Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДжерела інформації. 1. Закон України "Про освіту" (від 23 березня 1996 року № 100/96 )
Читайте также:
  1. Будова Сонця та джерела його енергії
  2. Вибір джерела фінансування
  3. Джерела авторського права і суміжних прав
  4. Джерела вивчення історії України та її історіографія.
  5. Джерела вивчення культури Київської Русі
  6. Джерела виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та їх класифікація
  7. Джерела геотермального тепла
  8. ДЖЕРЕЛА І ЧИННИКИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
  9. ДЖЕРЕЛА І ЧИННИКИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
  10. Джерела інформації

1. Закон України "Про освіту" (від 23 березня 1996 року № 100/96 )

2. Козаков В.А., Дзвінчук Д.І. Психолого-педагогічна підготовка фахівців у непедагогічних університетах. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2003. – 140 с.

3. Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д. та ін. Вища освіта України і Болонський процес. Навчальний посібник./За редакцією В.Г. Кременя.- Тернопіль, Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

4. Закон України "Про вищу освіту" (від 17.01.2002 року № 2984-ІІІ )

5. Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України / За заг. ред. В.Зубка. – К.: Видавничий дім “КМ Academia”, 1997. – 290 с.

6. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна - Болонья - Саламанка - Прага - Берлін) - Тернопіль: 2003. - 56 с. (www.tspu.edu.ua, www.mon.gov.ua )

7. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. - К.: ІВЦ "Політехніка", 2003. - 200 с. (www.mon.gov.ua )

8. Указ Президента України від 12 вересня 1995 року №832/95 "Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні"

9. Указ Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002 "Про національну доктрину розвитку освіти"

10. Указ Президента від 4 липня 2005 р. № 1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні".

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року "Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)"

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 05 вересня 1996 року № 1074 "Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти"

13. "Положення про Державну акредитаційну комісію", затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 року № 200.

14. "Положення про ліцензування навчальних закладів",затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 року № 200.

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2002 року № 978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах"

16. Указ Президента України від 25 листопада 1999 року №1496/99 "Про Київський національний університет імені Тараса Шевченка"17. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507 "Про перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями"

18. http://www.rada.gov.ua/ - інформаційно –пошукова система

законодавчих і нормативних документів України.

19. http://www.rada.gov.ua/ - сайт Міністерства освіти і науки України.

20. http://www.iir.kiev.ua/ - сайт Інституту міжнародних відносин Київського національного університету


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты