Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди й властивості інформації
Читайте также:
  1. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  2. Арифметичні операції над двійковими числами. Машинні одиниці інформації
  3. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  4. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
  5. Відношення еквівалентності та порядку, їх властивості. Впорядковані множини. Зв'язок відношення еквівалентності з розбиттям множини на класи, що попарно не перетинаються.
  6. Властивості відносин.
  7. Властивості збіжних послідовностей
  8. Властивості множини невід’ємних раціональних чисел.
  9. Властивості реальних газів, рідин і твердих тіл

Все різноманіття навколишньої нас інформації можна згрупувати по різних ознаках.

По області виникнення інформація ділиться на:

+ елементарну - відбиває процеси і явища неживої природи;

+ біологічну - відбиває процеси рослинного й тваринного миру;

+ соціальну - відбиває процеси людського суспільства.

По способу передачі й сприйняття розрізняють інформацію:

+ візуальну - передається видимими образами й символами;

+ аудиальну - передається звуками;

+ тактильну - передається відчуттями;

+ органо-лептичну - передається заходами й смаком;

+ машинну – яка видається й сприймається засобами обчислювальної техніки. Інформацію, яка створюється та використовується людиною, по суспільному призначенню ділять на види:

В інформатиці розглядають дві форми подання інформації:

+ аналогову (безперервну) — температура тіла; мелодія, що витягається на скрипці, коли смичок не відривається від струн і не зупиняється; рух автомобіля;

+ дискретну (переривчасту) — пори року, крапка й тирі в абетці Морзе.

Інформація має певні властивості:

+ корисність (щодо конкретної інформаційної системи);

+ повнота;

+ вірогідність, вона зменшується зі зменшенням повноти;

+ новизна, актуальність — із часом інформація старіє;

+ цінність, сама коштовна інформація — досить корисна, повна, достовірна й нова;

+ ясність;

+ захищеність, тобто неможливість несанкціонованого використання або зміни.

 

Сприйняття, збір, передача, обробка й нагромадження інформації


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты