Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЩо таке інформаційні ресурси й інформаційні технології?
Читайте также:
  1. Анотування в інформаційній діяльності
  2. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства
  3. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
  4. Інформаційні процеси в ТС
  5. Інформаційні революції
  6. Інформаційні ринки
  7. Інформаційні системи і технології
  8. Інформаційні системи управління та функціонального моделювання бізнес-процесів
  9. Консультаційні та інформаційні послуги банків
  10. Необхідні ресурси для будівництва та роботи теплової електростанції.
Інформаційні ресурси — це ідеї людства й вказівки по їхній реалізації, накопичені у формі, що дозволяє їхнє відтворення.

Це книги, статті, патенти, дисертації, науково-дослідна й дослідно-конструкторська документація, технічні переклади, дані про передовий виробничий досвід і ін. [42].

Пріоритетні напрямкирозвитку інформаційних технологій наступні:

· pазpобка обчислювальних систем і пpогpамного забезпечення;

· теоpія інформації, що вивчає процеси, пов'язані з передачею, прийомом, перетворенням і зберіганням інформації;

· математичне моделювання, методи обчислювальної й прикладної математики і їхнє застосування до фундаментальних і прикладних досліджень у різних областях знань;

· методи штучного інтелекту, що моделюють методи логічного й аналітичного мислення в інтелектуальній діяльності людини (логічний вивід, навчання, розуміння мови, візуальне сприйняття, ігри й ін.);

· системний аналіз, що вивчає методологічні засоби, використовувані для підготовки й обґрунтування рішень по складних проблемах різного характеру;

· біоінформатика, що вивчає інформаційні процеси в біологічних системах;

· соціальна інформатика, що вивчає процеси інформатизації суспільства;

· методи машинної графіки, анімації, засобу мультимедіа;

· телекомунікаційні системи й мережі, у тому числі, глобальні комп'ютерні мережі, що поєднують все людство в єдине інформаційне співтовариство;

· різноманітні пpиложення, що охоплюють виробництво, науку, утворення, медицину, торгівлю, сільське господарство й всі інші види господарської й суспільної діяльності.

В інформатиці можна виділити три нерозривно й істотно зв'язані частини — технічні засоби, програмні й алгоритмічні.

Технічні засоби, або апаратура комп'ютерів, в англійській мові позначаються словом Hardware, що буквально переводиться як "тверді вироби".

Програмні засоби, під якими розуміється сукупність всіх програм, використовуваних комп'ютерами, і область діяльності по їхньому створенню й застосуванню, позначаються словом Software (буквально — "м'які вироби"), що підкреслює рівнозначність самої машини й програмного забезпечення, а також здатність програмного забезпечення модифікуватися, пристосовуватися й розвиватися.Програмуванню завдання завжди передує розробка способу її рішення у вигляді послідовності дій, що ведуть від вихідних даних до шуканого результату, іншими словами, розробка алгоритму рішення завдання. Для позначення частини інформатики, пов'язаної з розробкою алгоритмів і вивченням методів і прийомів їхньої побудови, застосовують термін Brainware (англ. brain — інтелект).

Роль інформатики в розвитку суспільства надзвичайно велика. З нею зв'язаний початок революції в області нагромадження, передачі й обробки інформації. Ця революція, що випливає за революціями в оволодінні речовиною й енергією, зачіпає й докорінно перетворить не тільки сферу матеріального виробництва, але й інтелектуальної, духовну сфери життя.

Прогресивне збільшення можливостей комп'ютерної техніки, розвиток інформаційних мереж, створення нових інформаційних технологій приводять до значних змін у всіх сферах суспільства: у виробництві, науці, утворенні, медицині й т.д.

 

Контрольні питання.

1. Основні поняття інформатики

2. На які основні етапи поділяється історія розвитку інформатики

3. Історія створення сучасного комп'ютера4. Що таке інформація?

5. У якому виді існує інформація?

6. Сприйняття, збір, передача, обробка й нагромадження інформації

7. Для чого необхідне кодування інформації

8. Імовірнісний підхід до визначення кількості інформації

9. Одиниці виміру інформації

10. Що можна робити з інформацією?

11. Властивості інформації?

12. Що таке обробка інформації?

13. Що таке інформаційні ресурси й інформаційні технології?

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты