Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСистема акредитації освітньо-професійних програм навчання та навчальних закладів
Читайте также:
  1. C) архивтеу программасы
  2. C) архивтеу программасы
  3. E. создания инструментальных программных средств информационных технологий
  4. ERP система
  5. GPSS World – общецелевая система имитационного моделирования
  6. I. Почтовый сервер-программа, обесп-я работу эл.почты в инете.
  7. I.2.3) Система римского права.
  8. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2
  9. II. Основные цели и задачи Программы, срок и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели
  10. II. Рабочая учебная программа

В Україні, як і в багатьох інших країнах, введена громадсько-державна система акредитації освітньої діяльності вищих навчальних закладів.

Освітня діяльність (діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документу) на території України здійснюється вищими навчальними закладами на підставі ліцензій, які видаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України [4].

Вищий навчальний заклад (ВНЗ) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність [4,12].

Постійно діючим органом в Україні, який забезпечує виконання державних вимог до освітньої діяльності вищих навчальних закладів є Державна акредитаційна комісія (ДАК) [13].

ДАК очолює Міністр освіти та науки України. До складу ДАК представники МОН України, міністерств і відомств, провідні фахівці ВНЗ та наукових установ. ДАК формує Типове положення про фахову раду, експертні комісії, затверджує їх склад.

ДАК України приймає рішення з питань ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів, напрямів підготовки і спеціальностей.

Ліцензування - процедура визнання державою спроможності вищого навчального закладу розпочати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення [14].

Ліцензований напрям - напрям, за яким вищий навчальний заклад певного типу визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації.

Ліцензована спеціальність - спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад певного типу визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації.

Ліцензія видається МОН України.Акредитація - процедура державного визнання вищого навчального закладу певного типу права провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення [15].

Акредитація для вищого навчального закладу проводиться за спеціальностями.

Акредитована спеціальність - це державне визнання вищого навчального закладу певного типу відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців з цієї спеціальності державним вимогам. Акредитація спеціальності проводиться після закінчення терміну навчання фахівців у ВНЗ.

Акредитація вищого навчального закладу - це державне визнання його статусу (рівня акредитації).

Рішення про акредитацію приймає ДАК. При позитивному рішення ВНЗ отримує сертифікат, терміном на 5 років (10 для національного ВНЗ).

Рівень акредитації - рівень спроможності вищого навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації.

В Україні встановлено чотири рівні акредитації вищих навчальних закладів [4]:- вищий навчальний заклад першого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Випускники отримують неповну вищу освіту: на основі повної загальної середньої освіти - з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста; на основі базової загальної середньої освіти - з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста та з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти;

- вищий навчальний заклад другого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

- вищий навчальний заклад третього рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра;

- вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.

Рівень акредитації вищого навчального закладу визначається кількістю акредитованих спеціальностей. Для визначення рівня акредитації ВНЗ потрібно мати не менше двох третин акредитованих спеціальностей.

Акредитація проводиться з ініціативи ВНЗ.

ВНЗ подає до МОН України:

- копію ліцензії на надання освітніх послуг із спеціальностей, що ліцензуються;- звіт про свою діяльність за спеціальністю, що акредитується, де підтверджуються відповідність кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення державним вимогам, висвітлюються результати контрольних робіт з фундаментальних та фахових дисциплін.

Акредитаційна експертиза проводиться експертною комісією, яку формує МОН України. Пропозиції експертної комісії подаються до експертної ради ДАК, і з їх схваленням (або не схваленням) - на засідання ДАК.

ВНЗ не може бути акредитованим за ІУ рівнем акредитації у разі коли:

- аспірантура або докторантура мають показники нижчі ніж середні для даної галузевої групи ВНЗ по Україні;

- за останні 5 років видано підручників, навчальних посібників, монографій з грифом МОН України менше ніж 5 відсотків загальної кількості викладачів.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 52; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты