Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДжерела інформації
Читайте также:
  1. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  2. Арифметичні операції над двійковими числами. Машинні одиниці інформації
  3. Будова Сонця та джерела його енергії
  4. Вибір джерела фінансування
  5. Види й властивості інформації
  6. Вплив засобів масової інформації на формування біоетичного мислення особистості
  7. Групи інформації з точки зору засобів масового впливу
  8. Джерела авторського права і суміжних прав
  9. Джерела вивчення історії України та її історіографія.
  10. Джерела вивчення культури Київської Русі

1. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка. - К.: ЕксОб, 1999. - 304 с.

2. Казаков В.А. Самостоятельная работа студентов. - К.: Вища школа,

1990. - 248 с.

3. Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент:

Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 244 с.

4. Козаков В.А., Дзвінчук Д.І. Психолого-педагогічна підготовка

фахівців у непедагогічних університетах: методологія та

практика. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2003. – 140 с.

Змістовий модуль ІІ.

Основи інформаційно-аналітичної діяльності

В міжнародних відносинах

Методологічні засади та зміст

Інформаційно-аналітичної діяльності

В міжнародних відносинах

Інформаційно-аналітична діяльність та її компоненти

Міжнародні відносини - сукупність політичних, економічних, правових, військових, дипломатичних зв'язків між народами, державами, системами держав, різноманітними соціальними і політичними силами, організаціями.

Зовнішня політика - діяльність держави, великих соціальних груп у галузі міжнародних відносин, регулювання їх.

Інформаційно - аналітична робота (ІАР) у галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики - сукупність дій, що відбуваються в інтересах підвищення ефективності управлінської діяльності і мають на меті пізнання сутності, причин, тенденцій розвитку подій і явищ на світовій арені, розгляд і оцінювання ситуацій, вироблення на основі аналізу й обробки міжнародної інформації висновків, рекомендацій, коментарів.

Міжнародна інформація - інформація, що циркулює в галузі міжнародних відносин.

Мета ІАР - пізнання сутності, причин, тенденцій міжнародних подій і явищ для обгрунтування прийняття відповідних рішень.

 

Сутність виражає цілісність законів, властивих об'єкту, внутрішній зв'язок, що об'єднує різні сторони предмета або процесу. Сутність виявляється через явище - як зовнішню форму об'єкта.

Причина і наслідок - категорії, що відображають необхідний зв'язок між предметами і явищами. Цей зв'язок полягає в тому, що будь-який предмет, будь-яке явище виникають з інших предметів і явищ, що їх породжують, а зникаючи у свою чергу перетворюються в інші предмети та явища.

Тенденція - напрямок розвитку будь - якого явища, думки.Основним результатом ІАР є вивідна (аналітична) інформація.

Основні задачі ІАР у міжнародних відносинах:

· знайти в інформаційному потоці ті факти, що викликають інтерес у царині міжнародних відносин;

· у сукупності виділених фактів знайти проблемну ситуацію, яку необхідно розв'язати;

· на підставі проведеного аналізу зробити висновки, внести пропозиції для прийняття рішень.

 

Функції ІАР:

· пізнавальна (гносеологічна);

· перетворююча.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты