є: збір і перенос інформації на машинні носії (жорсткий диск, гнучкий диск); передача інформації в місця її зберігання й обробка; введення інформації в ЕОМ і контроль введення; обробка інформації на ЕОМ (нагромадження, сортування, коректування, вибірка, арифметична й логічна обробка); вивід інформації; керування обчислювальними процесами в обчислювальних мережах.

Організаційні компоненти інформаційної системи — сукупність методів і засобів для вдосконалювання організації структурних об'єктів, штатного розкладу, посадових інструкцій персоналу.

Інформаційні технології — цілеспрямований процес перетворення інформації, що використовує совокупність засобів і методів збору, обробки, зберігання й передачі інформації. Як і багато інших технологій, інформаційна технологія повинна відповідати наступним вимогам:

+ забезпечувати високий ступінь розподілу всього процесу обробки інформації на тридцятимільйонні компоненти (фази, етапи, операції, дії);

+ включати весь набір інструментів, необхідних для досягнення поставленої мети;

+ окремі компоненти повинні бути стандартизовані й уніфіковані.

Інформаційні ресурси — інформація, яка використовується на виробництві, у техніцу, керуванні суспільством, спеціально організована й оброблювана на ЕОМ. Інформаційні ресурси в обсязі країни - національні інформаційні ресурси. Інформаційні ресурси країни визначають її науково-технічний прогрес, науковий потенціал, економічну й стратегічну. У цьому змісті говорять про інформатизацію суспільства.Інфосфера — сукупний інформаційний простір.

Інформатизація суспільства — повсюдне впровадження комплексу дій, спрямованих на забезпечення повного й своєчасного використання достовірної інформації, і залежить від ступеня освоєння й розвитку нових інформаційних технологій.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты