Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОформлення абзаців текстового документа
Читайте также:
  1. Бухгалтерская система документации. Нормативно-правовое регулирование и связь с другими системами документов, образующихся в деятельности организаций.
  2. В Уставе ООН и в других международно-правовых документах в соответствующих
  3. Взаимодействие панели Site и окна документа
  4. ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.
  5. Вимоги до змісту й оформлення документів
  6. Вимоги до інтонаційного оформлення прочитуваного і декламованого. Прийоми його навчання
  7. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  8. Вимоги до оформлення курсових робіт
  9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  10. ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА.

Абзац є одним з основних структурних елементів прозового документа. Зазвичай новий абзац у тексті утворюється при натисканні клавіші [Enter] на клавіатурі при наборі тексту. Набір параметрів абзацного форматування, аналогічно набору атрибутів символьного форматування, залежить від конкретної системи підготовки текстових документів, в середовищі якої виготовляється текстовий документ. До найбільш загальних атрибутів абзацу можна віднести:

+ завдання типу вирівнювання кордонів рядків, відступів для рядків,міжрядкових інтервалів;

+ завдання обрамлення і фоновий колір тексту;

+ розташування тексту абзацу на суміжних сторінках документа.

Під вирівнюванням розуміється спосіб розташування тексту абзацу між заданими лівої і правої межами тексту. Системи підготовки текстових документів використовують чотири способи вирівнювання тексту абзацу при автоматичної верстки рядків у процесі набору: вліво, вправо, по центру і по ширині.

Міжрядковий інтервал або інтерліньяж - це відстань між рядок-ми в абзаці. Величина міжрядкового інтервалу задається або в рядках,або в пунктах для більш точної установки.

Абзаци можна забезпечити лініями обрамлення з будь-якої з сторін або використовувати заливку для затінення заднього плану тексту. Існує два способи застосування параметрів абзацного оформлення:

+ установка атрибутів форматування до набору тексту;

+ попереднє маркування абзацу або групи абзаців та встановлення потрібних параметрів форматування для них.

Перехресне посилання - це текст, що пропонує читачеві документа обернутися до іншого фрагменту тексту або малюнку, що міститься в тексті.

Колонтитулів (Running head) називається однаковий для групи сторінок текст (графічне зображення), розташований поза основного тексту документа на полях друкованої сторінки. Розрізняють верхній (Header) колонтитул, який зазвичай знаходиться над текстом документа, і нижній (Footer), що розташовується нижче основного тексту. У колонтитул входять і порядкові номери сторінок. Їх називають колонцифр.

Стандартними параметрами оформлення сторінок документа є: поля сторінок;розмір друкованого аркуша і орієнтація тексту на папері; розташування колонтитулів; кількість колонок тексту (газетний стиль).Робота з таблицями текстового документа

Таблиця є кращою формою для наочності і зручності зіставлення інформації. Таблиця - перелік відомостей, числових даних, наведених у певну систему і рознесених по графах; зведення, відомість. Таблиці з інформацією текстового характеру складаються безпосередньо в текстовому редакторі MS Word. Якщо ж таблиці містять змінні і потрібно перерахування цифрових даних, то для їх створення використовується програма MS Excel або база даних MS Access.Дані з цих програм імпортуються в MS Word зі збереженням зв'язків з відповідної вихідної програмою, що дає можливість оновлювати і редагувати вставлені в документ дані.

Існують такі обов'язкові елементи таблиці та порядок їх графічного розташування:

Таблиці в тексті (за винятком таблиць додатків) нумеруються арабською-ми цифрами наскрізною нумерацією.

Таблиця кожного додатка позначається окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты